Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROSTATICKÝ TLAK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROSTATICKÝ TLAK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,"— Transkript prezentace:

1 HYDROSTATICKÝ TLAK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 13. října 2012VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM

2 Hydrostatický tlak Čím je způsobeno, že kapalina z nádoby vytéká otvory v různé výšce pod jiným úhlem? dále odpověď Kapalina vytéká z nádoby různě, protože v každé výšce je jiný tlak.

3 Hydrostatický tlak Z kterého otvoru vytéká voda pod největším tlakem? dále odpověď Pod největším tlakem bude stříkat voda z nejnižšího otvoru. U nejnižšího otvoru je totiž tlak kapaliny nejvyšší.

4 Hydrostatický tlak V kapalině vyvolává tlak i vlastní tíha kapaliny. Na každou částici kapaliny působí tíhová síla. Výsledkem působení tíhových sil částic je tzv. hydrostatická tlaková síla. Hydrostatická tlaková síla: •hydro – původně znamenalo vodu, dnes je chápáno v širším smyslu jako kapalina •statická – znamená, že tato síla působí na kapalinu v klidu •tlaková síla – síla, která způsobuje tlak dále

5 Hydrostatický tlak odpověď Proč je u přehradní hráze vrstva zdiva nejsilnější u dna a směrem ke koruně hráze se zužuje? dále Obr. 1 U dna přehrady je tlaková hydrostatická síla nejsilnější, podobně jako tlak.

6 Hydrostatický tlak Hydrostatická tlaková síla •značíme F h •působí na dno i stěny nádoby •působí na tělesa ponořená v kapalině, její velikost můžeme odvodit ze vztahu pro gravitační sílu •a vztahu pro hustotu tělesa → m = ρ. V V = S. h (podstava, výška) h – výška (nebo hloubka) S – plocha dna ρ – hustota kapaliny dále

7 Hydrostatický tlak Hydrostatická tlaková síla působící v kapalině závisí přímo úměrně na: •hustotě kapaliny •ploše dna nádoby •výšce kapaliny •gravitačním zrychlení dále

8 Hydrostatický tlak Zkuste se pozorně podívat na nádoby se stejnou kapalinou na obrázku a řekněte, ve které nádobě působí u dna největší hydrostatická tlaková síla. dále odpověď Hydrostatická tlaková síla je u dna všech nádob na obrázku stejná. Pozorováním nádob zjistíme, že všechny nádoby mají kapalinu o stejné hustotě a výšce, dále, že nádoby mají i stejnou plochu dna.

9 Hydrostatický tlak Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na objemu kapaliny ani na tvaru nádoby. Tomuto překvapivému zjištění se říká „hydrostatické paradoxon“. dále

10 Hydrostatický tlak •je vyvolán existencí hydrostatické tlakové síly •značíme p h •lze odvodit jeho velikost Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na: •hustotě kapaliny •výšce kapaliny Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny. Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku se nazývá volná hladina a je na volném povrchu kapaliny. dále

11 Hydrostatický tlak Spojené nádoby Pokud jsou nádoby spojené, vyrovná se hladina ve všech nádobách (jejich tvar může být různý) do stejné výšky, neboť v kapalině působí všude stejný tlak. (Pascalův zákon) dále

12 Hydrostatický tlak Napadne vás, kde se v praxi tohoto poznatku využívá? dále •kropící konev •čajník •vodotrysk •odpadní sifon •hadicová váha odpověď Obr. 4 Obr. 2 Obr. 3

13 Hydrostatický tlak Využití spojených nádob Plavební komory Staví se v místech, kde je třeba na vodních cestách překonávat výškové rozdíly. Umožňují přejezd lodě např. z vyšší hladiny na nižší. Nádrže jsou odděleny vraty. S řekou je spojuje potrubí, kterým se připouští a odpouští voda. dále Obr. 5

14 Hydrostatický tlak Využití spojených nádob U trubice •kapaliny se vzájemně nemísí Hydrostatické tlaky na rozhraní kapalin jsou stejné: Můžeme použít k určení hustoty neznámé kapaliny např. vzhledem k vodě. konec

15 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80- 7196-223-6

16 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 MIKANO. File:Hoover Dam Nevada Luftaufnahme.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hoover_Dam_Nevada_Luftaufnahme.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hoover_Dam_Nevada_Luftaufnahme.jpg Obr. 2 LEENDERS, Bas. Soubor:MetalwateringcansDec08.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 December 2008 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MetalwateringcansDec08.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MetalwateringcansDec08.jpg Obr. 3 BD. Soubor:Schlauchwaage Schematik.png: Wikimedia Commons [online]. 22 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png Obr. 4 MALÝ, Lukáš. Soubor:Zápachová uzávěrka.JPG: Wikimedia Commons [online]. 8 August 2007 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Z%C3%A1pachov%C3%A1_uz%C3%A1v %C4%9Brka.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Z%C3%A1pachov%C3%A1_uz%C3%A1v %C4%9Brka.JPG Obr. 5 JOONASL. Soubor:Varistaipaleen kanava.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9 December 2005 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Varistaipaleen_kanava.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Varistaipaleen_kanava.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

17 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "HYDROSTATICKÝ TLAK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,"

Podobné prezentace


Reklamy Google