Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče tzn. tekutiny = plyny + kapaliny základní vlastnosti tekutin: kapaliny: mohou měnit svůj tvar, mají stálý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče tzn. tekutiny = plyny + kapaliny základní vlastnosti tekutin: kapaliny: mohou měnit svůj tvar, mají stálý."— Transkript prezentace:

1 Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče tzn. tekutiny = plyny + kapaliny základní vlastnosti tekutin: kapaliny: mohou měnit svůj tvar, mají stálý objem, jsou velmi špatně stlačitelné (teoreticky nestlačitelné) plyny: mohou měnit svůj tvar, mohou snadno měnit i objem, jsou velmi dobře stlačitelné (teoreticky dokonale stlačitelné) důležité pojmy:  ideální plyn  ideální kapalina

2 tlak v tekutinách podobně jako v pevných látkách tlak v tekutině vyjadřuje sílu působící na určitou plochu p … [Pa] … tlak v Pascalech F … [N] … síla v Newtonech S … [m 2 ] … plocha v metrech 2 Pascalův zákon: tlak vyvolaný vnější silou, působící na povrch kapaliny, je ve všech místech a ve všech směrech kapalného tělesa stejný - tento zákon lze použít například při výpočtech poměrů u hydraulických a pneumatických zařízení

3 Př.: hydraulický zvedák F1F1 F2F2 S1S1 S2S2 prase o hmotnosti m 2 =150kg sedí na pístu o ploše S 2 =0,5m 2. Jakou silou F 1 musíme působit na píst o ploše S 1 =0,01m 2 ? tíhová síla, kterou prase působí na píst a zároveň na kapalinu: předpokládáme, že tlak je v celém objemu kapaliny stejný:

4 Hydrostatický tlak hydrostatický tlak je tlak, vyvolaný vlastní tíhou kapaliny v ideální kapalině je závislý jen na hloubce, hustotě kapaliny a gravitačním zrychlení:  … [kg∙m -3 ] … hustota, g … [m∙s -2 ] … gravitační zrychlení, h … [m] … hloubka pod hladinou hydrostatická tlaková síla nezávisí na tvaru nádoby a objemu kapaliny v ní = tzv. hydrostatické paradoxon (plochy dna u všech nádob jsou stejné)  hydrostatická tlaková síla působící na dno všech nádob je stejná

5 Atmosférický tlak podobně jako v kapalinách, i v plynech vzniká tlak vlivem vlastní tíhy plynu atmosférický tlak = tlak, kterým působí zemská atmosféra na všechna tělesa na povrchu Země normální atmosférický tlak: p a = 101325 Pa

6 Archimédův zákon F1F1 F2F2 V h h1h1 h2h2 S … plocha tělesa h … výška tělesa V … objem tělesa síly působící na spodní a horní plochu: F 1 = S∙  ∙g∙h 1 F 2 = S∙  ∙g∙h 2 výsledná (vztlaková) síla: F VZ = F 2 – F 1 = S∙  ∙g∙h 2 - S∙  ∙g∙h 1 = S∙  ∙g∙(h 2 -h 1 ) = S∙  ∙g∙h a protože objem tělesa je V = S∙h, dostáváme: F VZ =  ∙ g ∙ V = Archimédův vztah pro vztlakovou sílu

7 těleso ponořené do tekutiny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze tekutiny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa  T >  G > F VZ  T =  G = F VZ  T <  G < F VZ těleso klesá ke dnu těleso se volně vznáší v tekutině těleso plove na hladině …tento princip využívají i horkovzdušné a héliové balóny

8 Příklad: Plovák tvaru kvádru, vyrobený ze smrkového dřeva, plove na vodní hladině. Určete, do jaké hloubky je ponořen. S h Dáno: hustota smrkového dřeva:  d = 330 kg∙m -3 hustota vody:  d = 1000 kg∙m -3 plocha plováku: S = 0,16m 2 hmotnost plováku: m d = 10,5kg Základní úvaha: hmotnost vody, kterou plovák vytlačil je shodná s hmotností plováku objem ponořené části plováku = objem vytlačené vody: V V = S ∙ h hmotnost vytlačené vody: m V = V V ∙  V m V = m d m d = V V ∙  V = S ∙ h ∙  V

9


Stáhnout ppt "Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče tzn. tekutiny = plyny + kapaliny základní vlastnosti tekutin: kapaliny: mohou měnit svůj tvar, mají stálý."

Podobné prezentace


Reklamy Google