Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala Iva Potáčková 1 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala Iva Potáčková 1 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ."— Transkript prezentace:

1 Zpracovala Iva Potáčková 1 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

2 STATIKA KAPALIN A PLYNŮ • studuje podmínky rovnováhy kapalina plynů v klidu • hydrostatika a aerostatika DYNAMIKA KAPALIN A PLYNŮ • studuje zákonitosti jejich pohybu a pohybu těles ponořených do kapalin a plynů • hydrodynamika a aerodynamika 2

3 TEKUTOST • vzájemná pohyblivost části, z nichž se kapaliny a plyny skládají • souhrnné označení pro kapaliny a plyny je tekutiny • mechanika tekutin 3

4 VLASTNOSTI TEKUTIN KAPALINY • kapalná tělesa • zachovávají při různém tvaru nádoby stálý objem • v tíhovém poli Země vytvářejí vodorovný povrch • mají malou stlačitelnost • nízká vzájemná pohyblivost částic • je nestlačitelná PLYNY • plynná tělesa • nemají stálý tvar ani objem • tvar i objem je dán tvarem nádoby • mají velkou stlačitelnost • velká vzájemná pohyblivost částic 4

5 TLAK V KAPALINÁCH A PLYNECH • fyzikální veličina, která určuje v libovolném místě stav tekutin v klidu • jednotka tlaku je pascal (Pa) • 1 Pa = 1 N. m -2 • v praxi kPa, Mpa, hPa (1 hPa = 100 Pa) • k měření tlaku se používají manometry 5

6 • Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. • Pascalův zákon platí i pro plyny PASCALŮV ZÁKON 6

7 HYDRAULICKÝ LIS • Využití Pascalova zákona v praxi • tvořen dvěma válci nestejného průměru propojenými u dna trubkou • síla F 1 působí v užším válci na píst průřezu S 1 a vyvolává v kapalině tlak p, který je přenesen i do druhého válce na píst o průřezu S 2 a na ten je vyvinuta síla F 2 7

8 HYDROSTATICKÁ VZTALKOVÁ SÍLA • velikost vztlakové síly F VZ, kterou je těleso v kapalinách nadlehčováno, je přímoúměrná hustotě ρ kapaliny a objemu V ponořeného tělesa • součin ρV představuje hmotnost m kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa 8

9 ARCHIMEDŮV ZÁKON • Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa, nebo objem ponořené části tělesa. 9

10 Chování těles v kapalině F G < F VZ těleso v kapalině klesá ke dnu F G = F VZ těleso se v kapalině volně vznáší F G > F VZ těleso v kapalině stoupá vzhůru až do okamžiku rovnováhy sil, při níž těleso v kapalině plave 10

11 ARCHIMEDŮV ZÁKON V PLYNECH • na tělesa působí aerostatická vztlaková síla • v atmosféře registrujeme atmosférický tlak, který s rostoucí nadmořskou výškou klesá • v praxi atmosférický tlak měříme tlakoměry • tlakoměry se rtuťovou stupnicí se nazývají barometry • atmosférický tlak lze měřit v torrech, atmosférách (at) nebo Pascalech • tlak při hladině moře: 10 5 Pa = 1 at = 760 torrů • normální atmosférický tlak: p n = 101,325 kPa 11

12 PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ • je to usměrněný pohyb tekutin • pro popis používáme proudnice, což jsou trajektorie pro velmi malý objem • ustálené proudění je takové ideální proudění kapaliny, při kterém zůstává v libovolném průřezu potrubí rychlost i tlak kapaliny stálý • objemový průtok Q V je objem kapaliny, který projde průřezem S, za jednotku času 12

13 ROVNICE KONTINUITY • Při ustáleném proudění dokonalé kapaliny je objemový průtok v každém průřezu spojité trubice stálý. • ve zúženém místě potrubí se při ustáleném toku ideální kapaliny zvětší rychlost proudění kapaliny 13

14 HYDRODYNAMICKÉ PARADOXON • jev, při němž v užší trubici s větší rychlostí je menší tlak v kapalině 14 BERNOULLIOVA ROVNICE • dojde-li v určitém místě k zúžení potrubí, vzroste v něm rychlost kapaliny, ale současně poklesne v tomto místě tlak • v praxi : rozprašovač, karburátor, vodní vývěva


Stáhnout ppt "Zpracovala Iva Potáčková 1 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google