Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby,"— Transkript prezentace:

1 Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby, v níž se nacházejí. Příčinou je snadná vzájemná pohyblivost částic, která je větší u plynů než u kapalin. Liší se však mezi jednotlivými kapalinami (voda x olej). Rozdílná tekutost je důsledkem vnitřního tření (viskozita), které se projevuje vznikem vnitřních odporových sil.

2 Definice ideálních tekutin (Pro zjednodušení úvah, abychom mohli zanedbat viskozitu.) Ideální kapalina - dokonale tekutá (bez vnitřního tření) - zcela nestlačitelná Ideální plyn - dokonale tekutý (bez vnitřního tření) - dokonale stlačitelný Pozn.: Při odvozování budeme tekutiny považovat za spojité prostředí – kontinuum, tzn. Nebudeme přihlížet k jejich částicové struktuře.

3 Mechanika kapalin Hydrostatika Studuje kapalinu v klidu a její podmínky rovnováhy. - Pascalův zákon - Archimédův zákon Hydrodynamika Studuje prodění kapalin. - Bernoulliho rovnice - Rovnice kontinuity Pozn. Obdobně u plynů: aerostatika, aerodynamika.

4 Vlastnosti tekutin Kapaliny - stálý objem - nestálý tvar, měnící se podle nádoby - volný vodorovný povrch - velmi málo stlačitelné Plyny - nemají stálý objem - nestálý tvar, měnící se podle nádoby - velmi snadno stlačitelné - rozpínavé

5 T l a k Skalární fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutin v klidu. Značka: p Jednotka: Pa ( starší jednotky: atm, bar, torr…) p = F/S Definice: Tlak je velikost tlakové síly působící na plochu o obsahu S. K měření se používají manometry. Tlak může být vyvolán: a) Vnější silou, prostřednictvím pevného tělesa. b) Tíhovou silou, kterou působí na tekutiny naše Země.

6 Úlohy: 1. Na píst hustilky o obsahu průřezu 15 cm 2 působí tlaková síla 0,5 kN. Jaký tlak vznikne v hustilce, je-li její vývod uzavřen? 2. Jak se zmenší tlak, vyvolaný lyžařem o hmotnosti 65 kg na sněhovou pokrývku, bude-li stát v lyžařských botách a poté na lyžích? Obsah podrážky lyžařských bot je 40 cm 2, obsah styčných ploch lyží 0,2 m 2. 3. V pneumatice jízdního kola byl naměřen tlak 0,6 MPa. Jak velká tlaková síla působí na část pneumatiky o obsahu 0,2 dm 2 ?

7 Otázky: 1. Co je základní společnou vlastností kapalin a plynů? 2. Kterými vlastnostmi se kapaliny a plyny navzájem liší? 3. Co je ideální kapalina a co je ideální plyn? 4. Která veličina charakterizuje stav tekutiny v klidu? 5. Jak určíme tlak a co je jeho jednotkou? 6. Kterými přístroji měříme tlak?


Stáhnout ppt "Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby,"

Podobné prezentace


Reklamy Google