Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MECHANIKA TEKUTIN • základní pojmy • vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika • tlak v kapalinách a plynech - vyvolaný vnější silou ( Pascalův zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MECHANIKA TEKUTIN • základní pojmy • vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika • tlak v kapalinách a plynech - vyvolaný vnější silou ( Pascalův zákon."— Transkript prezentace:

1 MECHANIKA TEKUTIN • základní pojmy • vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika • tlak v kapalinách a plynech - vyvolaný vnější silou ( Pascalův zákon ) - vyvolaný tíhou kapaliny • vztlaková síla v kapalinách a plynech ( Archimédův zákon ) II. Hydrodynamika • proudění kapalin a plynů ( rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice ) • proudění reálné kapaliny

2 Tekutiny plynykapalinyplazma • tekutost • viskozita = vnitřní tření • přizpůsobení se tvaru nádoby • zachování objemu • vytváření volného povrchu • malá stlačitelnost • rozpínavost • velká stlačitelnost Ideální kapalina = dokonale tekutá, bez vnitřního tření, naprosto nestlačitelná. Ideální plyn = dokonale tekutý, bez vnitřního tření, dokonale stlačitelný. MECHANIKA TEKUTIN HYDROSTATIKA HYDRODYNAMIKA

3 a) Tlak vyvolaný vnější silou F S p p p p p p – tlak v kapalině F – kolmá tlaková síla působící na plochu o obsahu S Pascalův zákon Působí-li na volný povrch kapaliny o obsahu S kolmá tlaková síla F, vzniká ve všech místech kapaliny stejný tlak p.

4 UŽITÍ PASCALOVA ZÁKONA - SCHÉMA HYDRAULICKÉHO LISU F1F1 F1F1 Kolikrát větší plocha, tolikrát větší síla na ni působí ! Hydraulická zařízení práci nezmenšují, ale pouze usnadňují!

5 PRINCIP HYDRAULICKÝCH BRZD

6 b) Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak - je tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny, kterou nazýváme hydrostatická tlaková síla F h S h  = F h F h = G= m.g = V. .g = S.h. .g phph phph h. .g = S.h. .g S = FhFh S = - v kapalině téhož druhu závisí pouze na výšce h kapalinového sloupce Hydrostatická tlaková síla F h = tíze G kapalinového sloupce o výšce h nad plochou S: Hydrostatický tlak: hydrostatické paradoxon G

7 h p h1 p h2 p h3 p h4 p h5 Rozhodni, ve které nádobě je u dna největší tlak, je-li ve všech nádobách kapalina stejné hustoty. Svou odpověď zdůvodni. Ve které nádobě je u dna největší hydrostatická tlaková síla? Protože velikost p h závisí pouze na hloubce h, která je u všech nádob stejná, bude ve všech nádobách u dna stejný tlak. Velikost F h závisí nejen na hloubce h, ale i na obsahu S dna. Velikost F h proto bude největší u dna první nádoby.

8 Archimédův zákon  + F vz F 1h F 2h h1h1 h2h2 F 1h = Sh 1  g F 2h = Sh 2  g F vz = F 2h - F 1h h S - Sh 1  g = Sh 2  g = S (h 2 – h 1 )  g F vz = Sh  g F vz = V  g V … objem ponořeného tělesa  … hustota kapaliny F vz = V  g = mg = G Těleso zcela ponořené do kapaliny je nadlehčováno kolmou vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené (zastoupené).

9

10 58) Ve vodorovné trubici vnitřního průřezu 20 cm 2 je voda, na kterou z jedné strany tlačí píst silou 40 N a z druhé strany je otvor průřezu 2 cm 2. Jak velká tlaková síla působí na vodní paprsek? (0,1 N) 59) V hydraulickém zařízení křesla je píst o průřezu 65 cm 2. Obsazené křeslo má hmotnost 150 kg. Jak velkou silou je nutno působit na píst o průřezu 3,25 cm 2, abychom uvedli křeslo do pohybu? (74 N) 60) V jednom rameni spojených nádob stojí voda (hustota 1000 kg/m 3 ) do výše 8 cm a v druhém petrolej do výše 10 cm. Vypočtěte hustotu petroleje. (800 kg/m 3 ) 61) Kus mramoru váží na vzduchu 150 N a v petroleji (hustoty 800 kg/m 3 ) 102 N. Určete hustotu mramoru. (2500 kg/m 3 ) 62) Hydraulický lis má průřez válců 20 cm 2, 152 cm 2. Jakou tlakovou sílou působí větší píst, jestliže na menší píst působíme silou 160 N? (1216 N) 63) Nádoba tvaru válce průřezu 25 cm 2 a výšky 12 cm byla naplněná vodou, přikrytá listem papíru a obrácená dnem vzhůru do svislé polohy. Jak velkou silou je přitlačen papír k nádobě při normálním atmosférickém tlaku? (250 N) 64) Hydraulický lis má větší píst průměru 30 cm a menší průměru 6 cm. Menší se uvádí do pohybu jednozvratnou pákou, jejíž ramena jsou 16 cm a 80 cm. Jak velká je zvedací síla lisu, jestliže na delším rameni páky působí síla 250 N a účinnost lisu je 0,88 ? (27500 N) 65) Rychlost toku vody v širší části vodovodní trubice je v. Jaká rychlost toku vody je v užší části stejné trubice, kde průměr je dvakrát menší? (4v)

11

12 Řešení úloh Sbírka úloh z fyziky: str.68/ 240 str.69/ 241, 242, 243, 245,

13


Stáhnout ppt "MECHANIKA TEKUTIN • základní pojmy • vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika • tlak v kapalinách a plynech - vyvolaný vnější silou ( Pascalův zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google