Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztlaková síla v tekutinách Působí na tělesa ponořená v kapalině nebo plynu. Má opačný směr než tíhová síla F G. Značka: F vz Odvození velikosti vztlakové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztlaková síla v tekutinách Působí na tělesa ponořená v kapalině nebo plynu. Má opačný směr než tíhová síla F G. Značka: F vz Odvození velikosti vztlakové."— Transkript prezentace:

1 Vztlaková síla v tekutinách Působí na tělesa ponořená v kapalině nebo plynu. Má opačný směr než tíhová síla F G. Značka: F vz Odvození velikosti vztlakové síly: F vz FGFG V S  FoFo -F o F1F1 F2F2 h1h1 h h2h2

2 F vz = F 2 – F 1 F vz =  Sh 2 g –  Sh 1 g =  Sg(h 2 – h 1 ) h 2 – h 1 = h F vz = r Shg = r Vg F vz =  Vg F vz =  Vg Velikost vztlakové síly, kterou je nadlehčováno těleso je přímo úměrná hustotě kapaliny a objemu ponořeného tělesa. Archimedův zákon: T ě leso pono ř ené do kapaliny je nadleh č ováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny t ě lesem vytla č ené.

3 Chování těles v kapalině O chování těles rozhoduje tíhová síla Země F G =  t Vg a vztlaková síla F vz =  Vg. Jejich součtem vznikne výsledná síla F = |F G - F vz |. 1. Těleso klesá ke dnu: - kovový předmět ve vodě   t > , F G > F vz - F směřuje dolů 2. Těleso se v kapalině volně vznáší: - těla mořských živočichů   t = , F G = F vz - F = 0  F vz FGFG V FGFG V 

4 3. Těleso stoupá k volné hladině kapaliny: - kmen stromu   t < , F G < F vz - F směřuje nahoru 4. Těleso plove na volné hladině: - částečně je ponořené, nastává po případu č. 3 - korková zátka, ledová kra   t < , F G = F vz - F = 0   V V F vz FGFG FGFG

5 Hustoměry – přístroje, které slouží k měření hustoty kapalin. Vztlaková síla nadlehčuje také tělesa ve vzduchu. Vzhledem k mnohem menší hustotě, je však menší než v kapalinách. Využití ve vzduchu: meteorologické balony, dětské balónky a vzducholodě. Využití ve vodě: plavání, lodě,…

6 Otázky k opakování: 1. Co je to atmosférický tlak a na čem závisí? 2. Jak určil Torricelli atmosférický tlak? 3. Uveďte příklady nadlehčování těles a) pro kapaliny, b) ve vzduchu. 4. Vyslovte Archimédův zákon. 5. Vysvětlete případy chování těles v kapalině. 6. Na čem závisí vztlaková síla? 7. K čemu se používá barometr, hustoměr a tlakoměr.

7 Příklady k procvičení vzorců 1. Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně 10 cm ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3. 2. Do vody jsou ponořena dvě závaží o stejné hmotnosti 100 g. Jedno z mosazi, druhé z hliníku. Na které působí větší vztlaková síla? 3. Na těleso ponořené do vody v hloubce 1 m působí vztlaková síla 20 N. Jak velká vztlaková síla na něj působí v hloubce 5 m? 4. Jak velkou silou zvedneme ve vodě kámen o hmotnosti 10 kg a objemu 4 dm 3 ? Jak velkou silou ho zvedáme ve vzduchu?

8 5. Zlatý prsten je vyvážen na vzduchu závažím 1 g, ve vodě závažím 0,92 g. Je zhotoven z čistého zlata? Hustota zlata je 19 300 kg/m 3. 6. Jestliže naložíme na loď náklad o hmotnosti 10 t, zvětší se její ponor o 5 cm. Stanovte obsah vodorovného průřezu lodi v rovině vodní hladiny. 7. Dutá koule o průměru 10 cm plove na vodě, přičemž je ponořena právě do poloviny svého objemu. Určete její hmotnost. 8. Plavec o hmotnosti 50 kg se potopil do hloubky 3 m, kde se postavil na dno bazénu. Jak velkou tlakovou silou působil na dno bazénu? Průměrná hustota lidského těla je a) při vydechnutí 1 050 kg/m 3, b) při nadechnutí 1 000 kg/m 3.


Stáhnout ppt "Vztlaková síla v tekutinách Působí na tělesa ponořená v kapalině nebo plynu. Má opačný směr než tíhová síla F G. Značka: F vz Odvození velikosti vztlakové."

Podobné prezentace


Reklamy Google