Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archimédův zákon pro plyny. Vztlaková síla v atmosféře •Atmosférický tlak klesá s výškou •V okolí horní části každého tělesa je tlak nižší než v dolní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archimédův zákon pro plyny. Vztlaková síla v atmosféře •Atmosférický tlak klesá s výškou •V okolí horní části každého tělesa je tlak nižší než v dolní."— Transkript prezentace:

1 Archimédův zákon pro plyny

2 Vztlaková síla v atmosféře •Atmosférický tlak klesá s výškou •V okolí horní části každého tělesa je tlak nižší než v dolní •Výslednice tlakových sil míří vzhůru = vztlaková síla

3 Archimédův zákon •V•Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře je rovna tíhové síle, která by působila na vzduch s objemem tělesa •P•Platí: F VZ = V. ρ. g •P•Platí pro všechny plyny

4 Celková síla působící na tělesa v atmosféře •V•Výsledná síla: –T–Tlaková síla –V–Vztlaková síla –D–Další síly vznikající pohybem tělesa nebo pohybem vzduchu

5 Proč ve vzduchu nepociťujeme vztlak podobně jako v kapalině? Hustota vody je asi 1000 x větší než hustota vzduchu Ve vodě působí 1000 x větší vztlaková síla Hustota většiny těles je mnohem větší než hustota vzduchu Vztlaková síla je mnohem menší než síla tíhová

6 Pokus •V•Vyfoukni bublinu bublifukem •P•Pak do bublifuku foukni plastovou lahví, která byla předtím ponořená do horké vody •J•Jaký je rozdíl v pohybu bublin?

7 Výsledná síla ve vzduchu •M•Může mířit i směrem vzhůru •t•tíhová síla < vztlaková síla •p•průměrná hustota tělesa < hustota vzduchu Meteorologický balon Pouťový balonekHorkovzdušný balon

8 Plynné látky, které mají menší hustotu než vzduch •V•Vodík •H•Helium •M•Metan •A•Amoniak •T•Teplý vzduchu (s rostoucí teplotou se výrazně snižuje i hustota)

9 Hustota plynů LátkaHustota [kg/m 3 ] Acetylen1,147 Amoniak0,75 Argon1,759 Bromvodík3,563 Butan2,559 Dusík1,234 Ethan1,24 Ethylen1,235 Fluor1,673 Helium0,1762 Chlor3,12 Chlorovodík1,605 Kyslík1,409 Methan0,707 Neon0,888 Oxid dusnatý1,323 Oxid dusný1,938 Oxid siřičitý2,82 Oxid uhelnatý1,234 Oxid uhličitý1,951 Ozon2,114 Propan1,942 Sirovodík1,501 Vodík0,088 95 Vzduch (suchý)1,275 9

10 Vztlaková síla •Z•Závisí na objemu tělesa Balony pro let do velmi vysokých výšek (stratosféry) startují poloprázdné Teprve ve velkých výškách se vlivem klesajícího atmosférického tlaku jejich obal vyplní

11 Let balonů •K•Každý balon může dosáhnout jen určité výšky •S•S rostoucí výškou – klesá hustota vzduchu, proto klesá i vztlaková síla •V•V určité výšce: Vztlaková síla Tlaková síla rovná se

12 Otázky a úkoly •J•Jakým způsobem mění výšku letu piloti horkovzdušných balonů? •J•Jaká vztlaková síla působí na železné závaží s hmotností 1 kg ve vodě a ve vzduchu? •Z•Za bezvětří je někdy vidět, že kouř stoupá z komína kolmo vzhorů, v určité výšce se ale kouřová clona zalomí a pokračuje témě vodorovně. Proč?

13 Odpovědi •Piloti mění výšku změnou průměrné hustoty, kterou dosahují zahříváním vzduchu v balonu. (dále např. odhazováním zátěže – vysypáváním písku z pytlů) •F VZ = V.ρ vzduchu.g………ve vzduchu (hustota vzduchu) Objem V= m: ρ železa (1 :7860 = 0,000127 m 3) F VZ = 0,000127.1,2759.10= 0,00164 N F VZ = V.ρ vody.g………ve vodě (hustota vody) F VZ = 0,000127.1000.10= 1,27 N •Bezvětří může být jen v dolních vrstvách, ve větších výškách mohou vanout silné větry. Navíc kouř z komína chladne, přestává stoupat, když se jeho hustota vyrovná hustotě okolního vzduchu.

14 Zapamatuj a zapiš •I v atmosféře platí Archimédův zákon: vztlaková síla působící na těleso v atmosféře je rovna tíhové síle, která by působila na vzduchu s objemem tělesa •F VZ = V. ρ. g V=objem tělesa ρ = hustota vzduchu, g = gravitační konstanta •Vztlaková síla působící na těleso míří svisle vzhůru. •Je-li průměrná hustota tělesa menší než hustota vzduchu, těleso v atmosféře stoupá.


Stáhnout ppt "Archimédův zákon pro plyny. Vztlaková síla v atmosféře •Atmosférický tlak klesá s výškou •V okolí horní části každého tělesa je tlak nižší než v dolní."

Podobné prezentace


Reklamy Google