Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země"— Transkript prezentace:

1 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
(Učebnice strana 140 – 141) Na pouti koupíme balonek. Pustíme-li ho v místnosti, stoupá ke stropu.Po určité době (balonek mírně uchází) se balonek od stropu odlepí a volně se v místnosti vznáší. Později padne na zem. Nafoukneme-li stejný balonek ústy, i když bude jeho velikost stejná jako původní, balonek zase padá k zemi. I ve vzduchu nebo v jiném plynu působí vztlaková síla. Pokus: Na rovnoramenné páce (dasymetru) je na jednom konci zavěšena dutá skleněná koule a na druhém konci malé kovové závaží. Páka je v rovnovážné poloze. Nyní ji dáme i se stojánkem pod příklop vývěvy a vyčerpáme z jejího okolí vzduch. (Vývěva je zařízení, které umožňuje v určitém prostoru – pod tzv. recipientem (zvonem, skleněnou nádobou) – snížit tlak pod okolní atmosférický tlak odčerpáním vzduchu.)

2

3 Na kouli i na závaží působí v obou případech gravitační síla Země směrem dolů.
Pokud je kolem páky vzduch, koule i závaží jsou nadlehčovány vzduchem. Na kouli působí větší vztlaková síla, protože má větší objem než závaží. Po odčerpání vzduchu přestane vztlaková síla působit a na straně koule páka klesá. Archimedův zákon platí i pro tělesa ve vzduchu.

4 Na každé těleso v atmosférickém vzduchu působí vztlaková síla Fvz
Na každé těleso v atmosférickém vzduchu působí vztlaková síla Fvz. Podle Archimedova zákona platí Fvz = Vρvg, kde V je objem tělesa a ρv je hustota vzduchu. Hustota vzduchu u povrchu Země je 1,29 kg/m3. Na volné těleso v atmosféře Země působí tedy gravitační síla Fg Země svisle dolů a vztlaková síla Fvz svisle vzhůru. Fvz F Je-li Fvz > Fg, směřuje jejich výslednice svisle vzhůru a těleso v atmosférickém vzduchu stoupá (např. balonek naplněný vodíkem). F = Fvz – Fg Fg Tyto poznatky umožňují sestrojit balony, které v atmosféře stoupají. Balony se plní plynem, který má menší hustotu než vzduch, např. horkým vzduchem, vodíkem nebo heliem. Balony mají trvalý význam pro výzkum vysokých vrstev atmosféry, zejména v meteorologii. Někdy se užívají i pro přepravu nákladů nebo osob na nepřístupná místa a ve sportu.

5 Příklady: Míč má objem 0,01 m3. Vypočtěte, jakou silou je nadlehčován a) ve vzduch b) ve vodě Balon má objem m3. Jakou silou je za normálního tlaku nadlehčován, je-li naplněn a) vodíkem b) heliem Balon má objem 800 m3 a hmotnost 600 kg. Vypočítej, jakou silou je nadlehčován ve vzduchu a jakou silou je napínáno upevňovací lano. Meteorologická sonda naplněná vodíkem má hmotnost 1,1 kg a objem 7,5 m3. a) Jak velkou vztlakovou silou Fvz působí na sondu atmosférický vzduch, který má hustotu asi 1,3 kg/m3? b) Jak velkou gravitační silou Fg působí na sondu Země? c) Urči velikost a směr výsledné síly F působící na volnou sondu. Udělej náčrtek sondy a sil Fvz, Fg a F s využitím předchozích výsledků. d) Jakou hmotnost by mohl mít náklad, aby ho sonda unesla? Balon, který je naplněn vodíkem, má objem 3,5 m3 a celkovou hmotnost včetně všech zařízení a koše 200 kg. a) Vypočítej hmotnost vodíku b) Jak velkou vztlakovou silou Fvz je nadlehčován ve vzduchu? c) Jakou silou je napínáno kotevní lano? d) Kolik mužů o hmotnosti 80 kg balon unese?

6 Příklady: Míč má objem 0,01 m3. Vypočtěte, jakou silou je nadlehčován a) ve vzduch b) ve vodě V = 0,01 m3 ρv = 1,29 kg/m3 (vzduch) ρk = kg/m3 (voda) Fvz1 = ? N (ve vzduchu) Fvz2 = ? N (ve vodě) b) Fvz = Vρkg a) Fvz = Vρvg Fvz = 0,01·1 000 · 10 Fvz = 0,01·1,29 · 10 Fvz = 100 N Fvz = 0,129 N Míč je ve vodě nadlehčován silou 100 N, ve vzduchu silou 0,129 N. Balon má objem m3. Jakou silou je za normálního tlaku nadlehčován, je-li naplněn a) vodíkem b) heliem V = m3 ρvo = 0,082 6 kg/m3 (vodík) ρh = 0,164 kg/m3 (helium) ρv = 1,29 kg/m3 (vzduch) Fvz1 = ? N (pro vodík) Fvz2 = ? N (pro helium) Vztlaková síla nezávisí na látce, kterou je balon naplněn, ale pouze na jeho objemu. Fvz = Vρvg Fvz = ·1,29 · 10 Fvz = N = 51,6 kN Balon naplněný vodíkem i heliem je nadlehčován silou 51,6 kN.

7 Balon má objem 800 m3 a hmotnost 600 kg
Balon má objem 800 m3 a hmotnost 600 kg. Vypočítej, jakou silou je nadlehčován ve vzduchu a jakou silou je napínáno upevňovací lano. V = 800 m3 m = 600 kg ρv = 1,29 kg/m3 (vzduch) Fvz = ? N F = ? N Fvz F Fg Fvz = Vρvg Fg = mg Fvz = 800·1,29 · 10 Fg = 600 · 10 Fvz = N Fg = N F = Fvz – Fg F = – 6 000 F = N Balon je nadlehčován silou N, na upevňovací lano působí silou N.

8 Meteorologická sonda naplněná vodíkem má hmotnost 1,1 kg a objem 7,5 m3. a) Jak velkou vztlakovou silou Fvz působí na sondu atmosférický vzduch, který má hustotu asi 1,3 kg/m3? b) Jak velkou gravitační silou Fg působí na sondu Země? c) Urči velikost a směr výsledné síly F působící na volnou sondu. Udělej náčrtek sondy a sil Fvz, Fg a F s využitím předchozích výsledků. d) Jakou hmotnost by mohl mít náklad, aby ho sonda unesla? V = 7,5 m3 m = 1,1 kg ρv = 1,3 kg/m3 (vzduch) a) Fvz = ? N b) Fg = ? N c) F = ? N d) mn = ? kg a) Fvz = Vρvg c) Fvz > Fg Fvz = 7,5 · 1,3 · 10 F = Fvz – Fg Fvz = 97,5 N F = 97,7 – 11 b) Fg = m g F = 86,5 N Fg = 1,1 · 10 Fg = 11 N Fvz d) Sonda se bude ve vzduchu volně vznášet, jestliže gravitační síla působící na náklad bude nejvýše rovna síle F. F Fn ≤ F Fg Fn ≤ 86,5 N Sonda je ve vzduchu nadlehčována silou 97,5 N, působí na ni gravitační síla 11 N, výsledná síla 86,5 N působí svisle nahoru. Sonda unese náklad o hmotnosti 8,65 kg.

9 Balon, který je naplněn vodíkem, má objem 385 m3 a celkovou hmotnost včetně všech zařízení a koše 200 kg. a) Vypočítej hmotnost vodíku b) Jak velkou vztlakovou silou Fvz je nadlehčován ve vzduchu? c) Jakou silou je napínáno kotevní lano? d) Kolik mužů o hmotnosti 80 kg balon unese? V = 385 m3 m = 200 kg ρv = 1,3 kg/m3 (vzduch) ρ = 0,083 kg/m3 (vodík) a) mv = ? kg (hmotnost vodíku) b) Fvz = ? N c) F = ? N d) mn = ? kg (hmotnost možného nákladu) m1 = 80 kg (hmotnost jednoho muže) p = ? (počet mužů, kteří mohou být v koši balonu) Fvz F Fg mv = 0,083 · 385 Hmotnost vodíku v balonu je 32 kg.

10 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 139 – 140.
V = 385 m3 ρv = 1,3 kg/m3 (vzduch) m = 200 kg ρ = 0,083 kg/m3 (vodík) a) mv = 32 kg (hmotnost vodíku) b) Fvz = ? N c) F = ? N d) mn = ? kg (hmotnost možného nákladu) m1 = 80 kg (hmotnost jednoho muže) p = ? (počet mužů, kteří mohou být v koši balonu) b) Fvz = Vρvg Fvz = 385 · 1,3 · 10 Fvz = N d) Balon se bude ve vzduchu volně vznášet, jestliže gravitační síla působící na náklad bude nejvýše rovna síle F. Fvz c) Fg = m g = (m + mv) g Fg = ( ) · 10 F Fg = N Fg Fn ≤ F Fvz > Fg Fn ≤ N F = Fvz – Fg F = – 2 320 F = 2685 N p = 268,5 : 80 p = 3 Balon je ve vzduchu nadlehčována silou N, lano je napínáno silou N. Balon unese 3 muže o hmotnosti 80 kg. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 139 – 140.


Stáhnout ppt "Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země"

Podobné prezentace


Reklamy Google