Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce. Výkon Práce (Učebnice strana 12 – 15) Jakou představu ve vás vyvolá slovo práce?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce. Výkon Práce (Učebnice strana 12 – 15) Jakou představu ve vás vyvolá slovo práce?"— Transkript prezentace:

1 Práce. Výkon Práce (Učebnice strana 12 – 15) Jakou představu ve vás vyvolá slovo práce?

2 Práce ve fyzikálním významu se koná, jestliže se těleso přemísťuje působením síly. Dívka tlačí kočárek, působí silou F po dráze s. F s Jeřáb zvedl těleso do výšky h. Působil silou F po dráze s = h. F s Chlapec nese tašku. Jejím přemístěním po dráze s koná práci. Jakou silou působí?

3 Chlapec nese tašku. Je v klidu, nepohybuje se. Na tašku působí Země gravitační silou F g. Stejně velkou silou F 1 působí taška na chlapce. F F1F1 Chlapec působí na tašku silou F 2 stejně velkou, ale opačného směru než je síla F 1. Touto silou chlapec drží tašku v klidu (síly vzájemného působení). F2F2 Přestože chlapec působí na tašku silou, práci nekoná, taška je v klidu, nepohubuje se. F1F1 F2F2 Pohybující se chlapec působí na tašku silou F 2 stejně velkou, ale opačného směru než je síla F 1. Touto silou chlapec drží tašku v klidu (síly vzájemného působení), tímto práci nekoná. Při pohybu dopředu působí silou F ve směru pohybu po dráze s, koná práci působením síly F po dráze s. Síla F má jinou velikost než síly F 1, F 2. s Těleso koná mechanickou práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemisťuje je po určité dráze.

4 s F s Gravitační síla F g nepůsobí ve směru pohybu po dráze s, práci nekoná. Síla F působí ve směru pohybu po dráze s, práci koná. FgFg Práci ve fyzikálním významu síla F nekoná, jestliže jejím působením se těleso nepřemísťuje. FgFg s Přemístěním bedny po dráze s ve vodorovném směru gravitační síla F g práci nekoná. Muž přenáší bednu. Na bednu působí gravitační síla F g. FgFg s Při pádu bedny po dráze s svisle směrem dolů gravitační síla F g práci koná.

5 Rozhodni, zda se koná práce: Působí síla ? Uražena dráha? Vykonaná práce ? Vytáhneš atlas z tašky na laviciano Neseš tašku do školyano (ne gravitační) Držíš tašku v ruceanone Zvedneš činku nad hlavuano Jedeš na kole do kopce Vezeš se na pojízdných schodech Kámen padá k zemi ano ne (gravitační) Pro stálou sílu F, která působí po dráze s, určíme práci W jako součin velikosti síly a dráhy: W = F. s F …. velikost síly (N) s..... velikost dráhy (m ) Mechanická práce je fyzikální veličina, značí se W (z angl. work). Jednotkou práce je joule (čti džaul), značí se J.

6 Práci vyjadřujeme i v násobcích joulu, v kilojoulech (kJ) a megajoulech (MJ): 1 kJ = 1000 J = 10 3 J 1 MJ = 1000 000 J = 10 6 J Pokud síla F nepůsobí ve směru dráhy (pohybu), potom tato síla práci nekoná. Práce 1 J se vykoná, jestliže se působením stálé síly o velikosti 1 N posune těleso po dráze 1 m ve směru působící síly. s FgFg Gravitační síla F g nepůsobí ve směru pohybu po dráze s, práci nekoná. a pohybovou složku síly F p, která působí ve směru pohybu po dráze s a koná práci, uvádí kuličku do pohybu. Jaká síla koná práci na nakloněné rovině? FtFt FpFp Můžeme ji rozdělit na dvě složky, tlakovou sílu F t, která působí kolmo na nakloněnou rovinu, Kulička se pohybuje po nakloněné rovině směrem dolů.

7 Příklady: 1)Jakou práci vykonala dívka, když stálou silou 20 N vezla kočárek 200 m po přímém vodorovném chodníku? (Síla měla také vodorovný směr.) Dívka působila na kočárek stálou silou F ve směru pohybu kočárku po dráze s, vykonala práci W. F = 20 N s = 200 m W = ? J W = F · s W = 20 · 200 W = 4 000 J = 4 kJ Dívka vykonala práci 4 kJ. F s

8 2)Jakou práci vykoná prodavač, když zvedne bednu s lahvemi o hmotnosti 25 kg rovnoměrným pohybem svisle vzhůru na polici ve výšce 1,5 m? Na bednu působí svisle dolů Země gravitační silou F g, prodavač na bednu musí působit stejně velkou silou svisle vzhůru po dráze s (rovnoměrný pohyb) a vykoná práci W. m = 25 kg s = 1,5 m W = ? J W = m · g · s W = 25 · 10 · 1.5 W = 375 J Prodavač vykonal práci 375 J. W = F · s, F = F g = m · g, g = 10 N/kg F = F g s FgFg F

9 3)Jakou silou působíme, vykonáme-li zvedáním tělesa do výšky 0,5 m práci 200 J? Jakou hmotnost má těleso? 0,5 m F = ? N m = ? kg s = 0.5 m W = 200 J W = F · s => F = 400 N Působíme silou 400 N. F g = m · g => F g = F = 400 N m = 40 kg Těleso má hmotnost 40 kg. FgFg F

10 4)Do jaké výšky zvedneš břemeno o hmotnosti 1,8 kg, vykonáš-li práci 16,2 J? s = ? m FgFg F m = 1,8 kg s = ? m W = 16,2 J W = F · s F = F g = m · g s = 0,9 m Břemeno zvednu do výšky 0,9 m.

11 5)Dělník naložil na nákladní automobil písek o objemu 4 m 3. Na lopatu nabral průměrně písek o objemu 3 dm 3 a házel jej do výšky 2,4 m. Hustota písku je 2 600 kg/m 3. a) Jakou práci vykonal? b) Jakou práci by vykonal, kdyby pokaždé na lopatu nabral písek o objemu jen 2 dm 3 ? V = 4 m 3 V 1 = 3 dm 3 V 2 = 2 dm 3 h = 2,4 m ρ = 2 600 kg/m 3 W a = ? J W b = ? J Dělník zvedá písek do výšky h, působí silou stejně velkou, jako je gravitační síla písku. Nezáleží na tom, kolik písku nabere na lopatu, protože všechen písek musí přemístit do výšky h. W a = W b = W = ? J W = F · s F = F g = m · g F = ρ · V · g W = ρ · V · g · s W = 2 600 · 4 · 10 · 2,4 Dělník vykoná práci 250 kJ, nezáleží na tom, kolik písku nabere pokaždé na lopatu.

12 6)Jakou práci vykoná chlapec, který zvedne kámen, vážící na vzduchu 20 kg, do výše 50 cm. Jak velkou práci vykoná, když tento kámen zvedne ve vodě do výše 50 cm. (Hustota kamene je 2 000 kg/m 3 ). m = 20 kg s = 50 cm ρ = 2 000 kg/m 3 W 1 = ? J (na vzduchu) W 2 = ? J (ve vodě) na vzduchu F FgFg W 1 = F · s W 1 = m · g · s W 1 = 20 · 10 · 0,5 F = F g = m · g ve vodě F FgFg F VZ F = F g – F vz F vz = V · ρ k · g W 2 = F · s = 0,5 m Chlapec na vzduchu vykoná práci 100 J, ve vodě 50 J. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 16.


Stáhnout ppt "Práce. Výkon Práce (Učebnice strana 12 – 15) Jakou představu ve vás vyvolá slovo práce?"

Podobné prezentace


Reklamy Google