Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon Dělník naloží písek lopatou na nákladní automobil asi za dvě hodiny. Nakladač to dokáže za 15 minut. Výkon je fyzikální veličina, značí se P (z angl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon Dělník naloží písek lopatou na nákladní automobil asi za dvě hodiny. Nakladač to dokáže za 15 minut. Výkon je fyzikální veličina, značí se P (z angl."— Transkript prezentace:

1 Výkon Dělník naloží písek lopatou na nákladní automobil asi za dvě hodiny. Nakladač to dokáže za 15 minut. Výkon je fyzikální veličina, značí se P (z angl. power). Výkon je určen množstvím práce vykonané za jednotku času. Výkon P vypočítáme, když práci W dělíme dobou t, za kterou byla tato práce vykonána: (Učebnice strana 22 – 24) Nakladač vykoná tutéž práci za osmkrát kratší dobu než dělník. Za stejnou dobu vykoná více práce, má větší výkon než člověk.

2 Jednotkou výkonu je watt, značí se W. Při výkonu 1 W se vykoná práce 1 J za 1 s. Výkon vyjadřujeme také v násobcích wattu, v kilowattech (kW) a megawattech (MW): 1 kW = 1000 W = 10 3 W 1 MW = 1000 000 W = 10 6 W W...... práce (v J) t....... čas ( v s) P....... výkon (ve W) Dříve se užívala pro výkon jednotka kůň (k) 1 k = 0,75 kW Dávejte pozor na rozlišení značky jednotky výkonu a značky pro práci. V tisku se značka pro watt píše stojatě W a značka pro práci ležatě.W. Zvedneme-li závaží o hmotnosti 1 kg do výšky 1 m za 10 s, je náš výkon 1 W. Krátkodobý výkon člověka je až 1 kW, např. při zvedání břemen. Dlouhodobý výkon člověka obvykle nepřekročí 100 W.

3 Příklady 1)Motor výtahu zdvihl rovnoměrným pohybem svisle vzhůru kabinu výtahu o hmotnosti 400 kg do výšky 5 m za dobu 10 s. a) Jako práci vykonal motor výtahu? b) Jaký byl přitom výkon motoru? m = 400 kg s = 5 m a)W = ? J b) P = ? W a) W = F · s, F = F g = m · g W = m · g · s W = 400 · 10 · 5 W = 20 000 J = 20 kJ b) P = 2 000 W = 2 kW Motor výtahu při zvednutí kabiny vykonal práci 20 kJ. Jeho výkon byl 2 kW. FgFg F s

4 2)Motor jeřábu má maximální výkon 9 kW. Za jakou dobu zvedne jeřáb těleso o hmotnosti 12 t do výšky 9 m? m = 12 t s = 9 m P = 9 kW t = ? s Motor jeřábu zvedne těleso za 120 sekund, to je za 2 minuty. = 12 000 kg = 9 000 W

5 3)Motor jeřábu má výkon 7,8 kW. Jakou hmotnost může mít těleso zvednuté jeřábem za 1 s do výšky 0,3 m? s = 0,3 m P = 7,8 kW t = 1 s m = ? kg Jeřáb může zvednout těleso o hmotnosti 2600 kg, to je asi 3 tuny. = 7 800 W

6 4) Auto jede po vodorovné přímé silnici stálou rychlostí 72 km/h. Jaký je při tomto pohybu výkon tahové síly motoru, když proti pohybu automobilu působí třecí síla 1 200 N? Aby auto jelo stálou rychlostí, musí na něj ve směru pohybu působit tahová síla stejně velká jako třecí síla. Obě síly jsou v rovnováze. F t = 1 200 N v = 72 km/h = 20 m/s P = ? W P = 1 200 · 20 P = 24 000 W = 24 kW Výkon tahové síly motoru je 24 kW. s F FtFt v Při rovnoměrném pohybu tělesa rychlostí v lze výkon stálé síly F určit ze vztahu: P = F · v

7 5)Jakou rychlostí se pohybuje vlak, který při výkonu 1 471 kW vyvíjí tažnou sílu 58 860 N? F t = 58 860 N P = 1 471 kW v = ? km/h Vlak jede rychlostí 25 m/s, to je 90 km/h. s v = 1 471 000 W F v = 25 m/s = 25 · 3,6 km/h v = 90 km/h Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 24 – 25.


Stáhnout ppt "Výkon Dělník naloží písek lopatou na nákladní automobil asi za dvě hodiny. Nakladač to dokáže za 15 minut. Výkon je fyzikální veličina, značí se P (z angl."

Podobné prezentace


Reklamy Google