Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

hanah 1.MECHANICKÁ PRÁCE 2.MECHANICKÁ ENERGIE 3.VÝKON.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "hanah 1.MECHANICKÁ PRÁCE 2.MECHANICKÁ ENERGIE 3.VÝKON."— Transkript prezentace:

1

2 hanah

3 1.MECHANICKÁ PRÁCE 2.MECHANICKÁ ENERGIE 3.VÝKON

4 1.MECHANICKÁ PRÁCE W = F. s.cos  Mechanická práce W, kterou vykoná těleso při přemístění jiného tělesa, závisí na: velikosti síly F, která působí na těleso, na dráze s, o kterou se těleso přemístí, a také na úhlu , který svírá síla se směrem posunutí. F1F1 F2F2 F  s Práci koná pouze síla ve směru pohybu, tedy F 1

5 s   F W = F.sPráce je maximální

6 F F s W = F.s. cos  W = 0 s 0 <     Práce se nekoná

7 F s F s 90 0 <  < 180 0 W = F.s. cos    W = F.s < 0 Práce je záporná, spotřebovává se

8 Pracovní diagramy - vyjadřují závislost síly na dráze: a) F=konst. F s F s W=F.s W=1/2F.s Práce je dána plochou ohraničenou grafem F=f(s) b) F~s

9 1.Dělník naložil na nákladní auto písek o objemu 4 m 3. Na lopatu nabral průměrně písek o objemu 3 dm 3 a házel jej do výšky 2,4 m. Průměrná hustota písku je 2600 kg.m -3. a) Jakou práci vykonal? b) Jakou práci by vykonal, kdyby pokaždé na lopatu průměrně nabral písek o objemu jen 2 dm 3 ? 2. Po vodorovných přímých kolejích se pohyboval v jednom směru na dráze délky 20 m vagón tažený vodorovným lanem, které svíralo se směrem pohybu úhel 30° a které bylo napínáno silou o velikosti 800 N. Síla valivého tření měla velikost 200 N. Zakreslete všechny síly působící na vagón. Jakou práci vykonala: a) síla, kterou bylo napínáno lano, b) síla valivého tření c) tíhová síla působící na vagón, d) výslednice všech sil působících na vagón? Úlohy:

10 2. a)13,9 kJ b) - 4 kJ d) 0 c) 9,9 kJ 1. a)250 kJ b) stejnou Řešení:

11 Jednoduché mechanismy Jsou zařízení, která přenášejí sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na jiné těleso => usnadňují konání mechanické práce, ale nezmenší ji Páka F2F2 F1F1 d1d1 d2d2 O F1F1 F2F2 d2d2 d1d1 O

12 Kladka pevná a volná F1F1 F2F2 O F2F2 O F1F1 Kombinací volné a pevné kladky vzniká kladkostroj

13 F1F1 F2F2 O Rrr Kolo na hřídeli

14 Nakloněná rovina FnFn F1F1

15 2. MECHANICKÁ ENERGIE 1.KINETICKÁ ENERGIE – POHYBOVÁ m v 2. POTENCIÁLNÍ ENERGIE - POLOHOVÁ m h

16 1.KINETICKÁ ENERGIE – POHYBOVÁ m v E k = ½ m.v 2 m F s W = E k W = F.s = m.a. 1 / 2 a.t 2 = 1 / 2 m.a 2.t 2

17 Změna kinetické energie m v2v2 m v1v1 s F   k = E k2 - E k1  E k = 1 / 2 m.v 2 2 - 1 / 2 m.v 1 2 = 1 / 2 m(v 2 2 - v 1 2 )

18 Celková kinetická energie soustavy n hmotných bodů E k = 1 / 2 m 1 v 1 2 + 1 / 2 m 2 v 2 2 + …….. 1 / 2 m n v n 2 Je dána součtem kinetických energií jednotlivých bodů

19 2. POTENCIÁLNÍ ENERGIE - POLOHOVÁ m h E p = m.g.h

20 Potenciální energie nezávisí na trajektorii h E p1 = 0 E p2 = mgh

21 1. Jakou kinetickou energii má kámen o hmotnosti 1 kg padající volným pádem za 5 s od počátku pohybu (g = 10 m.s -2 )? 2. Ocelová palice o hmotnosti 0,5 kg dopadne na hřebík rychlostí 3 m.s -1. Jak velkou průměrnou silou působí palice na hřebík po dopadu, pronikne-li hřebík do dřeva 45 mm hluboko? 3. Automobil o hmotnosti 1 t, který má rychlost 54 km.h -1 vzhledem k vodorovné silnici, po níž jede má brzdnou dráhu 30 m. Jak velká průměrná brzdicí síla na něj působila? 4. Rychlík o hmotnosti 400 t zvětší svoji rychlost z 36 km.h -1 na 90 km.h -1 vzhledem k povrchu Země. Určete přírůstek jeho kinetické energie. Úlohy:

22 1.[1,25 kJ] 2. [50 N] 3. [3,75 kN] 4. [105 MJ] Řešení:

23 Celková mechanická energie Je dána součtem kinetické a potenciální energie E = E k +E p Zákon zachování mechanické energie Při všech mechanických dějích se může měnit kinetická energie v potenciální a naopak, celková energie soustavy je však konstantní E = Ek+Ep = konst

24 Úkol Kámen o hmotnosti 2kg padá volným pádem z věže o výšce 80m. Jakou má kinetickou energii a potenciální a)na počátku pádu b) v čase 1 sekunda od začátku pádu c) při dopadu Jakou má během pádu celkovou mechanickou energii? Nakreslete grafy závislosti kinetické a potenciální energie a) na čase b) na okamžité výšce h nad povrchem Země

25 Výkon a účinnost Výkon je veličina, která charakterizuje jak rychle se práce vykoná Průměrný výkon je dán podílem práce W a doby t, za kterou se práce vykonala

26 Okamžitý výkon Se rovná součinu působící síly F a okamžité rychlosti v tělesa

27 Účinnost Je dána podílem výkonu P a příkonu P 0 Udáváme v % P je výkon – skutečně vykonaná práce za určitou dobu P 0 je příkon – energie dodaná za určitou dobu

28 Vystřelené torpédo je při pohybu pod vodní hladinou poháněno motorem na stlačený vzduch. Motor má výkon 60 kW a jeho účinnost je 84 %. Určete tahovou sílu hnacího šroubu, jestliže torpédo urazí za 5 min rovnoměrným pohybem dráhu 4500 m. 3,36 kN Řešení: Úkol:

29 Vyrobeno v rámci projektu SIPVZ Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek Autor: Mgr. Hana Hůlová Rok výroby: 2005 hanah Literatura: M. Bednařík, M. Široká, P. Bujok - Mechanika


Stáhnout ppt "hanah 1.MECHANICKÁ PRÁCE 2.MECHANICKÁ ENERGIE 3.VÝKON."

Podobné prezentace


Reklamy Google