Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeměny energií Vztah mezi prací a energií Tíhová potencionální energie Kinetická energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeměny energií Vztah mezi prací a energií Tíhová potencionální energie Kinetická energie."— Transkript prezentace:

1 Přeměny energií Vztah mezi prací a energií Tíhová potencionální energie Kinetická energie

2 •Při volném pádu se gravitační potenciální energie mění na kinetickou energii tělesa. •Při všech mechanických dějích se mění kinetická energie v potenciální energii a naopak, celková mechanická energie soustavy je však konstantní.

3 •Změna jakékoliv formy mechanické energie se rovná vykonané (přijaté) práci. • Důležité vzorce: Ek=W, Ep=W

4 •Složitá definice: V případě, že lze silové působení popsat homogenním tíhovým polem s tíhovým zrychlením g (když zanedbáme pokles tíhového zrychlení s výškou), lze potenciální energii tělesa s hmotností m vyjádřit jednoduchým vztahem •Jednoduchý vztah: h = výška nad úrovní, pro kterou je potenciální energie nulová (zpravidla to bývá zemský povrch). h = výška nad úrovní, pro kterou je potenciální energie nulová (zpravidla to bývá zemský povrch).

5 a)tíhová - má ji těleso v tíhovém poli země b)pružnosti - má ji pružně deformované těleso (stlačený míč, protažená pružina, prohnutá pružná deska) těleso (stlačený míč, protažená pružina, prohnutá pružná deska) c) tlaková – je u kapalin-souvisí s jejich tlakem

6 •Kinetickou energii mají všechna tělesa, která se vzhledem k dané vztažné soustavě pohybují •Definice: Jestliže je hmotný bod o hmotnosti m vzhledem k dané soustavě v klidu, nepůsobí na něj žádná síla. •Začne-li na něj působit stálá síla,udělí mu podle druhého Newtonova zákona zrychlení zákona zrychlení

7 •trajektorií hmotného bodu je přímka, která má směr síly. Za čas t se bude hmotný bod pohybovat rychlostí o velikosti a urazí dráhu urazí dráhu •práce, kterou vykoná síla na dráze s je dána vztahem,pokud dosadíme, dostaneme:

8 • Z počátku byl hmotný bod v klidu (a tedy jeho kinetická energie byla nulová), je práce vykonaná silou na dráze s rovna kinetické energii ; • Z počátku byl hmotný bod v klidu (a tedy jeho kinetická energie byla nulová), je práce vykonaná silou na dráze s rovna kinetické energii ; •Někdy se stane, že potřebujeme určit kinetickou energii celé soustavy hmotných bodů, kinetická energie soustavy n hmotných bodů, které mají hmotnosti a velikosti rychlostí vzhledem k určité vztažné soustavě •Někdy se stane, že potřebujeme určit kinetickou energii celé soustavy hmotných bodů, kinetická energie soustavy n hmotných bodů, které mají hmotnosti a velikosti rychlostí vzhledem k určité vztažné soustavě je dána součtem kinetických energií, je dána součtem kinetických energií jednotlivých hmotných bodů:

9 •pokud výslednice sil koná práci kladnou (např. motor auta při rozjíždění) kinetická energie hmotného bodu se zvětšuje, pokud tato výslednice koná práci zápornou, tj. práci spotřebovává (brzdící síla při zastavování vozidla), kinetická energie se zmenšuje, tedy •pokud výslednice sil koná práci kladnou (např. motor auta při rozjíždění) kinetická energie hmotného bodu se zvětšuje, pokud tato výslednice koná práci zápornou, tj. práci spotřebovává (brzdící síla při zastavování vozidla), kinetická energie se zmenšuje, tedy

10 •značka: běžně Ek, v teoretické mechanice často T •jednotka: J (joule)

11 •kinetická energie nemůže být nikdy záporná •Kinetická energie nezávisí na směru pohybu, ale pouze na velikosti rychlosti •kinetická energie je závislá na volbě vztažné soustavy, protože na této volbě závisí také rychlost tělesa •celková kinetická energie soustavy hmotných bodů je dána součtem kinetických energií jednotlivých hmotných bodů

12


Stáhnout ppt "Přeměny energií Vztah mezi prací a energií Tíhová potencionální energie Kinetická energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google