Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamika hmotného bodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamika hmotného bodu"— Transkript prezentace:

1 Dynamika hmotného bodu

2 87. Izolovaný hmotný bod je:
hmotný bod, který je odolný vůči působení elektrického pole hmotný bod, který je obklopen dielektrikem hmotný bod v homogenním gravitačním poli hmotný bod, na který nepůsobí žádné silové pole, tj. který nijak fyzikálně neinteraguje se svým okolím.

3 88. Inerciální vztažná soustava je
soustava, ve které neplatí zákon setrvačnosti, ale platí zákon síly soustava, vzhledem ke které se izolovaný hmotný bod (tj. bod, na který nepůsobí žádná vnější síla) pohybuje rovnoměrně přímočaře nebo je v klidu soustava, vzhledem ke které se izolovaný hmotný bod pohybuje rovnoměrně zrychleně každá soustava pevně spojená se Zemí.

4 103. Jednotka newton je vyjádřena v základních jednotkách takto:
kg . m2 . s-1 kg . s2 . m-2 kg . m . s-2 kg . s2 . m-1

5 113. Nepůsobí-li na těleso žádná vnější síla: bude těleso vždy v klidu
bude se těleso pohybovat rovnoměrně zpomaleným pohybem bude se těleso pohybovat rovnoměrným pohybem nebo bude v klidu bude pohyb tělesa nepředvídatelný

6 114. Začne-li na těleso, které bylo v klidu, působit stálá nenulová síla, bude se těleso pohybovat rovnoměrně zrychleným pohybem ve směru působící síly rovnoměrně zrychleným pohybem proti směru působící síly rovnoměrně přímočaře ve směru působící síly rovnoměrně přímočaře proti směru působící síly

7 115. Těleso se pohybuje nenulovou rychlostí. Proti směru jeho pohybu působí síla tření. Ve směru pohybu působí síla stejně veliká jako síla tření. Žádná další síla na těleso nepůsobí. Těleso se bude pohybovat: rovnoměrně přímočaře rovnoměrně zrychleně rovnoměrně zpomaleně nerovnoměrně

8 116. Těleso se pohybuje nenulovou rychlostí. Proti směru jeho pohybu působí síla tření. Ve směru pohybu působí síla menší než je síla tření. Těleso se bude pohybovat: rovnoměrně přímočaře rovnoměrně zrychleně, přičemž velikost zrychlení nezávisí na hmotnosti tělesa zpomaleně rovnoměrně zrychleně, přičemž velikost zrychlení závisí na hmotnosti tělesa

9 117. Jestliže na těleso o hmotnosti m působí síla F, pak zrychlení tělesa je tím větší, čím větší je působící síla F je tím větší, čím větší je hmotnost tělesa m nezávisí na hmotnosti tělesa nezávisí na působící síle

10 118. Jednotkou síly je: joule pascal watt newton

11 122. Tíhová síla, která působí na těleso položené bez tření na nakloněné rovině: uděluje tělesu zrychlení, které je vždy rovno tíhovému zrychlení se úplně kompenzuje reakcí podložky se zčásti kompenzuje reakcí podložky a zčásti uděluje tělesu zrychlení, jehož velikost závisí na naklonění roviny je nulová, protože nejde o volný pád

12 128. Dítě o hmotnosti 20 kg působí na závěsy houpačky v klidu tíhovou silou přibližně: (hmotnost houpačky zanedbáváme) 200 J 2000 J 20 N 200 N

13 144. Cyklista stál a pak se začal rozjíždět po vodorovné silnici. Přitom vyvíjel na pedály sílu, která při právě zařazeném převodu odpovídala hnací síle na obvodu kola 40 N. Je-li hmotnost cyklisty s kolem 50 kg, nemohl mít po deseti sekundách rychlost větší než: 8 m/s 0,8 m/s2 0,8 m/s 8 km/h

14 145. Cyklista stál a pak se začal rozjíždět po vodorovné silnici. Přitom vyvíjel na pedály sílu, která při právě zařazeném převodu odpovídala hnací síle na obvodu kola 40 N. Je-li hmotnost cyklisty s kolem 50 kg, mohl ujet za 10 s maximálně: 60 m 120 m 80 m 40 m

15 146. Hodnotu tíhového zrychlení na Zemi nahrazujeme přibližnou hodnotou: 1 m/s2 10 m/s 10 m/s2 1 m/s-1

16 173. Ve vodorovné rovině krouží kulička přivázaná na niti. V určitém okamžiku se nit přetrhne. Jaký bude směr pohybu kuličky ihned po přetržení nitě? normálový, to znamená ve směru spojnice střed otáčení – kulička v okamžiku přetržení tečný ke kružnici, která byla před přetržením její trajektorií, v bodě, kde byla kulička v okamžiku přetržení kulička se bude dál pohybovat po kružnici šikmý – mezi směrem normálovým a tečným, úhel je závislý na obvodové rychlosti kuličky v okamžiku přetržení nitě

17 178. Těleso může přejít z rovnoměrného přímočarého pohybu do rovnoměrného pohybu po kružnici, jestliže na něj začne působit dostředivá síla výslednice síly dostředivé a tečné síla ve směru tečny ke kruhové dráze odstředivá síla

18 180. Velikost odstředivého (centrifugálního) zrychlení na zemském povrchu: je největší na rovníku je největší na pólech je všude stejná je všude nulová

19 181. Jak se změní gravitační síla, kterou se přitahují dva hmotné body, zmenší-li se jejich vzdálenost na ½ původní vzdálenosti ? zmenší se 2x zvětší se 2x zmenší se 4x zvětší se 4x

20 182. Jak se změní gravitační síla, kterou se přitahují dva hmotné body, zmenší-li se jejich vzdálenost na ¼ původní vzdálenosti ? zvětší se 4x zvětší se 2x zvětší se 8x zvětší se 16x

21 200. Vyberte správné tvrzení: nejmenší tíhové zrychlení je na pólech
nejmenší tíhové zrychlení je na rovníku nejmenší tíhové zrychlení je na 45° stupni severní šířky velikost tíhového zrychlení nezávisí na zeměpisné šířce

22 201. Je-li výslednicí všech sil působících na těleso, které bylo na začátku v klidu, stálá nenulová síla: bude se těleso pohybovat rovnoměrně zrychleným pohybem ve směru působící síly bude se těleso pohybovat rovnoměrně přímočaře ve směru působící síly /část otázky/

23 202. Těleso se pohybuje nenulovou rychlostí. Proti jeho směru pohybu působí síla tření. Ve směru pohybu působí síla stejně veliká, jako je síla tření. Žádná další síla na těleso nepůsobí: pak se bude těleso pohybovat rovnoměrně přímočaře pak se těleso bude pohybovat rovnoměrně zpomaleně /část otázky/

24 203. Dítě o hmotnosti 20 kg houpající se na houpačce působí na závěsy houpačky silou: (hmotnost houpačky zanedbáváme) trvale větší než 200 N trvale menší než 200 N oscilující kolem 200 N, střídavě menší a větší v závislosti na poloze houpačky která je konstantní o velikosti 200 N

25 205. Jednotka N . s přísluší veličině energii momentu síly
impulsu síly momentu setrvačnosti

26 240. V člunu stojí muž, který se přitahuje ke břehu pomocí lana silou o velikosti F, přičemž I. – lano je přivázáno druhým koncem ke kolíku na břehu II. – lano drží na břehu jiný muž a působí na ně také silou o velikosti F, ale opačného směru než muž v loďce. Vysvětlete, jak se bude lišit průběh pokusu v případě I. a II. působením člověka na břehu se pohyb loďky urychlí, neboť jeho síla zvýší celkovou sílu přitahování pohyb loďky se lišit nebude, neboť kůl působí na lano silou o velikosti F v opačném směru než člověk na loďce přitahování loďky ke břehu bude v případě II. pro člověka na loďce méně namáhavé pohyb loďky v II. případě bude rychlejší, neboť síla člověka v loďce a na břehu se sčítají


Stáhnout ppt "Dynamika hmotného bodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google