Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Značka síly F jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N) •1•1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso přitahováno gravitační silou k Zemi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Značka síly F jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N) •1•1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso přitahováno gravitační silou k Zemi."— Transkript prezentace:

1 značka síly F jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N) •1•1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso přitahováno gravitační silou k Zemi účinky síly: •p•pohybové (síla může uvést těleso do pohybu, zastavit jej, změnit jeho směr…) •d•deformační (změna tvaru tělesa) Síla

2 síla nemusí působit jen při doteku těles, ale může působit „na dálku“: • magnetická síla • elektrická síla • gravitační síla sílu měříme pomocí pružinového siloměru • čím větší síla působí, tím více se pružina prodlouží

3 Gravitační síla

4

5

6

7 Gravitační síla a hmotnost tělesa Čím větší hmotnost tělesa (m), tím větší gravitační síla, kterou Země na těleso působí (F g ) - činitel g se nazývá gravitační zrychlení (udává, že Země v daném místě působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační silou 10 N)

8 Převody – hmotnost (m) a gravitační síla (F g ) 1kg = 10N nebo 100g = 1N m 100g200g250g400g590g840g2kg 3,6 kg 15,8 kg FgFg

9 - síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil = výslednice těchto sil - skládání sil = nalezení výslednice sil - výslednice dvou sil stejného směru má s oběma silami stejný směr a je rovna součtu velikostí obou sil - posuvný účinek síly na pevné těleso se nezmění, posune-li se její působiště do jiného bodu tělesa po přímce, ve které síla působí Skládání sil stejného směru

10 Výslednice dvou sil má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu obou sil Skládání dvou sil opačného směru

11 Př. 41/5 1kg = 10N nebo 100g = 1N

12 Př. 43/1 1kg = 10N nebo 100g = 1N Na misce sklonných vah je položen váleček o hmotnosti 350g. Misku táhneme vzhůru silou 2N. Jakou sílu naměříme na stupnici vah.

13 Př. 43/2 1kg = 10N nebo 100g = 1N Na osobní automobil působí při jízdě v určitém okamžiku odporová síla 0,4kN a současně tahová síla motoru 3kN. Jaká výsledná síla působí na automobil a jaký je její účinek? Nakresli grafické řešení (zvol vhodné měřítko).

14 Dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici. dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší. Rovnováha dvou sil

15 - každé těleso má jen 1 těžiště - v těžišti zakreslujeme působiště gravitační síly, kterou Země na těleso působí - poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese Tělesa zavěšená či podepřená v těžišti nebo nad těžištěm zůstávají v klidu. Těžiště tělesa

16 1.Posuvné – uvedení do pohybu, zrychlení, zpomalení, zastavení či změna směru pohybu 2.Otáčivé – roztočení, změna rychlosti či zastavení jeho otáčení 3.Deformační – změna tvaru tělesa Účinky síly

17 • působením síly na těleso se mění velikost nebo směr rychlosti pohybu (uvedení do pohybu, urychlení, zpomalení, zastavení, změna směru) • závisí na: • velikosti působící síly (větší síla = větší změna rychlosti) – př. 1 a 2 lokomotivy táhnoucí vlak • hmotnosti tělesa (větší hmotnost = menší změna rychlosti) – př. roztlačení prázdného a plného nákupního vozíku Urychlující a brzdné účinky síly na těleso

18 Brzdné síly - působí proti pohybu: • třecí – sáňky na ledu, lze zmenšit mazáním povrchu • odporová – při pohybu v plynech nebo kapalinách, lze zmenšit vhodným tvarem (př. loď ve vodě se po chvíli zastaví po vypnutí motoru) •ú•úkoly str. 59

19 Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém: • jestliže na něj nepůsobí jiná tělesa silou • nebo jestliže jsou síly na něj působící v rovnováze Úkol – zjednodušeně si v sešitě znázorni pohyb lidí v autobuse či tramvaji při rozjíždění nebo brzdění Zákon setrvačnosti

20 Dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají i zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso  proto se jejich účinky neruší. Zákon vzájemného působení 2 těles (zákon akce a reakce)


Stáhnout ppt "Značka síly F jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N) •1•1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso přitahováno gravitační silou k Zemi."

Podobné prezentace


Reklamy Google