Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly) - skládání sil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly) - skládání sil."— Transkript prezentace:

1 Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly) - skládání sil

2 Síla jako fyzikální veličina Pojem SÍLA používáme ve fyzice tehdy, když chceme vyjádřit vzájemné působení těles. SÍLA FV pro kterou používáme značku F. Základní jednotkou síly je 1 Newton.

3 Síla (na rozdíl od nám dosud známých FV) není určena pouze svojí velikostí. O jejím účinku na těleso rozhoduje také její směr a místo, kde působí (působiště). Jaký tento účinek může být? PP

4 Každá síla může svým působením: změnit rychlost tělesa změnit směr pohybu tělesa změnit tvar tělesa uvádí těleso do pohybu zastavuje těleso z pohybu (rychlost roste) (rychlost klesá)

5 SKLÁDÁNÍ SIL

6 Na těleso většinou působí více sil najednou: F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 F5F5 Vztlaková síla Gravitační síla Tahová síla motoru Síla větru Odporová síla

7 Fg (gravitační) Fvz (vztlaková) Fv (větru)

8 Více sil působících současně na těleso můžeme nahradit v jejich účinku silou jedinou. Té říkáme VÝSLEDNICE. Získáme ji tzv. skládáním sil. Síly mají navzájem pouze 3 možné směry: stejný směr opačný směr různý směr

9 Síly stejného směru skládáme prostým sčítáním: F 1 = 30 N F 2 = 50 N F = 30 + 50 = 80 N Síly opačného směru skládáme prostým odečítáním: F 1 = 30 NF 2 = 50 N F = 50 - 30 = 20 N Směr výslednice je stejný jako směr větší z obou sil.

10 Síly různého směru skládáme grafickou metodou rovnoběžníku sil: F 1 = 30 N F 2 = 50 N F

11 Při skládání sil můžeme postupně skládat libovolný počet sil stejného,opačného i různého směru. Všechny pro zjednodušení překreslujeme do jednoho působiště.

12 Zvláštním případem skládání sil je situace, kdy je výsledná síla (výslednice) rovna nule (0 N). V takovém případě nastala ROVNOVÁHA SIL. Nejjednodušším příkladem rovnováhy je skládání 2 stejně velkých sil opačného směru F 1 = 50 NF 2 = 50 N F = F 1 - F 2 = 50 - 50 = 0 N Taková síla nemá na těleso žádný účinek (zůstává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu). P

13 Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Tyto zákony umožňují určit, jaký bude pohyb tělesa,jsou-li známy síly působící na těleso. Pohybové zákony


Stáhnout ppt "Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly) - skládání sil."

Podobné prezentace


Reklamy Google