Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLÁDÁNÍ SIL VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLÁDÁNÍ SIL VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL."— Transkript prezentace:

1 SKLÁDÁNÍ SIL VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL

2 Síla = vzájemné působení těles, které na sebe mohou působit dotykem a nebo přes silová pole. Znázornění síly  Pokud na těleso působí více sil, lze je nahradit silou jednou – výslednicí sil.  Tomuto postupu říkáme skládání sil.  Pro skládání sil platí určitá pravidla. Síla se znázorňuje přímkou, jako nositelkou síly a je určena: a)Velikostí: b) Směrem síly (znázorněno šipkou): c) Poloze působiště (P): VELIKOST SÍLY F = 2 N P (PŮSOBIŠTĚ SÍLY) SMĚR SÍLY MĚŘÍTKO: 1 cm = 1 N MĚŘÍTKO: 1 cm = 1 N VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL

3 SKLÁDÁNÍ SIL = HLEDÁNÍ VÝSLEDNICI SIL SKLÁDÁNÍ SIL 1. ROVNOBĚŽNÝCH 1.1 STEJNÉ ORIENTACE 1.2 OPAČNÉ ORIENTACE 2. RŮZNOBĚŽNÝCH 2.1 SE STEJNÝM PŮSOBIŠTĚM 2.2 S RŮZNÝM PŮSOBIŠTĚM VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL

4 1.2  Síly působící jsou opačně orientované (mají opačný směr).  Výslednice dvou sil má stejný směr i orientaci jako větší síla. Její velikost můžeme určit: 1.2  Síly působící jsou opačně orientované (mají opačný směr).  Výslednice dvou sil má stejný směr i orientaci jako větší síla. Její velikost můžeme určit: 1.1  Síly působící jsou shodně orientované (mají stejný směr).  Výslednice dvou sil má s oběma silami stejný směr a orientaci a její velikost můžeme určit: 1.1  Síly působící jsou shodně orientované (mají stejný směr).  Výslednice dvou sil má s oběma silami stejný směr a orientaci a její velikost můžeme určit: Skládání sil rovnoběžných a)Výpočtem: F = F 1 + F 2 F = F 1 + F 2 b) Graficky: F1F2F1F2 F a)Výpočtem: F = F 1 - F 2 F = F 1 - F 2 b) Graficky: F1F2F1F2 F VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL

5 Skládání sil různoběžných 2.1  Síly působící jsou různě orientované (mají různý směr).  Výslednici zjistíme doplněním do rovnoběžníku sil. Výslednice je tvořena jeho úhlopříčkou.  Výslednici neurčujeme výpočtem, pouze graficky: 2.1  Síly působící jsou různě orientované (mají různý směr).  Výslednici zjistíme doplněním do rovnoběžníku sil. Výslednice je tvořena jeho úhlopříčkou.  Výslednici neurčujeme výpočtem, pouze graficky: A: Zadání: 1- F 1 = 2N 2- F 2 = 3N 3- α = 45 o A: Zadání: 1- F 1 = 2N 2- F 2 = 3N 3- α = 45 o B: Zvolíme měřítko: (x) 1cm = 1N (y) 1cm = 1N B: Zvolíme měřítko: (x) 1cm = 1N (y) 1cm = 1N C: Postup: 1- narýsujeme sílu F 1 2- narýsujeme s pomocí úhloměru úhel α 3- narýsujeme sílu F 2, která má stejné působiště jako síla F 1 4- narýsujeme rovnoběžky obou sil 5- V průsečíku rovnoběžek obou sil je vrchol úhlopříčky, která má počátek v působišti dvou sil. Narýsujeme úhlopříčku a změříme její délku. Délka úhlopříčky = velikost síly. P F1F1 F2F2 F F´ 1 F´ 2 α VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL

6 Otázky a úkoly : 1) Jak znázorňujeme sílu? 2) O síle mluvíme jako o vektoru, tj. u síly uvádíme tři údaje. Jaké ? 1) Uveď příklad na skládání dvou sil: a) stejného směru, b) opačného směru, c) různého směru. 4) Jak zjistíme výslednou sílu u případu skládání sil různého směru? 1) Jak znázorňujeme sílu? 2) O síle mluvíme jako o vektoru, tj. u síly uvádíme tři údaje. Jaké ? 1) Uveď příklad na skládání dvou sil: a) stejného směru, b) opačného směru, c) různého směru. 4) Jak zjistíme výslednou sílu u případu skládání sil různého směru? VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL

7

8 Zdroje:  Tapeta pro tuto prezentaci byla vybrána z šablon: http://office.microsoft.com/cs- cz/templates/results.aspx?qu=2013%20%C5%A1ablony&ex=2&av=all#ai:TC 102818559|  Tapeta pro tuto prezentaci byla vybrána z šablon: http://office.microsoft.com/cs- cz/templates/results.aspx?qu=2013%20%C5%A1ablony&ex=2&av=all#ai:TC 102818559| VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL


Stáhnout ppt "SKLÁDÁNÍ SIL VY_32_INOVACE_04 - SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL."

Podobné prezentace


Reklamy Google