Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA • tuhé těleso • pohyb tuhého tělesa • moment síly vzhledem k ose otáčení • momentová věta • skládání a rozkládání sil • dvojice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA • tuhé těleso • pohyb tuhého tělesa • moment síly vzhledem k ose otáčení • momentová věta • skládání a rozkládání sil • dvojice."— Transkript prezentace:

1 MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA • tuhé těleso • pohyb tuhého tělesa • moment síly vzhledem k ose otáčení • momentová věta • skládání a rozkládání sil • dvojice sil • těžiště tuhého tělesa • rovnovážné polohy tuhého tělesa • stabilita těles • jednoduché stroje • kinetická energie tuhého tělesa • moment setrvačnosti tělesa

2 TUHÉ TĚLESO •pojem zavádíme, nelze-li rozměry a tvar zanedbat •je to ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění •jde pouze o model reálného = skutečného tělesa •skutečná tělesa se účinkem vnějších sil vždy deformují

3 POHYB TUHÉHO TĚLESA •translační = posuvný : - všechny body tělesa mají stejnou rychlost a opisují stejné trajektorie - každá přímka pevně spojená s tělesem je stále rovnoběžná se svou původní polohou •rotační = otáčivý : - těleso rotuje kolem pevné osy - všechny body mají v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost , ale různou okamžitou rychlost (v=r.  ) - jednotlivé body opisují soustředné kružnice se středem v ose otáčení 0 + v2v2 v1v1 v3v3 v v v p Tuhé těleso může konat složený pohyb (posuvný i otáčivý současně).

4 Moment síly vzhledem k ose otáčení 0 F1F1 d1d1 F2F2 d3d3 F3F3 Moment M síly F • je vektorová fyzikální veličina • vyjadřuje míru otáčivého účinku síly F na těleso otáčivé kolem pevné osy • jeho velikost závisí na velikosti síly F, ramene síly d a na jejím působišti • leží v ose otáčení a je kolmý na rameno síly d a sílu F M = Fd [M] = Nm newton metr Poznámka: M =

5 Směr momentu síly určujeme podle pravidla pravé ruky: položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak odtažený palec ukazuje směr momentu síly M otáčí-li se těleso proti směru hodinových ručiček, bude moment síly kladný •otáčí-li se těleso ve směru hodinových ručiček, bude moment síly záporný

6 Momentová věta: otáčivý účinek všech sil působících na tuhé těleso se vzájemně ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k dané ose nulový. M = M 1 + M 2 +... + M n = 0

7 Řešení úloh PŘ 1: Na obvodu kola o poloměru 0,5 m působí ve směru tečny síla o velikosti 50 N. Jak velký je moment této síly vzhledem k ose kola? PŘ 2: Na nerovnoramenných vahách s délkou levého ramene 15 cm a pravého ramene 20 cm máme vyvážit předmět o hmotnosti 200g. Jakým závažím předmět vyvážíme, dáme-li předmět na levou misku vah?

8 F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 0 PŘ 3: Vypočítej výsledný moment sil F1, F2,, F3 a smysl otáčení čtvercové desky vzhledem k ose kolmé k rovině desky procházející bodem 0. Všechny tři síly F1, F2,, F3 mají stejnou velikost 100N. Strana desky je 50 cm. Jak velká musí být síla F4, aby se otáčivý účinek všech čtyř sil vyrušil? d1d1 d3d3 d4d4 a a M 1 = + 25 Nm M 2 = F 2 d 2 = 0 Nm M 3 = F 3 d 3 M 3 = F 3 = 35,4 Nm M 1 = F 1 d 1 = F 1 = 100N 0,25m M 3 = - 35,4 Nm M 2 = 0 Nm M = M 1 + M 2 + M 3 = 25 Nm – 35,4 Nm = - 10,4 Nm Výsledný moment sil je 10,4 Nm a těleso se bude otáčet ve směru hodinových ručiček.

9 M 4 = - M M 4 = M F 4 d 4 = M F 4 = 142 N F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 0 d1d1 d3d3 d4d4 Aby se otáčivý účinek všech sil vyrušil, musíme působit silou F 4 = 142 N. M 4 = F 4 d 4

10 SKLÁDÁNÍ DVOU RŮZNOBĚŽNÝCH SIL P F1F1 F2F2 P´P´ F

11 O F F1F1 F2F2 F´ 2 F´ 1 SKLÁDÁNÍ DVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL – OPAČNÉHO SMĚRU O – působiště výslednice F – výslednice sil F = F 2 – F 1 d1d1 d2d2 M = M 2 – M 1 = F 2 d 2 – F 1 d 1 = 0 F 2 d 2 = F 1 d 1


Stáhnout ppt "MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA • tuhé těleso • pohyb tuhého tělesa • moment síly vzhledem k ose otáčení • momentová věta • skládání a rozkládání sil • dvojice."

Podobné prezentace


Reklamy Google