Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustava částic a tuhé těleso HRW kap. 9 - 13 - Věta o hybnosti, těžištěVěta o hybnosti, těžiště - SrážkySrážky - Rotace, věta o momentu hybnostiRotace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustava částic a tuhé těleso HRW kap. 9 - 13 - Věta o hybnosti, těžištěVěta o hybnosti, těžiště - SrážkySrážky - Rotace, věta o momentu hybnostiRotace,"— Transkript prezentace:

1 Soustava částic a tuhé těleso HRW kap. 9 - 13 - Věta o hybnosti, těžištěVěta o hybnosti, těžiště - SrážkySrážky - Rotace, věta o momentu hybnostiRotace, věta o momentu hybnosti

2 Věta o hybnosti, těžiště

3 Věta o hybnosti soustava n částic výsledná síla působící na i -tou částici sečteme:

4 Věta o hybnosti soustava n částic zatím jsme zjistili: Levá strana = celková hmotnost soustavy polohový vektor těžiště (definice)

5 Věta o hybnosti soustava n částic zatím jsme zjistili: Pravá strana = součet všech sil působících na soustavu = součet všech vnějších sil působících na soustavu součet všech vnitřních sil působících na soustavu podle 3. Newtonova zákona je roven nule

6 Věta o hybnosti soustava n částic zatím jsme zjistili: Výsledek výpočtu: Věta o hybnosti (první impulzová věta)

7 Věta o hybnosti soustava n částic celková hmotnost soustavy zrychlení těžiště soustavy součet všech vnějších sil působících na soustavu těžiště soustavy

8

9 těžiště celková hmotnost Těžiště: soustava částic  spojité prostředí soustava n částic spojité prostředí (např. tuhé těleso)

10 Definice těžiště - poznámky těžiště soustavy n částic těžiště tuhého tělesa Platí: těžiště symetrického tělesa (soustavy) leží v rovině, ose nebo středu symetrie.

11

12 poloha těžiště původní desky: poloha těžiště vyříznutého čtverce: poloha těžiště zbytku desky: (ze symetrie)

13 Důsledek: Věta o hybnosti

14 Důsledek: Věta o hybnosti

15 Důsledek: Věta o hybnosti

16 (a) poloha těžiště se nemění obě rychlosti vzhledem k zemi (b) balon se také přestane pohybovat vzhledem k žebříku: (zákon zachování hybnosti)

17 definice hybnosti: platí: Hybnost hmotného bodu Důkaz: jiné vyjádření 2. Newtonova zákona výsledná síla působící na částici

18 Hybnost soustavy částic soustava n částic Definice: Hybnost soustavy částic = součet hybností jednotlivých částic snadno vyjádříme pomocí rychlosti těžiště:

19 Věta o hybnosti soustava n částic jiné vyjádření věty o hybnosti

20 Zákon zachování hybnosti (zákon zachování hybnosti) (věta o hybnosti)

21 Výslednice (svisle) Vodorovná složka hybnosti se zachovává

22 voda sáně :) soustava 0 (jako dokonale nepružná srážka)

23 Vnější síly a změny vnitřní energie

24

25

26 (a) (b) (c) (d)

27 Nemusí dojít k přímému kontaktu, např. průlet kosmické sondy kolem planety. Poznatky o subatomárních částicích získány ze srážkových experimentů. Srážky

28 Nemusí dojít k přímému kontaktu, např. průlet kosmické sondy kolem planety. Poznatky o subatomárních částicích získány ze srážkových experimentů.

29 Změna hybnosti a impulz síly např. pro těleso P

30 (a) (b)

31 Srážky

32 Zvláštní případ - pružná srážka: Nepružná srážka: celková kinetická energie se nezachovává

33 Pružná přímá srážka dvou těles kinetická energie se zachovává

34

35 (a) (b)

36 Pružná přímá srážka dvou těles kinetická energie se zachovává

37 Nepružná přímá srážka dvou těles kinetická energie se zachovává

38 Dokonale nepružná srážka

39 Dva děje: - srážka (hybnost se zachovává) - stlačování (energie se zachovává) Postup: (1) určení rychlosti po srážce V (2) určení stlačení x (1) (2)

40 Šikmé srážky

41

42 Rotace, věta o momentu hybnosti

43 Rotace tuhého tělesa kolem pevné osy Jak popsat?

44 Rotace tuhého tělesa kolem pevné osy

45 (a) (b)

46 Rotace Jak popsat? vektory

47 Rotace Jak popsat? otočení není vektor

48 Vztah mezi obvodovými a úhlovými veličinami

49 Kinematické veličiny (shrnutí)

50 (výpočet opět jako u auta v neklopené zatáčce) (b) (a)

51 Těleso rotuje kolem pevné osy (důkaz na další straně) Těleso se pohybuje translačně Kinetická energie… - částice - tělesa (soustavy) = součet kinetických energií jednotlivých částic

52 Kinetická energie rotujícího tělesa (kolem pevné osy) mimi i i

53 Moment setrvačnosti

54

55 Jak počítat?  výpočet sumy nebo integrálu  nebo Tab. 11.2 str. 274  Steinerova věta

56 Moment setrvačnosti

57

58

59 Steinerova věta Moment setrvačnosti vzhledem k ose vedené bodem P Moment setrvačnosti vzhledem k rovnoběžné ose vedené těžištěm T vzdálenost obou rovnoběžných os

60 Steinerova věta - důkaz dm má polohu x,y poloha těžiště je 0,0

61 Cvičení: ověřte Steinerovu větu T T T h

62 (a) (b)

63 Jak závisí rychlost na dráze (nebo úhlová rychlost na otočení)?

64 Můžeme určit zrychlení?

65 Můžeme určit všechny síly?

66 Valení

67

68

69

70 rotujícího tělesa tělesa, které se pohybuje translačně rotační těleso se valí Kinetická energie

71

72 Moment síly (definice) (vzhledem k pevnému bodu)

73 Moment hybnosti částice (definice) (vzhledem k pevnému bodu)

74 Věta o momentu hybnosti (pro částici) Důkaz: Jak to bude pro pro soustavu částic?

75 (druhá impulsová věta) vektorový součet momentů všech sil působících na všechny částice Věta o momentu hybnosti (pro soustavu částic) Moment hybnosti soustavy částic (vzhledem k pevnému bodu) Věta o momentu hybnosti (pro soustavu částic)

76 Otáčení tělesa kolem pevné osy

77 Moment hybnosti tuhého tělesa vzhledem k pevné ose = průmět L do této osy

78 pro otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy Věta o momentu hybnosti

79 Pozn. k výpočtu momentu síly při otáčení tělesa kolem pevné osy pokud F leží v rovině kolmé na pevnou osu otáčení, můžeme definovat „moment síly vzhledem k ose“ = průmět M do této osy = M z

80 Lze dokázat, že platí i pro osu otáčení procházející těžištěm (jojo, valení) Shrnutí

81 Důsledek: Připomenutí: Věta o hybnosti

82 Kde působí tíhová síla? Pokud je pole homogenní, výsledná tíhová síla působí v těžišti (v nehomogenním poli hmotný střed není „těžiště.“)

83 Ještě jednou pomocí pohybových rovnic.

84 také = konst.

85 Platí i pro tuhé těleso. Práce a výkon při otáčení tělesa kolem pevné osy

86 Zákon zachování hybnosti Zákon zachování momentu hybnosti Zákony zachování

87 Zákon zachování momentu hybnosti

88

89

90 Rovnováha tělesa Statická rovnováha P = 0 L = 0 (podmínky rovnováhy tělesa)

91 Stabilní, labilní a volná rovnováha

92 (b) (a)

93 vzhledem k P: (a) vzhledem k Q: P Q (b)


Stáhnout ppt "Soustava částic a tuhé těleso HRW kap. 9 - 13 - Věta o hybnosti, těžištěVěta o hybnosti, těžiště - SrážkySrážky - Rotace, věta o momentu hybnostiRotace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google