Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamika hmotného bodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamika hmotného bodu"— Transkript prezentace:

1 Dynamika hmotného bodu
Alžběta Lobodášová Michaela Drechselová 4.B Drechselová, Lobodášová™

2 Drechselová, Lobodášová@
Úvod Změna pohybového stavu tělesa ovlivněna jiným tělesem, tato tělesa se projevují silami Síla – vektorová veličina Dynamika studuje změny pohybového stavu tělesa v závislosti na jejich příčině U rychlostí zanedbatelných k rychlosti světla (x relativistická mechanika) Drechselová,

3 Vzájemné působení těles
Deformační účinky síly x Pohybové účinky síly nevylučují se vzájemnost silového působení Vzájemné působení přímým stykem x pomocí silových polí Síla (vektor), záleží na její velkosti, jejím směru a poloze působiště (hmotný bod je působištěm) Skládání sil – výslednice vektorů síly Drechselová,

4 Newtonovy pohybové zákony
Isaac Newton ( ) shrnul poznatky dynamiky do 3 zákonů Izolované těleso, izolovaný hmotný bod, model izolovaného tělesa Izolované těleso, které je v dané vztažné soustavě v klidu, v klidu setrvá, které je v pohybu, má konst. rychlost, se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem. Drechselová,

5 Drechselová, Lobodášová@
První Newtonův zákon = zákon setrvačnosti Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Ne/inerciální vztažné soustavy Soustavy, v nichž ne/platí všechny pohybové zákony Drechselová,

6 Drechselová, Lobodášová@
Druhý Newtonův zákon = zákon síly Zrychlení je při konst. hmotnosti přímo úměrné velikosti působící síly. Výslednice sil je nepřímo úměrná hmotnosti. => a = 𝐹 𝑚 = F = m . a pohybová rovnice [F] = kg.m.s-2 = N (newton) Dynamické měření rychlosti Volný pád FG = m . g Drechselová,

7 Drechselová, Lobodášová@
Hybnost hmotného bodu Dynamika – pohybový stav je určen nejen rychlostí tělesa, ale také jeho hmotností (x kinematika) Hybnost = vyjádření pohybového stavu tělesa p = m . v [p] = kg.m.s-1 (kilogram metr za sekundu) Směr hybnosti = směr okamžité rychlosti Drechselová,

8 Drechselová, Lobodášová@
Změna hybnosti Kinematika : a = ∆v ∆t -> Dynamika: F = m . ∆v ∆t -> (p = m . v) F = ∆p ∆t Impuls síly Drechselová,

9 Drechselová, Lobodášová@
Třetí Newtonův zákon Zákon akce a reakce každá akce vyvolá stejnou reakci opačného směru F1=-F2 je jedno, kterou sílu nazveme akcí, a kterou reakcí obě zanikají a vznikají stejně každá z těchto sil působí na jiné těleso=>neruší se Drechselová,

10 Dostředivá a odstředivá síla
Kulička se pohybuje stejnou rychlostí, ale neustále mění směr, kulička má dostředivé zrychlení ad, které stále směřuje do středu kružnice Pokud kuličku držíme za vlákno naše ruka působí na kuličku a kulička působí přes vlákno na ruku Dostředivá síla Fd a odstředivá síla Fo Drechselová,

11 Drechselová, Lobodášová@
Vztažné soustavy inerciální vztažná soustava= soustava, ke které těleso nebo hmotný bod setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu nebo v klidu Galileiho princip relativity- zákony mechaniky jsou stejné ve všech inerciálních vztažných soustavách . Rovnice, které je vyjadřují mají stejný tvar. Drechselová,

12 Drechselová, Lobodášová@
Pokud je vztažná soustava spojená s povrchem Země v inercální soustavě, pak každá další soustava je také inerciální(musí být v klidu nebo v rov. Přím. Pohybu) Neinerciální vztažná soustava- každá soustava, která se vůči inerciální soustavě pohybuje zrychleně či zpomaleně V neinerciální soustavě neplatí zákon setrvačnosti, akce a reakce Beztížný stav- pohyb tělesa v neinercaální soustavě se zrychlením volného pádu Drechselová,

13 Drechselová, Lobodášová@
Přetížení -velké zrychlení při startu, kterému velikostně odpovídá setrvačná síla, ale v opačném směru setrvačná odstředivá síla- setrvačná síla, která vzniká v otáčejících se vztažných soustavách Drechselová,


Stáhnout ppt "Dynamika hmotného bodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google