Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D YNAMIKA HMOTNÉHO BODU Alžběta Lobodášová Michaela Drechselová 4.B Drechselová, Lobodášová™

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D YNAMIKA HMOTNÉHO BODU Alžběta Lobodášová Michaela Drechselová 4.B Drechselová, Lobodášová™"— Transkript prezentace:

1 D YNAMIKA HMOTNÉHO BODU Alžběta Lobodášová Michaela Drechselová 4.B Drechselová, Lobodášová™

2 Úvod Změna pohybového stavu tělesa ovlivněna jiným tělesem, tato tělesa se projevují silami Síla – vektorová veličina Dynamika studuje změny pohybového stavu tělesa v závislosti na jejich příčině U rychlostí zanedbatelných k rychlosti světla (x relativistická mechanika) Drechselová, Lobodášová@

3 Vzájemné působení těles Drechselová, Lobodášová@ Deformační účinky síly x Pohybové účinky síly – nevylučují se vzájemnost silového působení Vzájemné působení přímým stykem x pomocí silových polí Síla (vektor), záleží na její velkosti, jejím směru a poloze působiště (hmotný bod je působištěm) Skládání sil – výslednice vektorů síly

4 Newtonovy pohybové zákony Drechselová, Lobodášová@ Isaac Newton (1643-1727) shrnul poznatky dynamiky do 3 zákonů Izolované těleso, izolovaný hmotný bod, model izolovaného tělesa Izolované těleso, které je v dané vztažné soustavě v klidu, v klidu setrvá, které je v pohybu, má konst. rychlost, se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem.

5 První Newtonův zákon = zákon setrvačnosti Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Ne/inerciální vztažné soustavy – Soustavy, v nichž ne/platí všechny pohybové zákony Drechselová, Lobodášová@

6 Druhý Newtonův zákon Drechselová, Lobodášová@

7 Hybnost hmotného bodu Dynamika – pohybový stav je určen nejen rychlostí tělesa, ale také jeho hmotností (x kinematika) Hybnost = vyjádření pohybového stavu tělesa p = m. v [p] = kg.m.s -1 (kilogram metr za sekundu) Směr hybnosti = směr okamžité rychlosti Drechselová, Lobodášová@

8 Změna hybnosti Drechselová, Lobodášová@

9 Třetí Newtonův zákon Zákon akce a reakce každá akce vyvolá stejnou reakci opačného směru F 1 =-F 2 je jedno, kterou sílu nazveme akcí, a kterou reakcí obě zanikají a vznikají stejně každá z těchto sil působí na jiné těleso=>neruší se Drechselová, Lobodášová@

10 Dostředivá a odstředivá síla Kulička se pohybuje stejnou rychlostí, ale neustále mění směr, kulička má dostředivé zrychlení a d, které stále směřuje do středu kružnice Pokud kuličku držíme za vlákno naše ruka působí na kuličku a kulička působí přes vlákno na ruku Dostředivá síla F d a odstředivá síla F o Drechselová, Lobodášová@

11 Vztažné soustavy inerciální vztažná soustava= soustava, ke které těleso nebo hmotný bod setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu nebo v klidu Galileiho princip relativity- zákony mechaniky jsou stejné ve všech inerciálních vztažných soustavách. Rovnice, které je vyjadřují mají stejný tvar. Drechselová, Lobodášová@

12 Pokud je vztažná soustava spojená s povrchem Země v inercální soustavě, pak každá další soustava je také inerciální(musí být v klidu nebo v rov. Přím. Pohybu) Neinerciální vztažná soustava- každá soustava, která se vůči inerciální soustavě pohybuje zrychleně či zpomaleně V neinerciální soustavě neplatí zákon setrvačnosti, akce a reakce Beztížný stav- pohyb tělesa v neinercaální soustavě se zrychlením volného pádu

13 Přetížení -velké zrychlení při startu, kterému velikostně odpovídá setrvačná síla, ale v opačném směru setrvačná odstředivá síla- setrvačná síla, která vzniká v otáčejících se vztažných soustavách Drechselová, Lobodášová@


Stáhnout ppt "D YNAMIKA HMOTNÉHO BODU Alžběta Lobodášová Michaela Drechselová 4.B Drechselová, Lobodášová™"

Podobné prezentace


Reklamy Google