Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co to je STR? STR je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem Nahrazuje Newtonovy představy o prostoru a čase Nazývá se speciální, protože.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co to je STR? STR je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem Nahrazuje Newtonovy představy o prostoru a čase Nazývá se speciální, protože."— Transkript prezentace:

1 Co to je STR? STR je fyzikální teorie publikovaná r Albertem Einsteinem Nahrazuje Newtonovy představy o prostoru a čase Nazývá se speciální, protože popisuje princip relativity kdy lze zanedbat vliv gravitace

2 Postuláty STR 1. Princip relativity – ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony 2. Rychlost světla je ve všech inerciálních vztažných soustavách stejná c = 299 792,458 km/s

3 Relativistická kinematika
Popisuje pohyby objektů vzhledem k pohybujícím se inerciálním vztažným soustavám pro rychlosti menší nebo rovny rychlosti světla Relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délky, relativistické skládání rychlostí

4 Relativnost současnosti
Dvě současné události, které nastaly na různých místech inerciální vztažné soustavy se nemusí jevit jako současné pro pozorovatele v různých inerciálních vztažných soustavách Soumístné události – udály se v dané inerciální vztažné soustavě na stejném místě Současné události - udály se v dané inerciální vztažné soustavě ve stejném čase

5 Dilatace času Zpomalení času vzhledem k pozorovateli Nastává u:
Objektů, které se pohybují rychlostmi, které se blíží rychlosti světla Objektů které jsou v silném gravitačním poli (důsledek Obecné teorie relativity)

6

7 Kontrakce délky Zkrácení délky u předmětu v pohybující se soustavě
Dochází pouze ke zkrácení rozměrů ve směru pohybu Vzorec:

8 Relativistické skládání rychlostí
V teorii relativity neplatí klasické skládání rychlostí z Newtonovské mechaniky, nelze skládáním rychlostí překročit rychlost světla Vzorec:

9 Relativistická dynamika
Dynamika těles které se pohybují rychlostmi, které se blíží rychlosti světla Jevy: Závislost relativistické hmotnosti na rychlosti Závislost relativistické energie tělesa na rychlosti

10 Relativistická hmotnost
Relativistická hmotnost je závislá na tom jak rychle se těleso pohybuje vůči pozorovateli Vztah: Zákon o zachování hybnosti: Celková relativistická hmotnost izolované soustavy těles je konstantní

11 Relativistická hybnost
V Newtonově mechanice: V relativistické mechanice: Zákon o zachování hybnosti: Celková relativistická hybnost izolované soustavy těles je konstantní.

12 Vztah mezi energií a hmotností
Relativistická energie E je definována vztahem E = mc2 (Einsteinův vztah mezi hmotností a energií) Vztah pro klidovou energii tělesa: E0 = m0c2 Platí zákon zachování energie: Celková energie izolované soustavy je konstatní.


Stáhnout ppt "Co to je STR? STR je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem Nahrazuje Newtonovy představy o prostoru a čase Nazývá se speciální, protože."

Podobné prezentace


Reklamy Google