Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální teorie relativity (STR) 45.. Inerciální a neinerciální vztažná soustava Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě na stejném místě,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální teorie relativity (STR) 45.. Inerciální a neinerciální vztažná soustava Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě na stejném místě,"— Transkript prezentace:

1 Speciální teorie relativity (STR) 45.

2 Inerciální a neinerciální vztažná soustava Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě na stejném místě, se nazývají soumístné Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě na stejném místě, se nazývají soumístné Jestliže spojíme s touto soustavou soustavu souřadnic, události pak mají stejné souřadnice x, y a z. Jestliže spojíme s touto soustavou soustavu souřadnic, události pak mají stejné souřadnice x, y a z. Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě ve stejném okamžiku, se nazývají současné Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě ve stejném okamžiku, se nazývají současné Současné události mají stejnou časovou souřadnici t; prostorové souřadnice dvou současných událostí mohou být obecně různé Současné události mají stejnou časovou souřadnici t; prostorové souřadnice dvou současných událostí mohou být obecně různé

3 Prostor a čas v klasické mechanice V klasické fyzice (dále jen KF), je čas absolutní V klasické fyzice (dále jen KF), je čas absolutní V KF předpokládáme, že současnost událostí je absolutní, stejně tak je také absolutní délka předmětů V KF předpokládáme, že současnost událostí je absolutní, stejně tak je také absolutní délka předmětů Hmotnost tělesa je v KF stálá a nezávislá na rychlosti, jakou se těleso pohybuje Hmotnost tělesa je v KF stálá a nezávislá na rychlosti, jakou se těleso pohybuje Zákon skládání rychlostí je v klasické fyzice jednoduchý (pohybuje-li se vlak vzhledem ke stanici rychlostí v a ve vlaku se pohybuje člověk ve směru jízdy rychlostí u‘, vypočítá se rychlost tohoto člověka vzhledem ke stanici u = u‘ + v) Zákon skládání rychlostí je v klasické fyzice jednoduchý (pohybuje-li se vlak vzhledem ke stanici rychlostí v a ve vlaku se pohybuje člověk ve směru jízdy rychlostí u‘, vypočítá se rychlost tohoto člověka vzhledem ke stanici u = u‘ + v) Součástí KF je mechanický (Galileiho) princip relativity: Součástí KF je mechanický (Galileiho) princip relativity: Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné zákony Newtonovy klasické mechaniky.

4 Základní principy speciální teorie relativity Rozpory, ke kterým došla klasická fyzika koncem 19.století vyřešil německý fyziky Albert Einstein novou teorií – speciální teorií relativity Rozpory, ke kterým došla klasická fyzika koncem 19.století vyřešil německý fyziky Albert Einstein novou teorií – speciální teorií relativity Ta je založena na dvou principech: na principu relativity a na principu stálé rychlosti světla Ta je založena na dvou principech: na principu relativity a na principu stálé rychlosti světla 1.princip relativity: Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony. 1.princip relativity: Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony. Tento princip je založen na tom, že žádným pokusem provedeným uvnitř vztažné inerciální soustavy nelze rozhodnout, zda se tato soustava vzhledem k jiné inerciální vztažné soustavě pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem, popř. zda je v klidu, z toho plyne, že všechny inerciální vztažné soustavy jsou si rovnocenné Tento princip je založen na tom, že žádným pokusem provedeným uvnitř vztažné inerciální soustavy nelze rozhodnout, zda se tato soustava vzhledem k jiné inerciální vztažné soustavě pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem, popř. zda je v klidu, z toho plyne, že všechny inerciální vztažné soustavy jsou si rovnocenné 2.princip stálé rychlosti světla: Ve všech inerciálních vztažných soustavách má rychlost světla ve vakuu stejnou rychlost, a to nezávisle na pohybu světelného zdroje. Rychlost světla v libovolné inerciální vztažné soustavě je ve všech směrech stejná 2.princip stálé rychlosti světla: Ve všech inerciálních vztažných soustavách má rychlost světla ve vakuu stejnou rychlost, a to nezávisle na pohybu světelného zdroje. Rychlost světla v libovolné inerciální vztažné soustavě je ve všech směrech stejná

5 Relativnost současnosti Že je současnost relativní pojem bylo zjištěno z pokusu: Že je současnost relativní pojem bylo zjištěno z pokusu: Předpokládejme, že soustavou K je přímá trať a soustavou K´ je vagon pohybující se po trati rovnoměrně přímočaře rychlostí v, jejíž velikost je srovnatelná s rychlostí světla (např. v = 100 000 m.s -1 ) Předpokládejme, že soustavou K je přímá trať a soustavou K´ je vagon pohybující se po trati rovnoměrně přímočaře rychlostí v, jejíž velikost je srovnatelná s rychlostí světla (např. v = 100 000 m.s -1 ) Uprostřed vagonu je signální lampa Z a na koncích vagonu jsou stěny A a B, v určitém okamžiku signální lampa zableskne Uprostřed vagonu je signální lampa Z a na koncích vagonu jsou stěny A a B, v určitém okamžiku signální lampa zableskne Pozorovatel v soustavě K´(ve vagonu) zjistí, že signál dopadne na obě stěny A, B současně, neboť světlo proběhlo stejnou rychlostí stejnou vzdálenost – jsou u jeho hlediska současné Pozorovatel v soustavě K´(ve vagonu) zjistí, že signál dopadne na obě stěny A, B současně, neboť světlo proběhlo stejnou rychlostí stejnou vzdálenost – jsou u jeho hlediska současné Pozorovatel v soustavě K však zjistí, že signál nedopadl současně – stěna A se posunula do místa A´, tedy světlo urazilo kratší vzdálenost a signál na stěně A se objevil dříve Pozorovatel v soustavě K však zjistí, že signál nedopadl současně – stěna A se posunula do místa A´, tedy světlo urazilo kratší vzdálenost a signál na stěně A se objevil dříve Z toho plyne: Dvě nesoumístné události, které jsou současné vzhledem k soustavě K´, nejsou současné vzhledem k soustavě K. Z toho plyne: Dvě nesoumístné události, které jsou současné vzhledem k soustavě K´, nejsou současné vzhledem k soustavě K. To znamená, že současnost dvou nesoumístných událostí je relativní pojem To znamená, že současnost dvou nesoumístných událostí je relativní pojem

6 Dilatace času Pro přesné hodnoty využíváme světelných hodin – světelný paprsek kmitá mezi dvěma zrcadly, což odpovídá tikotu hodin Pro přesné hodnoty využíváme světelných hodin – světelný paprsek kmitá mezi dvěma zrcadly, což odpovídá tikotu hodin Dilataci času nejlépe demonstruje následující příklad: raketa se pohybuje určitou rychlostí v a v ní se nachází světelné hodiny, pozorovatel A zjistí: Dilataci času nejlépe demonstruje následující příklad: raketa se pohybuje určitou rychlostí v a v ní se nachází světelné hodiny, pozorovatel A zjistí: Signál urazí vzdálenost l 0 za dobu ∆t 0, takže po dosazení do vzorce pro výpočet rychlosti dostaneme: čili Signál urazí vzdálenost l 0 za dobu ∆t 0, takže po dosazení do vzorce pro výpočet rychlosti dostaneme: čili

7 Pozorovatel B však zjistí: Pozorovatel B však zjistí: Hodiny jsou vzhledem k pozorovateli B v pohybu o rychlosti v, signál tedy musí urazit větší vzdálenost l za dobu ∆t, ve vzorci se to projeví: Hodiny jsou vzhledem k pozorovateli B v pohybu o rychlosti v, signál tedy musí urazit větší vzdálenost l za dobu ∆t, ve vzorci se to projeví: z toho tedy z toho tedy Díky tomu mohl být odvozen vzorec: Díky tomu mohl být odvozen vzorec: Kde: Δt - dilatace času Kde: Δt - dilatace času t - čas(doba po kterou se těleso pohybuje ) t - čas(doba po kterou se těleso pohybuje ) v - rychlost kterou se těleso pohybuje v - rychlost kterou se těleso pohybuje c - rychlost světla c - rychlost světla

8 Z předešlých příkladů tedy vyplývá, že hodiny pohybující se vzhledem k pozorovateli jdou pomaleji, než hodiny, které jsou vzhledem k pozorovateli v klidu Z předešlých příkladů tedy vyplývá, že hodiny pohybující se vzhledem k pozorovateli jdou pomaleji, než hodiny, které jsou vzhledem k pozorovateli v klidu Dilatace času: Jestliže pozorovatelé, kteří se vzájemně pohybují měří časový interval mezi dvěma událostmi, dojdou obecně k rozdílným výsledkům. Dilatace času: Jestliže pozorovatelé, kteří se vzájemně pohybují měří časový interval mezi dvěma událostmi, dojdou obecně k rozdílným výsledkům. Z tohoto pokusu plyne také paradox dvojčat Z tohoto pokusu plyne také paradox dvojčat Na Zemi žijí dvě dvojčata a jedno z nich se vydá raketou na cestu do vesmíru a zpět rychlostí blížící se rychlosti světla, vzhledem k výše uvedenému vzorci bude dvojčeti na Zemi čas ubíhat relativně normálně, avšak dvojčeti na raketě bude ubíhat pomaleji Na Zemi žijí dvě dvojčata a jedno z nich se vydá raketou na cestu do vesmíru a zpět rychlostí blížící se rychlosti světla, vzhledem k výše uvedenému vzorci bude dvojčeti na Zemi čas ubíhat relativně normálně, avšak dvojčeti na raketě bude ubíhat pomaleji Klasická fyzika i náš „selský rozum“ předpokládají, že by obě dvojčata měla stárnout stejně, a ve výsledku mít tedy stejný věk; zde však dochází ve STR k paradoxu, poněvadž aplikací vzorců STR zjistíme, že jedno dvojče bude mladší, zatímco druhé starší Klasická fyzika i náš „selský rozum“ předpokládají, že by obě dvojčata měla stárnout stejně, a ve výsledku mít tedy stejný věk; zde však dochází ve STR k paradoxu, poněvadž aplikací vzorců STR zjistíme, že jedno dvojče bude mladší, zatímco druhé starší Dvojče, které cestovalo raketou bude po návratu na Zemi mladší než dvojče, které na Zemi zůstalo Dvojče, které cestovalo raketou bude po návratu na Zemi mladší než dvojče, které na Zemi zůstalo

9 Kontrakce délek Podobně jako dilatace času funguje i kontrakce délek Podobně jako dilatace času funguje i kontrakce délek Poněvadž měření délky pohybujícího se předmětu vyžaduje současné určení poloh koncových bodů měřeného předmětu a současnost událostí je relativní pojem, je rovněž délka předmětu relativní pojem (vzhledem k volbě vztažné soustavy). Poněvadž měření délky pohybujícího se předmětu vyžaduje současné určení poloh koncových bodů měřeného předmětu a současnost událostí je relativní pojem, je rovněž délka předmětu relativní pojem (vzhledem k volbě vztažné soustavy). Hodnotu, na jakou se změní délka předmětu v závislosti rychlosti jeho pohybu vzhledem k určité vztažné soustavě nám udává vztah pro kontrakci délek: Hodnotu, na jakou se změní délka předmětu v závislosti rychlosti jeho pohybu vzhledem k určité vztažné soustavě nám udává vztah pro kontrakci délek: Ve vzorci je L – délka v soustavě, vzhledem k níž se těleso pohybuje Ve vzorci je L – délka v soustavě, vzhledem k níž se těleso pohybuje L 0 - délka v klidové soustavě L 0 - délka v klidové soustavě ω – rychlost pohybujícího se tělesa ω – rychlost pohybujícího se tělesa c – rychlost světla c – rychlost světla

10 Skládání rychlostí ve speciální teorii relativity Uvažujeme inerciální vztažnou soustavu K´ pohybující se vzhledem k jiné inerciální vztažné soustavě K rychlostí v Uvažujeme inerciální vztažnou soustavu K´ pohybující se vzhledem k jiné inerciální vztažné soustavě K rychlostí v V soustavě K´ nechť se pohybuje částice stálou rychlostí u´ souhlasně orientovanou s osou x´; z klasické fyziky vyplývá, že rychlost u této částice vzhledem k soustavě K je dána klasickým vztahem pro skládání rychlostí V soustavě K´ nechť se pohybuje částice stálou rychlostí u´ souhlasně orientovanou s osou x´; z klasické fyziky vyplývá, že rychlost u této částice vzhledem k soustavě K je dána klasickým vztahem pro skládání rychlostí u = u´+ v u = u´+ v Tento vzorec je však v rozporu s druhým postulátem speciální teorie relativity, podle něhož se světlo ve vakuu šíří vzhledem k libovolné inerciální vztažné soustavě rychlostí c Tento vzorec je však v rozporu s druhým postulátem speciální teorie relativity, podle něhož se světlo ve vakuu šíří vzhledem k libovolné inerciální vztažné soustavě rychlostí c Einstein proto odvodil obecnější relativistický zákon pro skládání rychlostí: Einstein proto odvodil obecnější relativistický zákon pro skládání rychlostí: Po dosazení rychlosti světla c za rychlost částice u´(tedy bude-li se částice pohybovat rychlostí světla) nedostaneme rychlost vyšší než je rychlost světla, výsledkem bude c; v tomto vzorci tedy c zůstává konstantní a světlo se pohybuje ve všech soustavách konstantní rychlostí c Po dosazení rychlosti světla c za rychlost částice u´(tedy bude-li se částice pohybovat rychlostí světla) nedostaneme rychlost vyšší než je rychlost světla, výsledkem bude c; v tomto vzorci tedy c zůstává konstantní a světlo se pohybuje ve všech soustavách konstantní rychlostí c


Stáhnout ppt "Speciální teorie relativity (STR) 45.. Inerciální a neinerciální vztažná soustava Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě na stejném místě,"

Podobné prezentace


Reklamy Google