Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení."— Transkript prezentace:

1 ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení

2 S Periodický jev - jev, při kterém se pravidelně v čase
opakují hodnoty některých fyzikálních veličin. S Kulička po jisté době bude vždy na témže místě a bude mít tutéž rychlost...

3 Perioda pohybu (oběžná doba) T
- doba, za níž se rovnoměrný pohyb po kružnici opakuje. S Frekvence - je převrácená hodnota periody. Určuje počet oběhů po kružnici za jednu sekundu.

4 Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici
S Za stejné libovolně zvolené časové úseky opíše hmotný bod na kružnici stejně dlouhé oblouky Ds, kterým příslu- ší stejně velké úhly Dj.

5 S Velikost rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici
Velikost rychlosti je dána podílem velikosti dráhy Ds a příslušné doby Dt, za kterou hmotný bod tuto dráhu prošel. Při rovnoměrném pohybu je velikost rychlosti stálá.

6 S Vektor rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici
Vektor okamžité rychlosti v daném bodě má směr tečny k trajektorii tvaru kružnice (je kolmý k poloměru).

7 S Vektor rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici
Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici má okamžitá rychlost stálou velikost, ale mění se její směr.

8 S Za oběžnou dobu T urazí hmotný bod dráhu o velikosti,
Velikost rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici S Za oběžnou dobu T urazí hmotný bod dráhu o velikosti, která je rovna délce obvodu kružnice.

9 S Úhlová rychlost při rovnoměrném pohybu po kružnici w - omega
Úhlová rychlost je rovna velikosti úhlu, který hmotný bod opíše za jednotku času.

10 S Úhlová rychlost při rovnoměrném pohybu po kružnici
Za jednu periodu T opíše hmotný bod dráhu Ds, která je rovna obvodu kružnice a které přísluší úhel je 2p rad.

11 S Souvislost mezi rychlostí v při rovnoměrném pohybu
po kružnici a úhlovou rychlostí w S Rychlost při pohybu hmotného bodu po kružnici vypo- čítáme, vynásobíme-li úhlovou rychlost poloměrem.

12 S Změna okamžité rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici
Změna okamžité rychlosti nastává v důsledku neustálé změny směru vektoru okamžité rychlosti.

13 Okamžité zrychlení S je určeno jako podíl změny okamžité rychlosti Dv
a odpovídající dobyDt, za kterou tato změna nastala.

14 Okamžité zrychlení S má v každém okamžiku stejný jako směr vektoru
změny okamžité rychlosti.

15 Okamžité zrychlení S má v každém okamžiku směr do středu trajektorie
tvaru kružnice – tzv. dostředivé zrychlení.

16 Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici je
pohyb se zrychlením, protože při tomto pohybu se neustále mění směru vektoru okamžité rychlosti. Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici má v každém okamžiku směr do středu kružnice – nazývá se dostředivé zrychlení. Velikost dostředivého zrychlení:

17 Řešte úlohu: Rychlost rovnoměrného pohybu družice po kružnici kolem Země je 7,46 km.s-1. Družice se pohybuje ve výšce 800 km nad povrchem Země (poloměr Země je R = 6400 km). Určete oběžnou dobu družice kolem Země. t = 101 min

18 Řešte úlohu: Určete velikost dostředivého zrychlení stacionární družice Země (družice, která zůstává stále nad týmž místem Země a její vzdálenost od středu Země je km). a = 0,224 m.s-2

19 Test 1 Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici:
opíše-li za různé libovolně zvolené časové úseky stejně dlouhé oblouky kružnice Ds, kterým přísluší stejně velké úhly Dj, b) opíše-li za stejné libovolně zvolené časové úseky c) opíše-li za stejné libovolně zvolené časové úseky různě dlouhé oblouky kružnice Ds, kterým přísluší stejně velké úhly Dj. 1

20 Test 2 Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici:
a) se mění velikost a směr okamžité rychlosti, b) se nemění velikost a směr okamžité rychlosti, se mění velikost okamžité rychlosti a nemění se její směr, d) se nemění velikost okamžité rychlosti a mění se její směr. 2

21 Test 3 Směr vektoru okamžité rychlosti při rovnoměrném
pohybu hmotného bodu po kružnici je v každém okamžiku : a) ve směru tečny ke trajektorii tvaru kružnice, b) do středu trajektorie pohybu tvaru kružnice, c) kolmý k vektoru dostředivého zrychlení, d) ve směru trajektorie pohybu tvaru kružnice. 3

22 Test 4 Směr vektoru okamžitého zrychlení při rovnoměrném
pohybu hmotného bodu po kružnici je v každém okamžiku : a) ve směru tečny k trajektorii tvaru kružnice, b) do středu trajektorie pohybu tvaru kružnice, c) kolmý k vektoru okamžité rychlosti, d) ve směru trajektorie pohybu tvaru kružnice. 4

23 Test Definiční vztah veličiny úhlové zrychlení je: 5


Stáhnout ppt "ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google