Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení."— Transkript prezentace:

1

2 ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení

3 Kulička po jisté době bude vždy na témže místě a bude mít tutéž rychlost... S Periodický jev - jev, při kterém se pravidelně v čase opakují hodnoty některých fyzikálních veličin.

4 Perioda pohybu (oběžná doba) T - doba, za níž se rovnoměrný pohyb po kružnici opakuje. S Frekvence - je převrácená hodnota periody. Určuje počet oběhů po kružnici za jednu sekundu.

5 Za stejné libovolně zvolené časové úseky opíše hmotný bod na kružnici stejně dlouhé oblouky  s, kterým příslu- ší stejně velké úhly  Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici S

6 Velikost rychlosti je dána podílem velikosti dráhy  s a příslušné doby  t, za kterou hmotný bod tuto dráhu prošel. Při rovnoměrném pohybu je velikost rychlosti stálá  Velikost rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici S

7 Vektor okamžité rychlosti v daném bodě má směr tečny k trajektorii tvaru kružnice (je kolmý k poloměru). S Vektor rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici

8 Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici má okamžitá rychlost stálou velikost, ale mění se její směr. Vektor rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici S

9 Za oběžnou dobu T urazí hmotný bod dráhu o velikosti, která je rovna délce obvodu kružnice. S Velikost rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici

10 Úhlová rychlost je rovna velikosti úhlu, který hmotný bod opíše za jednotku času. Úhlová rychlost při rovnoměrném pohybu po kružnici  -  omega S

11 S Za jednu periodu T opíše hmotný bod dráhu  s, která je rovna obvodu kružnice a které přísluší úhel je 2  rad. Úhlová rychlost při rovnoměrném pohybu po kružnici

12 Souvislost mezi rychlostí v při rovnoměrném pohybu po kružnici a úhlovou rychlostí  S Rychlost při pohybu hmotného bodu po kružnici vypo- čítáme, vynásobíme-li úhlovou rychlost poloměrem.

13 Změna okamžité rychlosti nastává v důsledku neustálé změny směru vektoru okamžité rychlosti. Změna okamžité rychlosti při rovnoměrném pohybu po kružnici S

14 S Okamžité zrychlení je určeno jako podíl změny okamžité rychlosti  v a odpovídající doby  t, za kterou tato změna nastala.

15 S Okamžité zrychlení má v každém okamžiku stejný jako směr vektoru změny okamžité rychlosti.

16 S Okamžité zrychlení má v každém okamžiku směr do středu trajektorie tvaru kružnice – tzv. dostředivé zrychlení.

17 Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici je pohyb se zrychlením, protože při tomto pohybu se neustále mění směru vektoru okamžité rychlosti. Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici má v každém okamžiku směr do středu kružnice – nazývá se dostředivé zrychlení. Velikost dostředivého zrychlení:

18 Rychlost rovnoměrného pohybu družice po kružnici kolem Země je 7,46 km.s -1. Družice se pohybuje ve výšce 800 km nad povrchem Země (poloměr Země je R = 6400 km). Určete oběžnou dobu družice kolem Země. t = 101 min Řešte úlohu:

19 Určete velikost dostředivého zrychlení stacionární družice Země (družice, která zůstává stále nad týmž místem Země a její vzdálenost od středu Země je 42 180 km). a = 0,224 m.s -2 Řešte úlohu:

20 Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici: a)opíše-li za různé libovolně zvolené časové úseky stejně dlouhé oblouky kružnice  s, kterým přísluší stejně velké úhly , b) opíše-li za stejné libovolně zvolené časové úseky stejně dlouhé oblouky kružnice  s, kterým přísluší stejně velké úhly , c) opíše-li za stejné libovolně zvolené časové úseky různě dlouhé oblouky kružnice  s, kterým přísluší stejně velké úhly . Test 1

21 Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici: a) se mění velikost a směr okamžité rychlosti, b) se nemění velikost a směr okamžité rychlosti, c) se mění velikost okamžité rychlosti a nemění se její směr, d) se nemění velikost okamžité rychlosti a mění se její směr. Test 2

22 Směr vektoru okamžité rychlosti při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici je v každém okamžiku : a) ve směru tečny ke trajektorii tvaru kružnice, b) do středu trajektorie pohybu tvaru kružnice, c) kolmý k vektoru dostředivého zrychlení, d) ve směru trajektorie pohybu tvaru kružnice. Test 3

23 4 Směr vektoru okamžitého zrychlení při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici je v každém okamžiku : a) ve směru tečny k trajektorii tvaru kružnice, b) do středu trajektorie pohybu tvaru kružnice, c) kolmý k vektoru okamžité rychlosti, d) ve směru trajektorie pohybu tvaru kružnice.

24 Test 5 Definiční vztah veličiny úhlové zrychlení je:


Stáhnout ppt "ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google