Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNOMĚRNÝ POHYB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNOMĚRNÝ POHYB."— Transkript prezentace:

1 ROVNOMĚRNÝ POHYB

2 = = = = = = = = Definice rovnoměrného pohybu tělesa
= = = = = = = = Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol- ných, ale stejně velkých časových intervalech urazí stejné dráhy.

3 Velikost rychlosti rovnoměrného pohybu tělesa
Graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase 1 2 3 4 5 3 6 9 12 15

4 Vektor rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu
Vektor okamžité rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu je určen poměrem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo.

5 Rovnoměrný pohyb Rovnoměrný přímočarý Rovnoměrný křivočarý
Rychlost má: - konstantní směr - konstantní velikost Rychlost má: - konstantní velikost (ne však směr)

6 Dráha rovnoměrného pohybu tělesa
Graf závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15

7 Dráha rovnoměrného pohybu tělesa
Graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase 3 6 9 12 0,25 0,5 0,75 1,0 Obsah obdélníku v grafu je číselně roven uražené dráze.

8 Porovnání pohybů z grafu závislosti rychlosti na čase
1,25 1,0 0,75 0,5 0,25 3 6 9 12 15

9 Porovnání pohybů z grafu závislosti dráhy na čase
3 6 9 12 15 2 4 8 10

10 Porovnání pohybů z grafu závislosti dráhy na čase
2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 Z porovnání grafů pro pohyby vyplývá: čím větší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovno- měrného pohybu s časovou osou, tím je větší rychlost pohybu tělesa.

11 Řešte úlohu: Na obrázku je graf závislosti rychlosti na čase.
3 6 9 12 15 1 2 4 5 Na obrázku je graf závislosti rychlosti na čase. Popište pohyb tělesa, které tento pohyb koná. Sestrojte graf závislosti dráhy na čase, je-li v t = 0 s, s = 0 m.

12 Test 1 Rovnoměrný pohyb koná hmotný bod, jestliže:
a) za libovolné, ale různě velké časové intervaly urazí stejné dráhy, b) za libovolné, ale stejně velké časové intervaly c) za libovolné, ale stejně velké časové intervaly urazí stejná posunutí, d) za libovolné, ale různě velké časové intervaly urazí stejná posunutí. 1

13 Test Pro dráhu rovnoměrného pohybu platí veličinová rovnice: 2

14 Test 3 Pro graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu platí:
a) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou, b) čím je menší rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel c) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím menší úhel pohybu s časovou osou. 3

15 Test 4 Vektor okamžité rychlosti rovnoměrného přímočarého
pohybu je určen: a) poměrem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo, b) součinem posunutí a odpovídající doby, c) součtem posunutí a odpovídající doby, d) rozdílem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo. 4

16 Test 5 Pro graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného
pohybu platí: a) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel svírá graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou, b) čím menší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel c) grafem je konstantní funkce. 5


Stáhnout ppt "ROVNOMĚRNÝ POHYB."

Podobné prezentace


Reklamy Google