Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNOMĚRNÝ POHYB Definice rovnoměrného pohybu tělesa Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol- ných, ale stejně velkých časových intervalech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNOMĚRNÝ POHYB Definice rovnoměrného pohybu tělesa Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol- ných, ale stejně velkých časových intervalech."— Transkript prezentace:

1

2 ROVNOMĚRNÝ POHYB

3 Definice rovnoměrného pohybu tělesa Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol- ných, ale stejně velkých časových intervalech urazí stejné dráhy. = = = =

4 Velikost rychlosti rovnoměrného pohybu tělesa Graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase 0 1 2 3 4 5 3 6 9 12 15

5 Vektor rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu Vektor okamžité rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu je určen poměrem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo.

6 Rovnoměrný pohyb Rovnoměrný přímočarýRovnoměrný křivočarý Rychlost má: - konstantní směr - konstantní velikost Rychlost má: - konstantní velikost (ne však směr)

7 Graf závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase 0 3 6 9 12 15 Dráha rovnoměrného pohybu tělesa 2 4 6 8 10

8 Obsah obdélníku v grafu je číselně roven uražené dráze. Dráha rovnoměrného pohybu tělesa 0 3 6 9 12 0,25 0,5 0,75 1,0 Graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase

9 Porovnání pohybů z grafu závislosti rychlosti na čase 0 3 6 9 12 15 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25

10 Porovnání pohybů z grafu závislosti dráhy na čase 0 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10

11 0 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 Z porovnání grafů pro pohyby vyplývá: čím větší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovno- měrného pohybu s časovou osou, tím je větší rychlost pohybu tělesa. Porovnání pohybů z grafu závislosti dráhy na čase

12 Řešte úlohu: 0 3 6 9 12 15 1 2 3 4 5 Na obrázku je graf závislosti rychlosti na čase. Popište pohyb tělesa, které tento pohyb koná. Sestrojte graf závislosti dráhy na čase, je-li v t = 0 s, s = 0 m.

13 Rovnoměrný pohyb koná hmotný bod, jestliže: a) za libovolné, ale různě velké časové intervaly urazí stejné dráhy, b) za libovolné, ale stejně velké časové intervaly urazí stejné dráhy, c) za libovolné, ale stejně velké časové intervaly urazí stejná posunutí, d) za libovolné, ale různě velké časové intervaly urazí stejná posunutí. Test 1

14 Pro dráhu rovnoměrného pohybu platí veličinová rovnice: Test 2

15 Pro graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu platí: a) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou, b) čím je menší rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou, c) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím menší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou. Test 3

16 Vektor okamžité rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu je určen: a) poměrem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo, b) součinem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo, c) součtem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo, d) rozdílem posunutí a odpovídající doby, za kterou posunutí nastalo. Test 4

17 Pro graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného pohybu platí: a) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel svírá graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou, b) čím menší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel svírá graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného pohybu s časovou osou, c) grafem je konstantní funkce. Test 5


Stáhnout ppt "ROVNOMĚRNÝ POHYB Definice rovnoměrného pohybu tělesa Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol- ných, ale stejně velkých časových intervalech."

Podobné prezentace


Reklamy Google