Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška FÁZOROVÝ DIAGRAM anebo Jak si ulehčit představu o kmitání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška FÁZOROVÝ DIAGRAM anebo Jak si ulehčit představu o kmitání."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk FÁZOROVÝ DIAGRAM anebo Jak si ulehčit představu o kmitání

2 t y RP 0 0 Souvislost harmonického kmitání oscilátoru s rovnoměrným pohybem po kružnici Souvislost s časovým diagramem kmitavého pohybu.

3 t y RP 0 0 y x Rovnoměrný pohyb po kružnici umístíme do vztažné soustavy. Souřadnicová vztažná soustava (0,x,y).

4 t y RP 0 0 y x Těleso pohybující se po kružnici nahradíme vektorem Y, spojujícím začátek soustavy s okamžitou polohou tělesa. Vektor Y rotuje v soustavě (0,x,y) tak, že jeho počátečný bod je v bodě 0 a koncový se pohybuje po kružnici.

5 Vektor Y v soustavě souřadnic (0,x,y) rotující v kladném smyslu. Fázor 0 y x

6 Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním 0 x rovnovážná poloha y směr pohybu y y

7 0 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

8 0 x rovnovážná poloha ymym Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

9 0 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

10 0 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

11 0 x rovnovážná poloha Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

12 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

13 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

14 0 x rovnovážná poloha ymym Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

15 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

16 x rovnovážná poloha y Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

17 0 x rovnovážná poloha Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje okamžitou hodnotu veličiny - okamžitou výchylku y. Rotace fázoru a souvislost s kmitáním y

18 0 x rovnovážná poloha y Úhel, který svírá fázor v čase t o s kladnou částí osy x-ové, je počáteční fáze  0. t0t0 y

19 Rotace fázoru a souvislost s kmitáním 0 x rovnovážná poloha ymym Velikost fázoru |Y| odpovídá amplitudě veličiny harmonického děje (maximální výchylka y m ). y

20 Porovnání kmitavých pohybů 0 y x Liší se v amplitudách y m1 a y m2. Rozdíl je v počátečních fázích  01 a  02. t y 0

21 Fázový rozdíl kmitavých pohybů Fázový rozdíl kmitavých pohybů ve fázorovém diagramu vyjadřuje úhel mezi fázory . 0 y x 

22 Kmitavé pohyby se stejnou fází,  =0 rad 0 y x Oscilátory současně procházejí stejnými amplitudami a ve stejném směru rovnovážnými polohami. t y 0

23 Kmitavé pohyby s opačnou fází,  =  rad y x t y 0  Oscilátory současně procházejí opačnými amplitudami a v opačném směru rovnovážnými polohami.

24 y x t y 0 0 Fázory různých veličin kmitavého pohybu Okamžitá výchylka

25 y x t y, v 0 0 Okamžitá rychlost Fázory různých veličin kmitavého pohybu

26 y x t 0 0 Okamžité zrychlení y, v, a Fázory různých veličin kmitavého pohybu

27 Dva harmonické oscilátory kmitají tak, že v počátečním okamžiku mají okamžitou výchylku 0,866 y m, ale pohybují se opačným směrem. Určete počáteční fázi a fázový rozdíl kmitání oscilátorů. Řešte úlohu:

28 Pravoúhlý průmět fázoru do svislé osy určuje a) amplitudu fyzikální veličiny, b) okamžitou hodnotu veličiny, c) počátečnou fázi, d) kmitavý pohyb. Test 1

29 Velikost fázoru odpovídá: a) amplitudě fyzikální veličiny, b) okamžité hodnotě veličiny, c) počáteční fázi, d) kmitavému pohybu. Test 2

30 Úhel, který svírá fázor s kladnou částí x - ové osy v čase t 0, odpovídá: a) amplitudě fyzikální veličiny, b) okamžité hodnotě veličiny, c) počáteční fázi, d) kmitavému pohybu. Test 3

31 Úhel, který svírají dva fázory, určuje jejich: a) rozdíl amplitud, b) fázový rozdíl, c) fázový posun, d) rozdíl frekvencí. Test 4

32 Mezi dvěma veličinami harmonického pohybu je fázový rozdíl  rad. Obě veličiny: a) mají stejnou fázi, b) mají opačnou fázi, c) dosahují stejnou amplitudu v časech posunutých o T/4, d) dosahují stejnou amplitudu v časech posunutých o T/2. Test 5


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška FÁZOROVÝ DIAGRAM anebo Jak si ulehčit představu o kmitání."

Podobné prezentace


Reklamy Google