Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_706.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_706."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_706

2 Jméno autora:Danuše Černínová Třída/ročník:1. Datum vytvoření:16.11.2012 Vzdělávací oblast: Pohyb těles a jejich vzájemné působení Tematická oblast: Grafy dráhy, rychlosti, zrychlení Předmět:Fyzika Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Prezentace je určena žákům I. ročníku 4- letého a 5. ročníku 8-letého gymnázia jako podpůrný materiál ke studiu. Klíčová slova: graf Druh učebního materiálu:prezentace

3 Grafy rychlosti, dráhy, zrychlení Zjistěte, zda umíte daný graf správně přečíst a zda jej umíte zobrazit.

4 Příklad A Na obrázku jsou nakresleny grafy závislosti dráhy na čase pro dva hmotné body A a B. Oba body se pohybují po stejné přímce stejným směrem. Určete velikosti jejich rychlostí. Jaký je význam úseček a 0 a b 0 a jaký je význam průsečíku M. a b

5 Výsledek A A) v a = 4 m.s -1 V b = 15 m.s -1 a 0 = s 0 = 10m počáteční poloha v čase t = 0 s b 0 = t 0 = 3 s časový interval pře rozjetím Bod M průsečík obou grafů zobrazuje okamžik, ve kterém mají oba hmotné body stejnou vzdálenost od počátku, jsou tedy na stejném místě a setkají se.

6 Příklad B Na obrázku je graf rychlosti padajícího nafukovacího míče. a)Urči jeho zrychlení. b)Z jaké výšky byl upuštěn, když dopadl na zem za 0,7 s? 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 t/s v/m.s -1 3 2 1

7 Výsledky B A) a = 6 m.s -2 B) s = 1,47 m = 1,5m

8 Příklad C Podle grafu rychlosti na obrázku sestrojte graf dráhy. Předpokládáme, že se těleso pohybuje po přímce a jeho dráha v čase t = 0 s se rovná nule.

9 Výsledek C s = v.t = 20. 5 = 100m 0 1 2 3 4 5 t/s s/m 100

10 Příklad D Na obrázku je zakreslen graf závislosti rychlosti tělesa pohybujícího se po přímce na čase. a) Jakému pohybu tělesa odpovídají úseky a, b, c grafu? b) Jaké je zrychlení tělesa v časových intervalech odpovídající těmto úsekům? c) Jakou celkovou dráhu urazí těleso?

11 Výsledky D A) Úsek a - rovnoměrně zrychlený pohyb. Úsek b - rovnoměrný přímočarý pohyb. Úsek c - rovnoměrně zpomalený pohyb. B) a a = 4 m.s -2 a b = 0 m.s -2 a c = - 2 m.s -2 C) s = s 1 + s 2 +s 3 = 2 + 8 + 4 = 14 m

12 Příklad E U daného grafu určete v úsecích a,b, c druh pohybu.Předpokládáme přímočarý pohyb. A) Graf dráhy 0 2 4 6 8 10 t/s s/m 60 40 20 a b c a)Určete z grafu celkovou uraženou dráhu. b)Rychlost v úsecích a,b,c. c) Celkové posunutí.

13 Výsledky E: A) s = 120 m B) v a = 15 m.s -1 – v b = 0 m.s -1 – V c = - 30 m.s -1 C) d= 0 m

14 Příklad F: a) Určete zrychlení v úsecích a,b,c. b) Celkovou uraženou dráhu. c) Průměrnou rychlost během 10 sekund pohybu. Graf rychlosti 0 2 4 6 8 10 t/s v/ms -1 15 10 5 a b c

15 Výsledky F: a) a a = 3,75 m.s -2 a b = 0 m.s -2 a c = - 7,5 m.s -2 b) s = 105 m c)v p = 10,5 m.s -1

16 Zdroje: [online]. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://www.sps- karvina.cz/fyzwebik/fyzweb/flash/kinematika/Rovnom erneZrychlenyPohyb.swf BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0. [online]. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://ucebnice.krynicky.cz/


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_706."

Podobné prezentace


Reklamy Google