Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_708.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_708."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_708

2 Jméno autora:Danuše Černínová Třída/ročník:1. Datum vytvoření:16.11.2012 Vzdělávací oblast: Pohyb těles a jejich vzájemné působení Tematická oblast: Skládání rovnoměrných pohybů, rychlostí Předmět:Fyzika Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Prezentace je určena žákům I. ročníku 4- letého a 5. ročníku 8-letého gymnázia jako podpůrný materiál ke studiu. Klíčová slova: Skládání vektorů Druh učebního materiálu:prezentace

3 Skládání rovnoměrných přímočarých pohybů- rychlostí Pokud koná hmotný bod více pohybů v různýchhmotný bodpohybů směrech současně, vnímá pozorovatel tento pohyb jako jediný plynulý výsledný pohyb. Polohu hmotného bodu, který koná několik pohybů v různých směrech, lze určit podle principu nezávislosti pohybů (princip superpozice pohybů), který vyslovil již Galilei. HMOTNÝ BOD V LIBOVOLNÉM ČASOVÉM OKAMŽIKU ZAUJME TAKOVOU POLOHU, JAKO BY VYKONAL VŠECHNY DÍLČÍ POHYBY NEZÁVISLE NA SOBĚ POSTUPNĚ (A V LIBOVOLNÉM POŘADÍ).

4 Skládání pohybů a) souhlasného směru A) Vlak se pohybuje rychlostí v v vůči nádraží a lupič, který utíká vlakem rychlostí v L vzhledem k vlaku, souhlasným směrem. Pro vektor v výsledné rychlosti lupiče vůči nádraží platí: Pro velikost výsledné rychlosti platí:

5 Skládání pohybů b) opačného směru B) Vlak se pohybuje rychlostí v v vůči nádraží, a lupič, který utíká vlakem rychlostí v L vzhledem k vlaku,opačným směrem. Pro vektor v výsledné rychlosti lupiče vůči nádraží platí: Pro velikost výsledné rychlosti platí:

6 Skládání pohybů, jejichž rychlosti jsou k sobě kolmé Loďka L pluje napříč řekou rychlostí v L vzhledem k vodě. Loďka pluje kolmo k oběma břehům. Proud v řece má rychlost v p vzhledem k břehům. Pro vektor v výsledné rychlosti lodě vůči břehům platí: Pro velikost výsledné rychlosti platí:

7 Skládání pohybů, jejichž rychlosti jsou různoběžné – ne kolmé Loďka pluje šikmo k proudu, určete výslednou rychlost v. a) Lze řešit graficky, doplněním na rovnoběžník. b) Výslednou rychlost určíme jako vektorový součet rychlostí: Početně pak určíme velikost výsledné rychlosti např. pomocí Kosinovy věty: α - velikost úhlu trojúhelníku proti straně v vpvp vLvL v

8 Příklady: Motorový člun se vůči klidné hladině pohybuje rychlostí v, rychlost proudu vzhledem k břehům je u. Nejkratší možná doba, za kterou člun přepluje na druhý břeh je t 1. Určete: a) šířku řeky d, b) velikost průměrné rychlosti v 1 člunu vzhledem k břehům, c) Jakou dráhu s člun urazí, d) Za jakou dobu t 2 by člun přeplul na druhý břeh,jestliže má urazit co nejmenší vzdálenost e) Jakou rychlostí v 2 se bude při tom pohybovat vůči břehům. v = 7,2 km.h -1, u = 1,4 m.s -1, t 1 = 28 s.

9 Výsledky: A) d = 56 m B) v 1 = 2,4 m.s -1 C) s = 68 m D) t 2 = 39 s E) v 2 = 1,43 m.s -1

10 Příklady pro samostatnou práci práci  P1) Plavec, jehož rychlost vzhledem k vodě je 0,65 m.s -1, plave v řece, která teče rychlostí 0,25 m.s -1. Určete dobu, za kterou plavec doplave do vzdálenosti 72 m, směřuje-li: a) Po proudu.(80s) b) Proti proudu.(180s) c) Kolmo k proudu.)103s)  P2) Loďka má vzhledem k vodě rychlost 5,2 m.s -1, rychlost proudu v řece je 0,25 m.s -1. Pod jakým úhlem vzhledem k proudu musí plout loďka, aby se pohybovala kolmo ke břehům řeky? Jak velkou rychlostí se přibližuje k břehu? [117°, 4,6 m.s-1;]  P3) Vlak jede po vodorovné trati rychlostí 20 m.s -1. Na okna dopadají svisle dolů dešťové kapky rychlostí 9 m.s -1. Jak velká je rychlost kapek vzhledem k oknům vlaku? Jaký úhel svírají stopy dešťových kapek se svislým směrem? [22 m.s-1; 66°]  P4) Jeřáb zdvihá břemeno rovnoměrným přímočarým pohybem do výšky 6,5 m a současně popojede do vzdálenosti 4,2 m. Určete dráhu břemene a úhel, který svírá jeho trajektorie s vodorovným směrem. [7,7 m; 57°]

11 Zdroje:  http://fyzika.jreichl.com http://fyzika.jreichl.com  [online]. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://kvinta- html.wz.cz/fyzika/mechanika/kinematika/skladani_po hybu.htm  BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0. [online]. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_708."

Podobné prezentace


Reklamy Google