Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Rychlost hmotného bodu Ročník:1. Datum vytvoření:srpen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Rychlost hmotného bodu Ročník:1. Datum vytvoření:srpen."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Rychlost hmotného bodu Ročník:1. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.3.04.FYZ Anotace: Rychlost hmotného bodu, rovnoměrný pohyb, nerovnoměrný pohyb. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Rychlost hmotného bodu

3

4 Jednotky rychlosti

5 Rovnoměrný pohyb U rovnoměrného pohybu urazí hmotný bod ve stejných, libovolně zvolených časových intervalech stejné dráhy. Proto se rychlost v jako podíl dráhy s a času t během pohybu nemění, je tedy konstantní.

6 Rovnoměrný pohyb Pokud známe u rovnoměrného pohybu hmotného bodu rychlost, snadno pak určíme dráhu s, kterou hmotný bod urazí za danou dobu t. Pokud se tedy vozidlo pohybuje stálou rychlostí 25 m/s, pak urazí: za dobu 1 s dráhu 25 m za dobu 2 s dráhu 50 m za dobu 3 s dráhu 75 m atd.

7 Rovnoměrný pohyb

8 Nerovnoměrný pohyb U nerovnoměrného pohybu urazí hmotný bod ve stejných časových intervalech nestejné dráhy. Rychlost v se během pohybu mění, není konstantní.

9 Rovnoměrný pohyb Rychlost nerovnoměrného pohybu může mít v každém okamžiku různou hodnotu. Proto definujeme pojem okamžitá rychlost = rychlost, kterou má hmotný bod v daném okamžiku v určitém místě trajektorie. Při jízdě vozidlem sleduje řidič okamžitou rychlost na rychloměru.

10 Nerovnoměrná rychlost Projíždí–li auto ulicemi města, mění se nejen okamžitá rychlost vozidla, ale i jeho směr. Okamžitá rychlost je tedy vektorová veličina. Znázorňujeme ji orientovanou úsečkou, jejíž délka vyjadřuje velikost rychlosti a její poloha směr rychlosti. K označení velikosti rychlosti používáme značku.

11 Průměrná rychlost Když počítáme u nerovnoměrného pohybu rychlost jako podíl dráhy s a doby t, neurčujeme okamžitou rychlost, ale průměrnou rychlost. Pokud tedy vozidlo urazí dráhu s = 3 km za dobu t = 120 s a rychlost jeho jízdy se mění (auto se rozjíždí, stojí na křižovatkách, zbytek cesty jede po dálnici), pak vypočítaná rychlost 25m/s neboli 90 km/h je průměrná rychlost.

12 Nerovnoměrná rychlost

13 Použité zdroje: LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Rychlost hmotného bodu Ročník:1. Datum vytvoření:srpen."

Podobné prezentace


Reklamy Google