Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Kinematika Ročník:1. Datum vytvoření:srpen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Kinematika Ročník:1. Datum vytvoření:srpen."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Kinematika Ročník:1. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.3.02.FYZ Anotace: Mechanický pohyb, vztažná soustava, hmotný bod, pohyb hmotného bodu. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Mechanika Je nejstarším oborem fyziky. Zabývá se nejjednodušším fyzikálním jevem – mechanickým pohybem. Podle toho, co nás na mechanickém pohybu především zajímá, dělíme mechaniku na: statiku kinematiku - zabývá se pouze popisem pohybu těles dynamiku - studuje příčiny pohybu těles Podle skupenství těles rozlišujeme: mechaniku tuhých těles mechaniku tekutin (kapaliny a plyny)

3 Mechanický pohyb Tělesa kolem nás jsou buďto v klidu, nebo v pohybu. O tom, zda je těleso v klidu nebo pohybu, rozhoduje, zda se mění jeho poloha vzhledem k ostatním tělesům. Stav pohybu, nebo klidu těles je vždy relativní. Neexistuje těleso, které by bylo v absolutním klidu!!! Soustavu těles, ke které vztahujeme klid nebo pohyb tělesa, nazýváme vztažnou soustavou.

4 Vztažná soustava Za vztažnou soustavu volíme nejčastěji povrch Země, nebo soustavu těles pevně spojených s povrchem země (např. budovy, stromy). K ní pak vztahujeme klid nebo pohyb jiných těles (osoby, dopravní prostředky).

5 Vztažná soustava Za vztažnou soustavu můžeme také zvolit pohybující se těleso, např. letadlo. Cestující je pak vzhledem k letadlu v klidu, zatímco vzhledem k Zemi je v pohybu. Popis klidu nebo pohybu tělesa tedy závisí na volbě vztažné soustavy.

6 Hmotný bod Slouží ke zjednodušení úvah o mechanickém pohybu. Pohybující se těleso nahrazujeme jedním bodem. Avšak zachováváme hmotnost tělesa. Těleso nahrazujeme hmotným bodem tehdy, pokud můžeme jeho rozměry v porovnání s prostorem, kde se pohybuje, zanedbat (např. míč a hřiště, auto a město, blecha a kožich).

7 Hmotný bod Hmotným bodem můžeme nahradit každé těleso, jehož rozměry lze vzhledem k uvažovaným vzdálenostem zanedbat. Hmotný bod, jenž těleso nahrazuje, má hmotnost rovnou hmotnosti tělesa. Dále budeme místo o pohybu tělesa mluvit o pohybu hmotného bodu. Pro tuto část kinematiky použijeme výraz kinematika hmotného bodu.

8 Pohyb hmotného bodu Pokud chceme popisovat pohyb hmotného bodu, což je hlavním úkolem kinematiky, musíme k tomu zavést vhodné fyzikální veličiny. Pro kinematiku jsou to tyto tři nejdůležitější: dráha rychlost zrychlení

9 Dráha, rychlost, zrychlení Patrně se již každý z vás setkal s těmito pojmy a tušíte, co asi znamenají. Ve fyzice si s neúplnými či nepřesnými představami nevystačíme. Proto je nutné uvedené tři veličiny přesně definovat a správně chápat.

10 Použité zdroje: LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Kinematika Ročník:1. Datum vytvoření:srpen."

Podobné prezentace


Reklamy Google