Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Mechanická práce Ročník:1. Datum vytvoření:září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Mechanická práce Ročník:1. Datum vytvoření:září."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Mechanická práce Ročník:1. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.3.10.FYZ Anotace: Mechanická energie, druhy mechanické energie. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso, které působí silou na jiné těleso, přičemž jej přemisťuje po určité trajektorii. Např. to může být motor traktoru, jenž táhne přívěs, nebo třeba ruka dělníka, jež řeže pilkou. Společným znakem všech těles konajících práci je silové působení na jiné těleso a přemísťování tohoto tělesa nebo jeho částí.

3 Mechanická práce Silové působení na jiné těleso je spojeno s překonáváním síly, která je namířena proti jeho přemístění. Například ruka dělníka při řezání překonává síly soudržnosti materiálu.

4 Mechanická práce Chceme-li vypočítat mechanickou práci, musíme znát velikost síly F, kterou působí těleso na jiná tělesa, a dráhu s, o kterou se tělesa přemístí.

5 Mechanická práce Z dřívější doby bychom měli znát určení mechanické práce podle vzorce W = F.s Takovýto vztah můžeme použít v případě, že síla F má stálou velikost a týž směr, jako přímá trajektorie, po níž se těleso přemísťuje. Jednotkou práce v soustavě SI je joule. Ze vztahu W = F.s vyplývá, že 1J = 1N.1m.

6 Mechanická práce

7

8

9 Závislost mechanické práce na úhlu α Pro úhel α = 0° je cos α = 1. Pro úhel α = 90° je cos α = 0, což znamená, že práce W = 0. Síla práci nekoná, když působí kolmo ke směru přemístění tělesa.

10 Použité zdroje LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Mechanická práce Ročník:1. Datum vytvoření:září."

Podobné prezentace


Reklamy Google