Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Sítě typu Peer-to-Peer, sběrnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Sítě typu Peer-to-Peer, sběrnicová."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Sítě typu Peer-to-Peer, sběrnicová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.1.04.ELE Anotace: Definice sítě typu Peer-to-Peer, správcování dat, její výhody a nevýhody. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Peer-to-Peer (rovný s rovným) Je to síťskládající se z počítačů, které mají rovnocenné vzájemné postavení. Počítače si mohou vzájemně poskytovat své zdroje (resources), například soubory na pevných discích nebo tiskárnu či skener. Každý z počítačů tedy může zároveň poskytovat služby jako server a zároveň je požadovat jako klient. V těchto sítích tedy nemá žádný z počítačů úlohu správce sítě.

3 Peer-to-Peer Každý uživatel sítě spravuje jako správce svůj počítač a sám rozhoduje o tom, které soubory či služby zpřístupní ostatním účastníkům sítě. O zabezpečení svých vlastních dat se musí starat každý sám. Jelikož nejsou centrálně stanovena žádná přístupová práva, není ani stanoveno zabezpečení dat. Příkladem takového typu sítě může být síť typu kruh (ring).

4 Sběrnicová síť zakončovací odpor sběrnice PC

5 Sběrnicová síť Sběrnicová síť byla v počátcích sítí LAN nejpoužívanější lokální počítačovou sítí. Počítače jsou připojeny stejným způsobem paralelně ke společnému, většinou koaxiálnímu vedení, které zveme sběrnicí (bus). Všechny připojené stanice si mohou vyměňovat data.

6 Sběrnicová síť Při současném vysílání dat více účastníky dochází ke smíchání a zkreslení dat a zde pak hovoříme o kolizi při přístupu na sběrnici. Stanice tedy mohou vysílat data na sběrnici pouze postupně. Problémem však je, že na sběrnici může v určitém okamžiku vysílat data jen jedna stanice.

7 Sběrnicová síť Dalším problémem je to, že se rychlost přenosu a požadavky stanic na přenos musí sladit tak, aby se sběrnice nezahlcovala a neblokovala výměnu dat. Výhodou sběrnicové sítě je jednoduchost při rozšiřování sítě o další stanice. Další výhodou je fakt, že nečinnost jedné stanice neovlivní činnost celé sítě.

8 Sběrnicová síť Nevýhodou je pak to, že při přerušení sběrnice dochází k výpadku celé sítě. Další nevýhodou dřívějších sběrnic založených na koaxiálních kabelech jakožto přenosovém médiu, byl vysoký útlum a poruchovost spojek koaxiálního vedení. To umožňovalo použití jen na krátké vzdálenosti.

9 Sběrnicová síť V praxi to znamenalo pouze v rámci jedné místnosti či budovy. Při použití tohoto média na větší vzdálenosti docházelo k většímu útlumu, případně ke zkreslení signálu, a tudíž i k většímu počtu chyb.

10 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Sítě typu Peer-to-Peer, sběrnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google