Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Materiály v elektrotechnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Materiály v elektrotechnice."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Materiály v elektrotechnice - magnetické Ročník:1. – 2. Datum vytvoření:červen 2013 Název:VY_32_INOVACE_15.1.10. ELE Anotace: Užití elektromagnetických materiálů v různých odvětvích elektrotechniky. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výuku, vyžaduje použití PC a dataprojektoru. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Materiály v elektrotechnice

3 Základní třídění materiálů ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY ODPOROVÉ MATERIÁLY ODPOROVÉ MATERIÁLY POLOVODIČOVÉ MATERIÁLY POLOVODIČOVÉ MATERIÁLY MATERIÁLY PRO MAGNETICKÉ OBVODY MATERIÁLY PRO MAGNETICKÉ OBVODY KOVOVÉ SLITINY NA PÁJKY KOVOVÉ SLITINY NA PÁJKY NEVODIVÉ MATERIÁLY NEVODIVÉ MATERIÁLY

4 MAGNETICKÉ MATERIÁLY Dělení : Dělení :1. a) materiály magneticky tvrdé b) materiály magneticky měkké c) materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi 2. a) diamagnetické b) paramagnetické c) fero-, antifero- a ferimagnetické

5 Chování v magnetickém poli Podle permeability   (dielektrická resp. materiálová konst.) nemagnetické – dia a paramagnetika (μ r cca 1) nemagnetické – dia a paramagnetika (μ r cca 1) magnetické – feromagnetika, ferimagnetika (μ r >>> 1) magnetické – feromagnetika, ferimagnetika (μ r >>> 1) Vlastnosti magnetik magnetická křivka, hysterezní smyčka B=f(H) magnetická křivka, hysterezní smyčka B=f(H) veličiny: magnetická polarizace J=B – μ 0 H veličiny: magnetická polarizace J=B – μ 0 H koercitivní síla H c, remanent. indukce B r, energie (B*H) max koercitivní síla H c, remanent. indukce B r, energie (B*H) max H c ˃ 800 A/m – mag. tvrdé H c ˃ 800 A/m – mag. tvrdé H c ˂ 800 A/m – mag. měkké H c ˂ 800 A/m – mag. měkké

6 Hysterézní smyčka

7 1) Magneticky tvrdé materiály: nesnadno se zmagnetují a zejména přemagnetují nesnadno se zmagnetují a zejména přemagnetují široká a nízká hysterezní smyčka široká a nízká hysterezní smyčka a) kompaktní kovové materiály a) kompaktní kovové materiály Tvárné oceli a slitiny Tvárné oceli a slitiny Lité magnety Lité magnety Slinuté magnety Slinuté magnety b) práškové kovové materiály c) kysličníkové materiály (ferity)

8 2) Magneticky měkké materiály: snadno se zmagnetují, snadno se odmagnetují snadno se zmagnetují, snadno se odmagnetují úzká a vysoká hysterezní smyčka úzká a vysoká hysterezní smyčka velká počáteční a maximální permeabilita  velká počáteční a maximální permeabilita  malé hysterezní ztráty při magnetování střídavým proudem malé hysterezní ztráty při magnetování střídavým proudem a) kompaktní kovové materiály a) kompaktní kovové materiály Tenké, speciální elektrotechnické ocelové plechy Tenké, speciální elektrotechnické ocelové plechy Elektrotechnické profilové oceli Elektrotechnické profilové oceli Slitiny s předepsanou indukcí a permeabilitou Slitiny s předepsanou indukcí a permeabilitou Materiály se zvláštními vlastnostmi Materiály se zvláštními vlastnostmi b) práškové kovové materiály c) kysličníkové materiály (ferity)

9 VYUŽITÍ Měkké Induktory Induktory Transformátory Transformátory Antény Antény Cívky pro obrazovky Cívky pro obrazovky Tlumivky pro spínané zdroje Tlumivky pro spínané zdrojeTvrdé Permanentní magnety Permanentní magnety

10 KONTROLNÍ OTÁZKY Jaké je rozdělení magnetických materiálů? Jaké je rozdělení magnetických materiálů? Co je to permeabilita a na čem závisí ? Co je to permeabilita a na čem závisí ? Nakresli a popiš hlavní body hysterézní smyčky Nakresli a popiš hlavní body hysterézní smyčky Kde se používají materiály magneticky měkké? Kde se používají materiály magneticky měkké? Kde se používají materiály magneticky tvrdé? Kde se používají materiály magneticky tvrdé?

11 Použité zdroje VOBECKÝ, Jan a Vít ZÁHLAVA. Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. 3. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 220 s. ISBN 80-247-1241-5. TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 623 s. ISBN 80-867-0613-3. ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 3. rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 299 s. ISBN 80-730-0154-3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý. Obrázky: AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hysteresiskurve.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hysteresiskurve.svg


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Materiály v elektrotechnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google