Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Výkon trojfázové soustavy Ročník:2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Výkon trojfázové soustavy Ročník:2."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Výkon trojfázové soustavy Ročník:2. a 3. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_15.1.20. ELE Anotace: Vysvětlení výkonu trojfázové soustavy. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výuku, vyžaduje použití PC a dataprojektoru. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Souměrná a nesouměrná soustava a) souměrná - všechna napětí jednotlivých fází jsou stejně velká, mají stejný kmitočet a jsou posunutá navzájem o stejný úhel 120° b) nesouměrná - nesouměrnost soustavy může být trojí: a) b) Výhodou trojfázové soustavy je, že při symetrické zátěži je z generátoru v každém okamžiku periody odebírán konstantní výkon, takže na ní nevznikají rázy. c)

3 El. výkon trojfázové soustavy a) činný výkon celé soustavy: činný výkon trojfázové soustavy je roven součtu výkonů jednotlivých fází: P = P U + P V + P W při souměrném zatížení je činný výkon ve všech fázích stejný: P = 3 * U f * I f * cos  kde cos  je účiník spotřebiče cos  = P * S -1 S = U * I [VA] kde S je zdánlivý výkon

4 Výkon a práce trojfázové soustavy Činný výkon trojfázové soustavy počítáme pomocí sdružených napětí a proudů: P =  3 * U * I * cos  b) činný výkon jedné fáze: P U = U f * I f * cos  Práce v třífázové soustavě W = P * t =  3 * U * I * cos  * t [kWh]

5 Soustava využívající tři cívky je nejoptimálnější. Tato soustava vytváří točivé magnetické pole-TMP. Při použití dvou cívek by se rotor elektromotoru mohl zastavit v tzv. „mrtvé poloze“ ; tj. v takové poloze, z níž by se nebyl schopen bez zásahu zvenčí dostat. V této poloze se síly působící na rotor navzájem kompenzují a nejsou schopné jej uvést do pohybu. Při použití 4, 5, 6… cívek by chod elektromotorů byl sice pravidelnější, ale vzrostly by náklady na provoz elektrorozvodné sítě. El. výkon trojfázové soustavy

6 Kontrolní otázky Co je to souměrná a nesouměrná soustava? Čemu je roven činný výkon trojfázové soustavy? Napiš vzorec pro činný výkon jedné fáze. Jak vypočítáš účiník? Uveď vzorec pro výpočet činného výkonu pomocí sdružených napětí a proudů. Uveď vzorec pro výpočet práce trojfázové soustavy.

7 Použité zdroje TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 623 s. ISBN 80-867-0613-3. VOŽENÍLEK, Ladislav a František LSTIBŮREK. Základy elektrotechniky II pro 2. a 3. ročník SOU elektrotechnických. Praha: SNTL, 1985. ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje: učební text pro 2. a 3. ročník studijního oboru elektrotechnika. 3. vyd. Praha: SNTL, 1990, 287 s. ISBN 80-030-0315-6. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnický základ Tematická oblast:Elektromagnetická indukce Téma:Výkon trojfázové soustavy Ročník:2."

Podobné prezentace


Reklamy Google