Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Jiří Šťastný Předmět/vzdělávací oblast: Fyzika Tematická oblast: Optika Téma: Paprsková optika základní pojmy Ročník: 4. Datum vytvoření: Listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ FYZ Anotace: Základní pojmy paprskové optiky, viditelná tělesa, obraz, optická soustava, opticky hladká plocha. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky a využívá aktivizujících možností multimediálních prostředků včetně hypertextových odkazů. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Multimediální výuka svou přehledností a názorností podporuje zájem a aktivitu i u slabších žáků. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Paprsková (geometrická) optika
Paprsková optika je obor fyziky, který pracuje s modelem světelného paprsku. Částicový nebo vlnový charakter světla se neuvažuje. Využívá se zákonů přímočarého šíření světla, odrazu, lomu a principu nezávislého chodu světelných paprsků. Viditelná tělesa jsou všechna, ze kterých světlo vychází, nebo ho odráží.

3 Optická soustava Optická soustava je takové uspořádání optických prostředí, která mění směr chodu paprsků. Optické zobrazování je postup, kterým získáváme obrazy bodů (předmětů). Skutečný obraz je takový, který je možno zachytit na stínítko ( film, promítací plátno atd.).

4 Zdánlivý obraz Zdánlivý (neskutečný) obraz je takový, který nemůžeme zachytit na stínítku. Plocha, jejíž nerovnosti lze zanedbat, se nazývá opticky hladká plocha (stručně optická plocha). Zrcadlo je optická plocha určená k odrazu světla. Obraz tvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý, stejně velký jako předmět, je souměrný s předmětem podle roviny zrcadla a je stranově převrácený.

5 Rozdělení a využití zrcadel
Zrcadla dělíme podle tvaru na rovinná, dutá a vypuklá. Dutá i vypuklá zrcadla mohou mít tvar části kulové, parabolické či hyperbolické plochy. Zrcadla používáme v koupelnách, světlometech automobilů, na nepřehledných křižovatkách, v dalekohledech, fotoaparátech a dalších optických přístrojích.

6 Polopropustné zrcadlo
Polopropustné zrcadlo je tabule skla pokrytá slabou vrstvou kovu (několik atomů silnou). Propouští asi polovinu světla oběma směry. Používá se mezi osvětlenou a tmavou místností. Osoba v osvětlené místnosti vidí svůj obraz v zrcadle, osoba v tmavé místnosti vidí do osvětlené místnosti jako oknem.

7 Zobrazování rovinným zrcadlem
Obr.1 Zobrazování rovinným zrcadlem

8 Kontrolní otázky Jaké jsou principy paprskové optiky?
Co znamená označení optická soustava? Jak se liší skutečný a zdánlivý obraz? Jaká zrcadla znáte?

9 Kontrolní otázky-odpovědi
Jaké jsou principy paprskové optiky? Zákony přímočarého šíření světla, odrazu, lomu a princip nezávislého chodu světelných paprsků. Co znamená označení optická soustava? Optická soustava je takové uspořádání optických prostředí, která mění směr chodu paprsků. Jak se liší skutečný a zdánlivý obraz? Zdánlivý (neskutečný) obraz je takový, který nemůžeme zachytit na stínítku. Jaká zrcadla znáte? Rovinná, dutá, vypuklá. (Části kulové, parabolické či hyperbolické plochy.)

10 Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1996, ISBN LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy II. Praha: Prometheus, 2002, ISBN X Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Šťastný.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google