Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Základy metalografie Téma: Nedokonalosti krystalové mřížky kovů Ročník: 1. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Nedokonalosti krystalové mřížky kovu, mřížkové poruchy, bodové poruchy, čárové poruchy. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Nedokonalosti krystalové mřížky kovů
Kovové materiály - jsou složeny většinou z většího počtu krystalů, které tvoří shluk (konglomerát). Strukturu takové látky označujeme jako polykrystalickou. Při krystalizaci nevznikají krystaly dokonalého tvaru, ale krystaly nepravidelného tvaru. Nazýváme je zrna, krystality. Říkáme jim mřížkové poruchy.

3 Mřížkové poruchy Nepravidelnosti, které v krystalové mřížce vzniknou - některé vlastnosti kovů např. nižší pevnost kovu oproti stanovené skutečné pevnosti. Kdyby měl kov dokonalou mřížku, stárnutí, křehnutí kovů, změny el. a magnet. vlastností atd..

4 TYPY MŘÍŽKOVÝCH PORUCH
Nejdůležitější jsou poruchy bodové a čárové. U bodových poruch - jsou některá místa v uzlových bodech základní mřížky neobsazená, prázdná čili vakantní nebo jsou obsazena atomy cizích prvků. Tyto vady jsou ovlivňovány silami, kterými na sebe vzájemně působí sousední atomy mřížky, tím nastává deformace.

5 Tyto vady jsou ovlivňovány silami, kterými na sebe vzájemně působí sousední atomy mřížky, tím nastává: Deformace v materiálu

6 Čárové poruchy U čárových poruch - se vyskytuje se nadbytečná vrstva atomů, která je protažena v jednou směru. Tato vrstva atomů může způsobit tahová a tlaková napětí v materiálu.

7 MŘÍŽKOVÉ PORUCHY Bodové poruchy Mřížka bez poruch, vakantní místo, cizí atom nahrazuje atom mřížky, cizí atom v mezimřížkové – intersticiální poloze.

8 Čárové poruchy - dislokace U čárkových poruch se vyskytuje nadbytečná vrstva atomů, která je protažena v jednom směru. Těmto poruchám říkáme dislokace. Způsobují tahová a tlaková napětí. Jsou důležité pro vysvětlení plastické deformace kovů.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Co způsobují mřížkové poruchy Vliv na některé vlastnosti kovů např. nižší pevnost kovu oproti stanovené skutečné pevnosti, kdyby měl kov dokonalou mřížku, stárnutí, křehnutí kovů, změny el. a magnet. vlastností atd.. Druhy mřížkových poruch Bodové, čárové. Typy bodových poruch Mřížka bez poruch, vakantní místo, cizí atom nahrazuje atom mřížky, cizí atom v mezimřížkové – intersticiální poloze.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie díl, 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google