Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Lepení materiálu Téma: Lepení Ročník: 2. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Lepení materiálu, pevnost spojení, adheze, koheze, druhy lepidel. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Lepení materiálu Lepení - je složitý proces, který probíhá na základě fyzikálních nebo chemických změn v lepidle. Lepidla mají různá chemická složení, a tím i různé vlastnosti, ceny a různé obchodní názvy. Lepení - je nerozebíratelné spojení stejných nebo rozdílných materiálů pomocí lepidla.

3 Lepení - se používá např
Lepení - se používá např. v leteckém a automobilovém průmyslu, u okenních konstrukcí, při spojování oceli a skla, oceli a hliníku. Využití lepení je všestranné, od domácností až po opravárenství a průmysl.

4 Pro všechna lepidla platí základní vlastnosti
Dobrá adheze - přilnutí lepidla co nejlépe ke všem materiálům, záleží na savosti materiálů. Dobrá koheze - soudržnost lepidla po vytvrdnutí. Možnost jednoduchého zpracování.

5 Namáhání a konstrukce lepených spojů
Pevnost spojení Závisí na kohezních silách ve vrstvě lepidla a adhezních silách mezi lepidlem a styčnými plochami součástí.

6 Kohezní síly - ve vrstvě lepidla závisí na použitém lepidle.
Adhezní síly - stykové plochy před nanesením lepidla musí být pečlivě očištěny - využití adhezní síly lepidla. Pro přenos velkých sil - potřebné velké stykové plochy. Lepený spoj - pokud možno přenášet pouze tlakové síly a smykové síly, tahové síly by měly vznikat pouze v malém rozsahu.

7 Druhy lepidel Reaktivní lepidla - vytvrzení chemickou reakcí složek. Podle složení je dělíme na jednosložková a dvousložková lepidla, podle teploty zpracování na lepidla tuhnoucí za studena a za tepla. Jednosložková lepidla - okamžitě použitelné.

8 Dvousložková lepidla - složená ze dvou samostatných složek - z lepidla a tvrdidla. Po smíchání složek dojde v závislosti na teplotě k chemické reakci - vytvrzování lepidla. Lepidlo se musí zpracovat do určité stanovené doby, jinak příliš vytvrdne. Lepidla tuhnoucí za studena - vytvrzení při pokojové teplotě. Lepidla tuhnoucí za tepla - při teplotách 120 – 250 °C.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Pojem lepení Je nerozebíratelné spojení stejných nebo rozdílných materiálů pomocí lepidla, proces, který probíhá na základě fyzikálních nebo chemických změn v lepidle. Lepidla mají různá chemická složení, a tím i různé vlastnosti, ceny a různé obchodní názvy. Na čem závisí pevnost spojení Závisí na kohezních silách ve vrstvě lepidla a adhezních silách mezi lepidlem a styčnými plochami součástí.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN GSCHEIDLE, Rolf, a kolektiv. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google