Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Svařování materiálu Téma: Tavné svařování, obloukové svařování Ročník: 2. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Tavné svařování, obloukové svařování, úkol obalu, druhy elektrod. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Svařování elektrickým obloukem
Tzv. obloukové svařování - nejpoužívanější způsob tavného svařování. Zdroj tepla - el. oblouk vznikající mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Teplem el. oblouku dojde k místnímu natavení a spojení (svaření) svařovaných součástí. Při svařování se odebírá stejnosměrný nebo střídavý proud o napětí 10-50V a intenzitě 50 – 2000A. Teplota oblouku je přes 5000°C. Zdroj stejnosměrného proudu = točivý svařovací agregát, zdroj střídavého proudu = svařovací transformátor.

3 Důležité ! STATISTICKÁ CHARAKTERISTIKA - udává závislost proudu na napětí v ustáleném stavu pro různá zatížení svářečky při určitém nastavení regulátoru svařovacího proudu. DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA - udává hodnoty napětí a proudu při náhlých změnách během svařování.

4 KAŽDÝ SVAŘOVACÍ PROCES VYŽADUJE VHODNOU CHARAKTERISTIKU, JINAK NELZE DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ.

5 ELEKTRODY NETAVNÉ (uhlíkové, wolframové) - slouží jen jako prostředek k vytvoření oblouku a neposkytují svarový kov. TAVNÉ - mají zpravidla stejné nebo podobné chemické složení jako svařovaný materiál, teplem oblouku se odtavují a dodávají do svaru přídavný kov. Jsou holé nebo obalené tavné elektrody. HOLÉ ELEKTRODY (DRÁT) používáme pouze při svařování v ochranné atmosféře.

6 OBALENÉ ELEKTRODY - použití pro stejnosměrný i střídavý proud
OBALENÉ ELEKTRODY - použití pro stejnosměrný i střídavý proud. Polarita elektrody závisí na druhu jejího obalu. ÚKOL OBALU - stabilizace oblouku, ochrana svarového kovu před účinky atmosféry, zpomalení chladnutí svaru vytvořenou struskou, dodání některých přísadových prvků (Cr, Ni, Mo, V aj.) do tavné lázně.

7 Druhy obalů elektrod A - kyselé, B - bazické, C- organické, R – rutilové. Tloušťka obalu - je různá, kdy D – Ø elektrody včetně obalu, d - Ø drátu (jádra) elektrody. tence obalené (D:d do 1,2) středně obalené (D:d 1,2 – 1,45) tlustě obalené (D:d 1,45 – 1,8) velmi tlustě obalené (D:d nad 1,8) Elektrody, které jsou určeny pro spojovací svary musí mít určité mechanické vlastnosti - konstrukční elektrody. Elektrody pro navařování - navarové elektrody.

8 VLIV NA VOLBU ELEKTROD Základní svařovaný materiál - složení, mech. a technolog. vlastnosti, tloušťka materiálu, druh a velikost namáhání svarku (tah, tlak namáhání statické a dynamické), prostředí svarku (kterému bude vystaven), poloha při svařování. Rozhodující vliv na jakost svaru - má průměr elektrody, svařovací proud, délka oblouku, rychlost svařování.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Zdroj tepla u obloukového svařování El. oblouk vznikající mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Funkce obalu elektrody Stabilizace oblouku, ochrana svarového kovu před účinky atmosféry, zpomalení chladnutí svaru vytvořenou struskou, dodání některých přísadových prvků (Cr, Ni, Mo, V aj.) do tavné lázně. Rozhodující vliv na jakost svaru Průměr elektrody, svařovací proud, délka oblouku, rychlost svařování.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 1., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN GSCHEIDLE, Rolf, a kolektiv. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google