Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Materiály a technologie Tematická oblast:Základy metalografie Téma:Krystalizace čistých kovů, Polymorfie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Materiály a technologie Tematická oblast:Základy metalografie Téma:Krystalizace čistých kovů, Polymorfie."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Materiály a technologie Tematická oblast:Základy metalografie Téma:Krystalizace čistých kovů, Polymorfie Fe Ročník:1. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.2.09.STR Anotace: Krystalizace čistých kovů, polymorfie Fe, paramagnetická modifikace. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Krystalizace čistých kovů Při ochlazení kovu pod teplotu tuhnutí mění kapalný kov skupenství - krystalizuje. V chladnoucí tavenině se tvoří krystaly postupně. Růst krystalů začíná na tzv. krystalizačních zárodcích (centrech).

3 Od těchto center se šíří všemi směry tak dlouho, až se veškerá tavenina v jejich blízkosti promění na tuhý kov. V místech, kde se vrstvy kovu rostoucích od dvou sousedních center setkají, vznikne styčná plocha dvou zrn (hranice zrn).

4 Na průběh krystalizace, a tím i na výslednou strukturu ztuhlé látky (tj. velikost, počet a tvar krystalů tvořících látku ve skupenství tuhém) mají vliv hlavně dvě veličiny: a)rychlost tvoření zárodků b) rychlost růstu krystalů

5 Počet zárodků závisí na vlastnostech krystalizující látky a na podmínkách ochlazování. Rychlost růstu krystalů na daných zárodcích v jednotce času mění svou hodnotu v závislosti na stupni podchlazení. Při malém podchlazení je rychlost růstu malá, se stoupajícím podchlazením roste.

6 Zůstanou-li zrna až do úplného zchladnutí ve stavu, jak se vytvořila při přechodu ze skupenství kapalného do tuhého, je struktura tvořena primárními zrny. Překrystalizací u kovů polymorfních se původní primární struktura ruší a je nahrazena strukturou sekundární.

7 Polymorfie železa Až do teploty 911  C je stabilní modifikace , která má strukturu krychlovou, prostorově středěnou (9 atomů). Za teploty 911  C se mění krystalová struktura  v , je rovněž krychlová, ale plošně středěná (14 atomů). Za teploty 1 392  C vzniká opět struktura . Při teplotě 760  C ztrácí modifikace železa  své feromagnetické vlastnosti, nad teplotou 760  C je železo vždy paramagnetické (nemagnetické).

8 Paramagnetickou modifikací železa  existující v rozmezí teplot 760  C do 911  C označujeme někdy jako železo . Změna magnetických vlastností se projevuje na křivce chladnutí malou prodlevou. Označujeme ji jako Curieho bod.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse  Pojem krystalizace čistých kovů Při ochlazení kovu pod teplotu tuhnutí mění kapalný kov skupenství.  Co má vliv na průběh krystalizace Mají vliv hlavně dvě veličiny: a) rychlost tvoření zárodků b) rychlost růstu krystalů  Pojem polymorfie Fe Až do teploty 911  C je stabilní modifikace , která má strukturu krychlovou, prostorově středěnou ( 9 atomů). Za teploty 911  C se mění krystalová struktura  v , je rovněž krychlová, ale plošně středěná (14 atomů). Za teploty 1 392  C vzniká opět struktura . Při teplotě 760  C ztrácí modifikace železa  své feromagnetické vlastnosti, nad teplotou 760  C je železo vždy paramagnetické - nemagnetické.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie 1 - 1. díl, 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN 80-7183-262-6. FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN 80-902110-0-3.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Materiály a technologie Tematická oblast:Základy metalografie Téma:Krystalizace čistých kovů, Polymorfie."

Podobné prezentace


Reklamy Google