Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Technické slitiny železa Téma: Kovy a jejich slitiny Ročník: 1. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Kovy a jejich slitiny, slitina, legury, komponenty. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. .

2 Kovy a jejich slitiny Pojem kov se vztahuje na prvek, který by měl mít následující vlastnosti: charakteristický lesk (vysoká odrazivost světla) 2. vysokou tažnost a kujnost 3. vysokou tepelnou a elektrickou vodivost 4. vysoký elektropozitivní (zásaditý) charakter

3 Kovy řadíme do tří skupin:
Kovy řadíme do tří skupin: A - Alkalické kovy T - Technicky nejcennější kovy (v praxi nejvíce používané) B - Kovy s některými vlastnostmi nekovů

4 A - Alkalické kovy - chemicky reaktivní, nízká teplota tání, špatné mech. vlastnosti, např. Na, K, Ca, Ni atd. T - Technicky nejcennější - vysoká teplota tání, velmi dobré mech. vlastnosti, např. Ti, Mn, V, Cr, Fe, Co, Ni, W atd. B - Kovy s některými vlastnostmi nekovů - C, B, Si, As atd.

5 Kovové konstrukční a nástrojové materiály se jako čisté kovy nedají (až na malé výjimky) v technické praxi upotřebit, proto jim tyto vlastnosti (pevnost, tvrdost, houževnatost dodáme formou použití přísad (legur). Tyto přísady změní vlastnosti kovu. Vzniklou strukturu kovu nazýváme slitinou.

6 Slitiny mohou vzniknout několik způsoby
Vznik slitin kovů Slitiny mohou vzniknout několik způsoby slitím dvou nebo více roztavených kovů 2. rozpouštěním malých kousků tuhého přísadového kovu či nekovu ve velkém množství roztaveného kovu základního 3. difuzí t.j. 1 kov v tuhém stavu obalený druhým práškovým kovem žíháme nebo párami kovu či nekovu působíme na 2 kov za vysoké teploty

7 Slitiny podle počtu složek dělíme:
podvojné (binární) potrojné (ternární) počtverné (kvaternární) d) komplexní

8 Charakteristickou vlastností slitin je, že všechny krystalizují.
Složky, které tvoří slitinu nazýváme komponenty. Vlastnosti slitin se tak úplně liší od původních vlastností kovů, ze kterých vznikly.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Základní vlastnosti kovu Charakteristický lesk, velká tažnost a kujnost, vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, vysoký elektropozitivní (zásaditý) charakter. Vyjmenujte 3 skupiny kovů a uveďte příklady A - Alkalické kovy - např. Na, K, Ca, Ni atd. T - Technicky nejcennější - např. Ti, Mn, V, Cr, Fe, Co, Ni, W atd. B - Kovy s některými vlastnostmi nekovů – např. C, B, Si, As atd.. Vznik slitin Slitím dvou nebo více roztavených kovů, rozpouštěním malých kousků tuhého přísadového kovu či nekovu ve velkém množství roztaveného kovu základního, difuzí t.j. (žíháním nebo působením vyšších teplot).

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie díl, 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google