Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Vlastnosti technických materiálů Téma: Mechanické vlastnosti technických materiálů Ročník: 1. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Mechanické vlastnosti kovů, namáhání, tah, tlak, krut, střih, ohyb, pružnost, pevnost, tvrdost, tvárnost, houževnatost. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Mechanické namáhání u výrobků z technických materiálů
Technické kovové materiály jsou při zpracování i při používání vystaveny různému namáhání jako je: TAH, TLAK, KRUT, SMYK - STŘIH, OHYB.

3 Mechanické vlastnosti technických kovů
Aby materiál mohl odolávat těmto namáháním, musí mít určité vlastnosti jako: Pevnost Tvrdost Pružnost Tvárnost Houževnatost

4 Vliv na mechanické vlastnosti
Teplota a tvar krystalografické mřížky. Při určitých teplotách se mění krystalická struktura polymorfních kovů (železo), a tím se mění i jejich mechanické vlastnosti. Např. tvářením kovů za studena se deformují krystalické mřížky a vzniká v nich vnitřní pnutí. Tím se zvětšuje jejich pevnost a zmenšuje tažnost.

5 Přehled mechanických vlastností
Pevnost - je největší napětí potřebné k rozdělení materiálu na dvě části. Pružnost - je schopnost materiálu nabýt původní rozměry, jakmile přestane působit zatěžující síla.

6 Přehled mechanických vlastností
Tvrdost - je odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa do jeho povrchu. Houževnatost - charakterizuje množství práce potřebné k rozdělení materiálu na 2 části. Opakem houževnatosti je křehkost.

7 Tvárnost - je schopnost materiálu měnit svůj tvar působením zatěžující síly bez porušení soudržnosti a setrvávat v tomto novém tvaru i po ukončení působení zatěžující síly. Souvisí s vnitřní stavbou látky, chemickým složením, teplotou tvárného materiálu a druhem tvářecího procesu.

8 KONTROLNÍ OTÁZKY - diskuse
Namáhání technických kovových materiálů TAH, TLAK, KRUT, SMYK - STŘIH, OHYB. Druhy mechanických vlastností Pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost, houževnatost. Pojem tvrdost Odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa do jeho povrchu.

9 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie díl. 3. přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google