Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Montážní výkresy Ročník:2. Datum vytvoření:leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Montážní výkresy Ročník:2. Datum vytvoření:leden."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Montážní výkresy Ročník:2. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_14.2.13.STR Anotace: Montáže a opravy, montážní výkresy, kóty, součásti. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání..

2 Montážní výkresy Montážní výkresy zobrazují celkové vnější uspořádání stroje nebo strojního zařízení buď ve vztahu ke stavebnímu výkresu, nebo k zařízení na montážní lince, případně vůči jinému typu montáže.

3 Stroje a větší části zařízení se kreslí zpravidla v pohledu, bez tvarových podrobností. Menší části zařízení se zobrazují často jen zjednodušeně vnějšími obrysy nebo jednoduchými čarami. Armatury a drobné přístroje se obvykle znázorňují symbolickými značkami, které jsou normalizovány ČSN.

4 Spojovací součásti (šrouby, nýty, klíny) se nekreslí. Kótují se hlavní a připojovací části rozměrů strojů, vzdálenosti os hřídelů a potrubí, krajní polohy pohyblivých součástí, které určují vzájemnou polohu strojů a jejich umístění na základu, či vzhledem k dříve postavenému zařízení.

5 Podrobně se kreslí a úplně kótuje takové zařízení a příslušenství, které se musí stavět na místě montáže, např. plošiny pro obsluhu, ochranná zábradlí apod.

6 Slovní poznámkou se uvádějí údaje o způsobu montáže, druhu tepelné, zvukové a jiné izolace, o postupu zkoušení a o jiných pracích, které jsou vykonávány až na pracovišti. Montážní svařované spoje se určují značkami a praporkem.

7 Do výkresů se zakreslují pomocná montážní zařízení: jeřáb, případně podpůrná konstrukce. Montážní výkresy se kreslí v měřítku 1 : 5 až 1 : 50, přiměřeně k velikosti zařízení.

8 Jednotlivé části zařízení se obvykle označí pořadovými čísly a v legendě se vedou názvy označených částí, popřípadě s číslem příslušného výkresu sestavení.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse Pojem montážní výkresy Montážní výkresy zobrazují celkové vnější uspořádání stroje nebo strojního zařízení buď ve vztahu ke stavebnímu výkresu, nebo k zařízení na montážní lince, případně vůči jinému typu montáže. Kreslení strojů a větších částí zařízení Kreslí se zpravidla v pohledu, bez tvarových podrobností. Menší části zařízení se zobrazují často jen zjednodušeně vnějšími obrysy nebo jednoduchými čarami.

10 Použité zdroje: MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže: Učebnice pro stud. obor strojírenství se zaměřením pro zpracování kovů a montáž strojů a zařízení. 3. vyd. Praha: SNTL, 1991, 205 s. ISBN 80-03-00424-1.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Montáže a opravy Tematická oblast:Montáže Téma:Montážní výkresy Ročník:2. Datum vytvoření:leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google