Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohyb rovnoměrný.  Jestliže velikost okamžité rychlosti hmotného bodu se nemění, mluvíme o pohybu rovnoměrném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohyb rovnoměrný.  Jestliže velikost okamžité rychlosti hmotného bodu se nemění, mluvíme o pohybu rovnoměrném."— Transkript prezentace:

1 Pohyb rovnoměrný

2  Jestliže velikost okamžité rychlosti hmotného bodu se nemění, mluvíme o pohybu rovnoměrném.

3  V případě pohybu rovnoměrného přímočarého, se pak nemění ani směr vektoru okamžité rychlosti, tzn.:

4

5  Velikost rychlosti okamžité určíme ze vztahu…

6  …který pak mohu napsat: dráha na počátku pohybu čas na počátku pohybu

7  …neboli dráha je lineární funkcí času. s = v∙(t-t 0 ) + s 0 t 0 = 2 s v 0 = 40 ms -1 v = 10 ms -1

8  Pokud pohyb začal v čase 0s s nulovou počáteční rychlostí, pak je rychlost přímo úměrná času. t 0 = 0 s v 0 = 0 ms -1 v = 10 ms -1 s = v∙t

9 Pohyb rovnoměrně zrychlený

10  Nejjednodušším pohybem nerovnoměrným je pohyb rovnoměrně zrychlený.  Velikost okamžité rychlosti se mění rovnoměrně, tzn. každou sekundu se zvýší o stejnou hodnotu.

11  Tuto hodnotu nazýváme zrychlení (a).  Jedná se o zrychlení tečné.

12  Rychlost je pak přímo úměrná času, tzn. … v ~ t

13  Konstantou úměrnosti je právě zrychlení:

14 a = 10 ms -2  Grafem je přímka procházející počátkem.

15  Dráhu pohybu rovnoměrně zrychleného určíme pomocí průměrné rychlosti v p :

16  Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu je tedy kvadratickou funkcí času a jejím grafem je část paraboly.

17  graf závislosti dráhy na čase a = 1 ms -2 a = 2 ms -2

18 +  Nyní můžeme vztahy kombinovat:

19  Jestliže však těleso již má na počátku pohybu nějakou počáteční rychlost v 0, musíme to vzít v úvahu…

20  V tomto případu je okamžitá rychlost lineární funkcí času. a = 10 ms -2 v 0 = 40 ms -1

21  Dráhu opět určíme pomocí rychlosti průměrné:

22  Dráha je kvadratickou funkcí času.

23  A nyní opět kombinací vztahů předešlých dostáváme…

24  Pokud zrychlení nabývá záporných hodnot, mluvíme o pohybu rovnoměrně zpomaleném,…

25  …jehož rychlost se lineárně snižuje v závislosti na čase. v 0 = 140 ms -1 a =-10 ms -2

26  Grafem s = f(t) je opět část paraboly. a =-3 ms -2 v 0 =30 ms -1

27  Shrnutí:  Pohyb rovnoměrně zrychlený je popsán čtyřmi vztahy:

28

29  Příkladem rovnoměrně zrychleného pohybu je volný pád, který…  …vykonávají tělesa volně puštěná v tíhovém poli Země.

30  Zrychlením volného pádu (g) má přibližnou hodnotu… g = 10 ms -2

31  Rovnice popisující volný pád jsou následující (a = g, v 0 = 0)…

32 h v t = 0 s t h…výška nad terénem

33  V rovnicích však vůbec nevystupuje hmotnost.  Pustíme-li tedy různě hmotná tělesa ze stejné výšky, tak na zem dopadnou ve stejný čas…

34  …neboli všechna tělesa padají stejně.  Avšak odpor vzduchu v praxi způsobí to, že hmotnější těleso dopadne na zem dříve než těleso méně hmotné.

35  Odpor vzduchu je i příčinou toho, že těleso po určité době přejde v pohyb rovnoměrný, jehož rychlost již závisí na hmotnosti padajícího tělesa a na jeho tvaru. (Např. lidské tělo cca 220 km/h). http://www.youtube.com/watch?v=PE81zGhnb0w&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=A1iff6nMPFA&feature=related

36 Rovnoměrný pohyb po kružnici

37  Jednoduchým případem křivočarého pohybu je pohyb rovnoměrný po kružnici.

38  Jeho trajektorií je kružnice a velikost rychlosti je konstantní.

39

40  Je to pohyb periodický, tzn. po uplynutí určité doby T (tzv. periody) se těleso vrací zpět do výchozí polohy a vykoná jednu otáčku.

41  Převrácenou hodnotou periody je frekvence (f),…

42  …která udává počet otáček za 1 s. herz

43  Dále rozlišujeme dvě rychlosti, a to:

44 1. obvodovou

45 t 0 = 0 s t 2. úhlovou, udávající o jaký úhel těleso otočí za 1 s.

46

47  Protože směr vektoru okamžité rychlosti se mění, je to pohyb s normálovým zrychlením.

48  Vektor zrychlení směřuje do středu „kruhové“ trajektorie, a proto mluvíme o zrychlení dostředivém (a d ),…  …pro nějž platí:

49 Skládání pohybů

50  Těleso je často nuceno vykonávat dva nebo i více pohybů zároveň.

51  A tak např. Země rotuje kolem své osy a zároveň kolem Slunce 

52   plavec plave v řece, jejíž proud jej unáší 

53   přistávající letadlo je snášeno větrem atd.

54  …Rovněž kola automobilu rotují a zároveň se pohybují i s celým vozem.

55  Je přirozené, že chceme vědět, kam se těleso tímto složeným pohybem dostane, neboli zajímáme se o…  …výsledek složeného pohybu.

56  V tom případě použijeme princip nezávislosti pohybů:  Výsledek složeného pohybu je týž, jako když těleso koná jednotlivé pohyby postupně, a to v jakémkoliv pořadí.  Vysvětlení:

57  Plavec se v bodě A vrhl do řeky a snaží se plavat kolmo k proudu. Řeka jej však snáší, takže jest otázka, ve kterém bodě (C) vystoupí na druhý břeh.

58 A směr proudu

59  Použijeme princip nezávislosti pohybů, tj. představíme si, že jednotlivé pohyby nevykonává zároveň, ale postupně…

60  Nejdříve zastavíme řeku a necháme plavce pohybovat se pouze vlastní silou kolmo na druhý břeh.

61 A B  Za dobu Δt se pak dostane na druhý břeh do bodu B.

62 A  Nyní necháme plavce odpočívat a na dobu Δt pustíme řeku, která jej snese do bodu C, jenž je výsledkem tohoto pohybu. B C

63 A  Pohyby mohou proběhnout i v opačném pořadí, tzn. nejdříve pustíme řeku a pak necháme plavat plavce. Dostaneme se tak z bodu A přes B´ opět do C. B C B´

64 A  Jestliže oba pohyby budou probíhat současně, plavec opět vystoupí na druhém břehu v bodě C, trajektorie však bude následující: B C B´

65  Vektor okamžité rychlosti složeného pohybu je součtem vektorů okamžitých rychlostí pohybů skládaných. B C B´ A

66 S A  Skládání rychlostí bodu na obvodu kola.

67 Konec


Stáhnout ppt "Pohyb rovnoměrný.  Jestliže velikost okamžité rychlosti hmotného bodu se nemění, mluvíme o pohybu rovnoměrném."

Podobné prezentace


Reklamy Google