Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovnoměrný pohyb PřímočarýPřímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění Křivočarý (nejjednodušší je pohyb po kružnici) – velikost rychlosti se nemění,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovnoměrný pohyb PřímočarýPřímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění Křivočarý (nejjednodušší je pohyb po kružnici) – velikost rychlosti se nemění,"— Transkript prezentace:

1 Rovnoměrný pohyb PřímočarýPřímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění Křivočarý (nejjednodušší je pohyb po kružnici) – velikost rychlosti se nemění, v každém bodě trajektorie má rychlost směr tečny v = konst.pohyb po kružnici

2 Rovnoměrný přímočarý pohyb Hmotný bod urazí v libovolných, ale stejných časových intervalech stejnou dráhu. Velikost okamžité rychlosti se rovná rychlosti průměrné. Platí:

3 Graf závislosti rychlosti na čase v = v(t)

4 Dráha rovnoměrného přímočarého pohybu Z grafu v = v(t) určíme dráhu, kterou hmotný bod urazí za určitý čas ( v našem případě za 3s), jako obsah plochy pod přímkou.

5 Ze vztahu pro rychlost Vyjádříme vztah pro dráhu V závislosti na počátečních podmínkách: a) b) c) d) graf graf graf úvodúvod

6 a) zpět

7 b) zpět

8 c) zpět

9 d) zpět

10 Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici SA – průvodič  - středový úhel opsaný průvodičem za čas  t  s – dráha, kterou urazí hmotný bod za čas  t Nejjednodušší křivočarý pohyb – velikost rychlosti stále stejná, směr rychlosti – směr tečny ke kružnici

11 Jednotka rovinného úhlu je radián (rad) 1rad je úhel, pro který je poměr délky oblouku a poloměru roven 1 (  s = r) 1rad = 57 o 20´, plný úhel má velikost 2  Pohyb po kružnici je pohyb periodický T – perioda (doba oběhu) - jednotka sekunda (s) f – frekvence (kmitočet) - jednotka hertz (Hz) Platí:

12 Obvodová rychlost – v Úhlová rychlost -  Pro celou kružnici platí:

13 Dostředivé zrychlení Zrychlení je časová změna rychlosti – velikost se nemění, ale mění se směr Změna rychlosti ( a tudíž i zrychlení) má směr do středu kružnice (pro malé úhly)- zrychlení dostředivé

14 Odvození pro velikost zrychlení: v 1 =v 2

15 Vypracovala: Hana Drahá SVOBODA,Emanuel a kolektiv. Přehled středoškolské fyziky, Dotisk 4.,upravené vydání.Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2008, ISBN 978-80-7196-307-3


Stáhnout ppt "Rovnoměrný pohyb PřímočarýPřímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění Křivočarý (nejjednodušší je pohyb po kružnici) – velikost rychlosti se nemění,"

Podobné prezentace


Reklamy Google