Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI"— Transkript prezentace:

1 ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI
Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence. Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

2 ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI
© RNDr. Jiří Kocourek 2013

3

4

5

6 Rychlost rovnoměrného pohybu po kružnici
Velikost rychlosti je konstantní; směr se mění – míří vždy ve směru tečny ke kružnici.

7 Rychlost rovnoměrného pohybu po kružnici
Velikost rychlosti je konstantní; směr se mění – míří vždy ve směru tečny ke kružnici.

8 Průvodič a úhel O Průvodič (polohový vektor) míří ze středu kružnice k hmotnému bodu; jeho velikost je rovna poloměru kružnice.

9 Průvodič a úhel j O j – úhel, který svírá průvodič s jistým zvoleným směrem; vyjadřujeme jej v radiánech (plný úhel 360° = 2p rad)

10 Průvodič a úhel s r j O

11 Průvodič a úhel s r j O Poznámka: radián je pouze pomocná jednotka; úhel je bezrozměrná veličina.

12 Úhlová rychlost O

13 Úhlová rychlost O

14 Úhlová rychlost Dj O Zvolíme krátký časový úsek Dt a určíme úhel Dj, který za tento časový úsek hmotný bod opíše.

15 Úhlová rychlost Dj w ... úhlová rychlost O
Zvolíme krátký časový úsek Dt a určíme úhel Dj, který za tento časový úsek hmotný bod opíše.

16 Úhlová rychlost Dj w ... úhlová rychlost O
Zvolíme krátký časový úsek Dt a určíme úhel Dj, který za tento časový úsek hmotný bod opíše.

17 Obvodová rychlost Ds Dj v v r O
Vztah mezi úhlovou a „obyčejnou“ – obvodovou rychlostí:

18 Obvodová rychlost Ds Dj v v r O
Při rovnoměrném pohybu po kružnici je úhlová rychlost i velikost obvodové rychlosti konstantní.

19 Oběžná doba (perioda) O

20 Oběžná doba (perioda) O
Časový úsek, za který hmotný bod opíše celou kružnici (j = 2p rad).

21 Oběžná doba (perioda) T ... perioda O
Časový úsek, za který hmotný bod opíše celou kružnici (j = 2p rad). T ... perioda

22 Frekvence O Převrácená hodnota periody - počet oběhů za 1 sekundu.

23 Frekvence O Převrácená hodnota periody - počet oběhů za 1 sekundu.
1 hertz

24 Frekvence O Převrácená hodnota periody - počet oběhů za 1 sekundu.

25 Dostředivé zrychlení O
Velikost rychlosti je sice konstantní, ale mění se její směr; zrychlení je proto nenulové. Směr vektoru zrychlení však není shodný se směrem rychlosti; je na něj vždy kolmý – míří do středu kružnice.

26 Dostředivé zrychlení O
Velikost rychlosti je sice konstantní, ale mění se její směr; zrychlení je proto nenulové. Směr vektoru zrychlení však není shodný se směrem rychlosti; je na něj vždy kolmý – míří do středu kružnice.

27 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI"

Podobné prezentace


Reklamy Google