Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu."— Transkript prezentace:

1 MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.www.eucitel.czlicenčních podmínekobjednání licence Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK

2 MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

4 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

5 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky F Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

6 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Příklady: - zvedání tělesa do výšky F s

7 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky - tažení tělesa po podložce (překonávání odporu třecí síly) Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

8 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky - tažení tělesa po podložce (překonávání odporu třecí síly) F Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

9 F Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky - tažení tělesa po podložce (překonávání odporu třecí síly) Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. s

10 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky - tažení tělesa po podložce (překonávání odporu třecí síly) - rozjíždění auta působením síly motoru Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

11 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky - tažení tělesa po podložce (překonávání odporu třecí síly) - rozjíždění auta působením síly motoru Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. F

12 Mechanická práce Příklady: - zvedání tělesa do výšky - tažení tělesa po podložce (překonávání odporu třecí síly) - rozjíždění auta působením síly motoru Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. s

13 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly.

14 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Mechanická práce je skalární fyzikální veličina. V případě, že síla působí ve směru trajektorie a je po celou dobu pohybu konstantní, je její hodnota dána součinem velikosti síly a dráhy, kterou těleso urazilo.

15 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Jednotka: joule Mechanická práce je skalární fyzikální veličina. V případě, že síla působí ve směru trajektorie a je po celou dobu pohybu konstantní, je její hodnota dána součinem velikosti síly a dráhy, kterou těleso urazilo.

16 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Jednotka: Poznámka: Pokud by síla nemířila ve směru pohybu, nebo by nebyla po celou dobu konstantní, museli bychom mechanickou práci určovat pomocí složitějších vztahů. Mechanická práce je skalární fyzikální veličina. V případě, že síla působí ve směru trajektorie a je po celou dobu pohybu konstantní, je její hodnota dána součinem velikosti síly a dráhy, kterou těleso urazilo. joule

17 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Jednotka: Poznámka: Pokud by síla nemířila ve směru pohybu, nebo by nebyla po celou dobu konstantní, museli bychom mechanickou práci určovat pomocí složitějších vztahů. Například pokud působí konstantní síla, ale její směr svírá se směrem pohybu (konstantní) úhel ,... F  Mechanická práce je skalární fyzikální veličina. V případě, že síla působí ve směru trajektorie a je po celou dobu pohybu konstantní, je její hodnota dána součinem velikosti síly a dráhy, kterou těleso urazilo. joule

18 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Jednotka: Poznámka: Pokud by síla nemířila ve směru pohybu, nebo by nebyla po celou dobu konstantní, museli bychom mechanickou práci určovat pomocí složitějších vztahů. F  Například pokud působí konstantní síla, ale její směr svírá se směrem pohybu (konstantní) úhel ,... Mechanická práce je skalární fyzikální veličina. V případě, že síla působí ve směru trajektorie a je po celou dobu pohybu konstantní, je její hodnota dána součinem velikosti síly a dráhy, kterou těleso urazilo. joule

19 Mechanická práce Mechanickou práci konáme, pokud na těleso působíme silou a vlivem této síly ho přemísťujeme po jisté dráze ve směru působící síly. Jednotka: Poznámka: Pokud by síla nemířila ve směru pohybu, nebo by nebyla po celou dobu konstantní, museli bychom mechanickou práci určovat pomocí složitějších vztahů. Například pokud působí konstantní síla, ale její směr svírá se směrem pohybu (konstantní) úhel , určíme vykonanou práci podle vztahu: F  s Mechanická práce je skalární fyzikální veličina. V případě, že síla působí ve směru trajektorie a je po celou dobu pohybu konstantní, je její hodnota dána součinem velikosti síly a dráhy, kterou těleso urazilo. joule

20 Polohová energie Příklad:

21 F Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h (konáním mechanické práce),... Polohová energie

22 F h Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h (konáním mechanické práce), změníme tím jeho stav. Polohová energie

23 F Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h (konáním mechanické práce), změníme tím jeho stav. Dopadne-li toto těleso zpět,... Polohová energie

24 Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h (konáním mechanické práce), změníme tím jeho stav. Dopadne-li toto těleso zpět,... Polohová energie

25 Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h (konáním mechanické práce), změníme tím jeho stav. Dopadne-li toto těleso zpět, může samo vykonat odpovídající práci. Polohová energie

26 Těleso ve výšce h nad zemí je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso ležící na zemi. Těleso ve výšce může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (při dopadu na zem). Těleso ležící na zemi žádnou práci nevykoná. Polohová energie

27 Říkáme, že těleso ve výšce má vyšší polohovou (potenciální) energii. h m F Jeho polohová energie je vyšší o mechanickou práci, kterou jsme museli vykonat na jeho vyzdvižení: Těleso ve výšce h nad zemí je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso ležící na zemi. Těleso ve výšce může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (při dopadu na zem). Těleso ležící na zemi žádnou práci nevykoná. Polohová energie

28 Říkáme, že těleso ve výšce má vyšší polohovou (potenciální) energii. h m F Jeho polohová energie je vyšší o mechanickou práci, kterou jsme museli vykonat na jeho vyzdvižení: Pokud jsme těleso zvedali rovnoměrným pohybem, pak síla byla po celou dobu konstantní a rovná tíze tělesa. FGFG F G = m · g Těleso ve výšce h nad zemí je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso ležící na zemi. Těleso ve výšce může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (při dopadu na zem). Těleso ležící na zemi žádnou práci nevykoná. Polohová energie

29 Říkáme, že těleso ve výšce má vyšší polohovou (potenciální) energii. h m F Jeho polohová energie je vyšší o mechanickou práci, kterou jsme museli vykonat na jeho vyzdvižení: Pokud jsme těleso zvedali rovnoměrným pohybem, pak síla byla po celou dobu konstantní a rovná tíze tělesa. FGFG F G = m · g Těleso ve výšce h nad zemí je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso ležící na zemi. Těleso ve výšce může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (při dopadu na zem). Těleso ležící na zemi žádnou práci nevykoná. Polohová energie

30 Polohová (potenciální) energie tělesa o hmotnosti m ve výšce h : h m Polohová energie

31 Polohová (potenciální) energie tělesa o hmotnosti m ve výšce h : h m Jednotka energie musí být stejná jako jednotka práce – tedy joule. Polohová energie

32 Polohová (potenciální) energie tělesa o hmotnosti m ve výšce h : h m Jednotka energie musí být stejná jako jednotka práce – tedy joule. Poznámka: Vztah pro potenciální energii platí obecně, i když je těleso vyzdviženo nerovnoměrně, nebo po libovolné trajektorii. Polohová energie

33 h Pokud posouváme těleso vodorovně, nepůsobí síla ve směru pohybu a práce se tudíž nekoná. Polohová energie je tedy stále stejná. Polohová energie

34 h h Pokud posouváme těleso vodorovně, nepůsobí síla ve směru pohybu a práce se tudíž nekoná. Polohová energie je tedy stále stejná. Polohová energie

35 h h h Jakou hodnotu výšky však máme do vzorce dosadit ? Pokud posouváme těleso vodorovně, nepůsobí síla ve směru pohybu a práce se tudíž nekoná. Polohová energie je tedy stále stejná. Polohová energie

36 h h h Jakou hodnotu výšky však máme do vzorce dosadit ? Při výpočtu polohové energie musíme vždy zvolit jistou úroveň, na níž je energie tělesa nulová. Nazývá se hladina nulové potenciální energie. Bez určení nulové hladiny by neměla hodnota potenciální energie žádný smysl. Pokud posouváme těleso vodorovně, nepůsobí síla ve směru pohybu a práce se tudíž nekoná. Polohová energie je tedy stále stejná. Polohová energie

37 h Jakou hodnotu výšky však máme do vzorce dosadit ? Při výpočtu polohové energie musíme vždy zvolit jistou úroveň, na níž je energie tělesa nulová. Nazývá se hladina nulové potenciální energie. Bez určení nulové hladiny by neměla hodnota potenciální energie žádný smysl. Pokud posouváme těleso vodorovně, nepůsobí síla ve směru pohybu a práce se tudíž nekoná. Polohová energie je tedy stále stejná. Ve většině běžných případů volíme nulovou hladinu na povrchu země. Polohová energie

38 Pohybová energie Příklad: Uvedeme-li těleso do pohybu,....

39 F Příklad: Uvedeme-li těleso do pohybu, změníme tím jeho stav. Pohybová energie

40 Příklad: Uvedeme-li těleso do pohybu, změníme tím jeho stav. Pohybující se těleso pak může samo vykonat odpovídající mechanickou práci. Pohybová energie

41 v Těleso pohybující se rychlostí v (vzhledem k dané vztažné soustavě) je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso, které je v klidu. Pohybující se těleso může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (např. při nárazu). Těleso, které je v klidu samo žádnou práci nevykoná. Pohybová energie

42 v Těleso pohybující se rychlostí v (vzhledem k dané vztažné soustavě) je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso, které je v klidu. Pohybující se těleso může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (např. při nárazu). Těleso, které je v klidu samo žádnou práci nevykoná. Říkáme, že pohybující se těleso má vyšší pohybovou (kinetickou) energii. Pohybová energie

43 Říkáme, že pohybující se těleso má vyšší pohybovou (kinetickou) energii. Jeho pohybová energie je vyšší o mechanickou práci, kterou jsme museli vykonat na jeho uvedení do pohybu: s F Těleso pohybující se rychlostí v (vzhledem k dané vztažné soustavě) je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso, které je v klidu. Pohybující se těleso může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (např. při nárazu). Těleso, které je v klidu samo žádnou práci nevykoná. Pohybová energie

44 Říkáme, že pohybující se těleso má vyšší pohybovou (kinetickou) energii. Jeho pohybová energie je vyšší o mechanickou práci, kterou jsme museli vykonat na jeho uvedení do pohybu: s F Těleso pohybující se rychlostí v (vzhledem k dané vztažné soustavě) je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso, které je v klidu. Pohybující se těleso může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (např. při nárazu). Těleso, které je v klidu samo žádnou práci nevykoná. Předpokládejme, že jsme na těleso působili konstantní silou a pohyb tak byl rovnoměrně zrychlený. ( F = m · a ; v = a · t ; s = – a · t 2 ) 1 2 Pohybová energie

45 Říkáme, že pohybující se těleso má vyšší pohybovou (kinetickou) energii. Jeho pohybová energie je vyšší o mechanickou práci, kterou jsme museli vykonat na jeho uvedení do pohybu: s F Těleso pohybující se rychlostí v (vzhledem k dané vztažné soustavě) je z hlediska konání mechanické práce v odlišném stavu, než těleso, které je v klidu. Pohybující se těleso může samovolně vykonat jistou mechanickou práci (např. při nárazu). Těleso, které je v klidu samo žádnou práci nevykoná. Předpokládejme, že jsme na těleso působili konstantní silou a pohyb tak byl rovnoměrně zrychlený. ( F = m · a ; v = a · t ; s = – a · t 2 ) 1 2 Pohybová energie

46 Pohybová (kinetická) energie tělesa o hmotnosti m, které se vůči dané vztažné soustavě pohybuje rychlostí v : v Pohybová energie

47 Pohybová (kinetická) energie tělesa o hmotnosti m, které se vůči dané vztažné soustavě pohybuje rychlostí v : v Jednotka kinetické energie musí být opět stejná jako jednotka práce (joule). Pohybová energie

48 Pohybová (kinetická) energie tělesa o hmotnosti m, které se vůči dané vztažné soustavě pohybuje rychlostí v : v Poznámka: Vztah pro kinetickou energii platí obecně, i když je těleso uvedeno do pohybu jiným než rovnoměrně zrychleným pohybem. Jednotka kinetické energie musí být opět stejná jako jednotka práce (joule). Pohybová energie

49 Mechanická energie Celková mechanická energie tělesa (soustavy těles): Součet kinetické a potenciální energie.

50 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu.

51 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 1. Těleso vypouštíme (nulovou rychlostí) z počáteční výšky h : h m

52 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 1. Těleso vypouštíme (nulovou rychlostí) z počáteční výšky h : h m

53 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 1. Těleso vypouštíme (nulovou rychlostí) z počáteční výšky h : h m

54 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 1. Těleso vypouštíme (nulovou rychlostí) z počáteční výšky h : h m

55 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h

56 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h

57 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h Těleso urazilo dráhu:

58 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h Těleso urazilo dráhu:

59 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h Těleso urazilo dráhu:

60 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h Těleso urazilo dráhu: Rychlost tělesa:

61 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h Těleso urazilo dráhu: Rychlost tělesa:

62 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 2. Těleso je v průběhu pádu v jisté výšce x ; část jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: x m h Těleso urazilo dráhu: Rychlost tělesa:

63 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h

64 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h

65 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h Těleso urazilo dráhu:

66 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h Těleso urazilo dráhu:

67 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h Těleso urazilo dráhu: Rychlost tělesa:

68 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h Těleso urazilo dráhu: Rychlost tělesa:

69 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. 3. Těleso je těsně před dopadem v nulové výšce; celá jeho potenciální energie se přeměnila na kinetickou: m h Těleso urazilo dráhu: Rychlost tělesa:

70 Mechanická energie Příklad: Sledujme těleso konající volný pád a určeme hodnotu jeho mechanické energie v různých fázích pohybu. Závěr: V každém okamžiku je celková mechanická energie tělesa stejná (rovná počáteční potenciální energii mgh )

71 Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie: Při libovolných mechanických dějích se může potenciální energie tělesa (soustavy těles) měnit na kinetickou a naopak. Celková mechanická energie izolované soustavy však zůstává konstantní.

72 Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie: Při libovolných mechanických dějích se může potenciální energie tělesa (soustavy těles) měnit na kinetickou a naopak. Celková mechanická energie izolované soustavy však zůstává konstantní. Poznámky: 1. Celkovou mechanickou energií soustavy těles rozumíme součet kinetických a potenciálních energií všech těles, z nichž je soustava složena.

73 Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie: Při libovolných mechanických dějích se může potenciální energie tělesa (soustavy těles) měnit na kinetickou a naopak. Celková mechanická energie izolované soustavy však zůstává konstantní. Poznámky: 1. Celkovou mechanickou energií soustavy těles rozumíme součet kinetických a potenciálních energií všech těles, z nichž je soustava složena. 2. Zákon zachování mechanické energie byl odvozen pouze pro volný pád, avšak platí pro libovolné mechanické děje.

74 Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie: Při libovolných mechanických dějích se může potenciální energie tělesa (soustavy těles) měnit na kinetickou a naopak. Celková mechanická energie izolované soustavy však zůstává konstantní. Poznámky: 1. Celkovou mechanickou energií soustavy těles rozumíme součet kinetických a potenciálních energií všech těles, z nichž je soustava složena. 2. Zákon zachování mechanické energie byl odvozen pouze pro volný pád, avšak platí pro libovolné mechanické děje. 3. Zákon zachování mechanické energie je částí daleko obecnějšího zákona zachování energie, který platí pro libovolné fyzikální děje, nejen pro děje mechanické a zahrnuje možnost přeměny mechanické energie na jiné formy (vnitřní energie, elektrická energie, světelná energie atd.)

75 Mechanický výkon Příklad:

76 F Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu.... Mechanický výkon

77 h Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu.... Mechanický výkon

78 F h Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle,... Mechanický výkon

79 F h Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle,... Mechanický výkon

80 h h Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle, vykonáme v obou případech stejnou práci. Mechanický výkon

81 h h Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle, vykonáme v obou případech stejnou práci. Chceme-li charakterizovat „rychlost“, s jakou byla práce vykonána, zavádíme veličinu výkon. Mechanický výkon

82 Mechanický výkon: Průměrný výkon je vyjádřen podílem vykonané práce a doby, za kterou byla tato práce vykonána. W... vykonaná práce t... doba, za kterou byla vykonána Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle, vykonáme v obou případech stejnou práci. Chceme-li charakterizovat „rychlost“, s jakou byla práce vykonána, zavádíme veličinu výkon.

83 Mechanický výkon Mechanický výkon: Průměrný výkon je vyjádřen podílem vykonané práce a doby, za kterou byla tato práce vykonána. Okamžitý výkon určíme tak, že dobu zvolíme co nejkratší (obdobně jako např. při určení okamžité rychlosti). W... vykonaná práce t... doba, za kterou byla vykonána čím kratší je doba  t, tím přesnější je hodnota okamžitého výkonu Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle, vykonáme v obou případech stejnou práci. Chceme-li charakterizovat „rychlost“, s jakou byla práce vykonána, zavádíme veličinu výkon.

84 Mechanický výkon Mechanický výkon: Průměrný výkon je vyjádřen podílem vykonané práce a doby, za kterou byla tato práce vykonána. Okamžitý výkon určíme tak, že dobu zvolíme co nejkratší (obdobně jako např. při určení okamžité rychlosti). W... vykonaná práce t... doba, za kterou byla vykonána čím kratší je doba  t, tím přesnější je hodnota okamžitého výkonu Příklad: Zvedneme-li těleso do výšky h jednou pomalu, podruhé rychle, vykonáme v obou případech stejnou práci. Chceme-li charakterizovat „rychlost“, s jakou byla práce vykonána, zavádíme veličinu výkon. Jednotka: watt

85 Účinnost Účinnost (stroje): Vyjadřuje, jaká část dodané energie se využila na užitečnou práci. W... vykonaná práce ; E... dodaná energie Pracuje-li s jistým výkonem nějaký mechanický stroj, určujeme, jaká část dodané energie se využije na užitečnou práci.

86 Účinnost Účinnost (stroje): Vyjadřuje, jaká část dodané energie se využila na užitečnou práci. W... vykonaná práce ; E... dodaná energie Účinnost je bezrozměrná veličina (nemá jednotku); často ji vyjadřujeme v procentech: Pracuje-li s jistým výkonem nějaký mechanický stroj, určujeme, jaká část dodané energie se využije na užitečnou práci.

87 Účinnost Účinnost (stroje): Vyjadřuje, jaká část dodané energie se využila na užitečnou práci. W... vykonaná práce ; E... dodaná energie Účinnost je bezrozměrná veličina (nemá jednotku); často ji vyjadřujeme v procentech: Pracuje-li s jistým výkonem nějaký mechanický stroj, určujeme, jaká část dodané energie se využije na užitečnou práci. Účinnost lze rovněž vyjádřit pomocí výkonu:

88 Účinnost Účinnost (stroje): Vyjadřuje, jaká část dodané energie se využila na užitečnou práci. W... vykonaná práce ; E... dodaná energie Účinnost je bezrozměrná veličina (nemá jednotku); často ji vyjadřujeme v procentech: Pracuje-li s jistým výkonem nějaký mechanický stroj, určujeme, jaká část dodané energie se využije na užitečnou práci. Účinnost lze rovněž vyjádřit pomocí výkonu: P 0... příkon (stroje)

89 Účinnost Účinnost (stroje): Vyjadřuje, jaká část dodané energie se využila na užitečnou práci. W... vykonaná práce ; E... dodaná energie Účinnost je bezrozměrná veličina (nemá jednotku); často ji vyjadřujeme v procentech: Pracuje-li s jistým výkonem nějaký mechanický stroj, určujeme, jaká část dodané energie se využije na užitečnou práci. Účinnost lze rovněž vyjádřit pomocí výkonu: P 0... příkon (stroje) Poznámka: Hodnota účinnosti je vždy číslo mezi 0 a 1 (resp. mezi 0% a 100%)

90 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu."

Podobné prezentace


Reklamy Google