Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud v kapalinách Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud v kapalinách Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud v kapalinách Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.www.eucitel.czlicenčních podmínekobjednání licence Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

2 Elektrický proud v kapalinách © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 Čisté kapaliny (např. destilovaná voda) většinou neobsahují volné nosiče náboje – jsou téměř elektricky nevodivé. Vedení elektrického proudu v kapalinách

4 Čisté kapaliny (např. destilovaná voda) většinou neobsahují volné nosiče náboje – jsou téměř elektricky nevodivé. Volné nosiče náboje vznikají v kapalinách rozpuštěním kyselin, zásad nebo solí. Molekuly se rozdělí na kladné a záporné ionty (elektrolytická disociace); vznikne roztok s volnými nosiči náboje – elektrolyt. Vedení elektrického proudu v kapalinách

5 Čisté kapaliny (např. destilovaná voda) většinou neobsahují volné nosiče náboje – jsou téměř elektricky nevodivé. Volné nosiče náboje vznikají v kapalinách rozpuštěním kyselin, zásad nebo solí. Molekuly se rozdělí na kladné a záporné ionty (elektrolytická disociace); vznikne roztok s volnými nosiči náboje – elektrolyt. Příklady: H 2 SO 4 → 2H + + SO 4 2– NaCl → Na + + Cl – KOH → K + + OH – CuSO 4 → Cu 2+ + SO 4 2– Vedení elektrického proudu v kapalinách

6 A elektrolyt kladná elektroda (anoda) záporná elektroda (katoda)

7 A elektrolyt kladná elektroda (anoda) záporná elektroda (katoda) kladné ionty jsou přitahovány ke katodě (kationty) záporné ionty jsou přitahovány k anodě (anionty)

8 A elektrolyt kladná elektroda (anoda) záporná elektroda (katoda) Proces, který probíhá v kapalině při průchodu elektrického proudu (včetně různých chemických změn), se nazývá elektrolýza. kladné ionty jsou přitahovány ke katodě (kationty) záporné ionty jsou přitahovány k anodě (anionty)

9 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu Elektrolyt – roztok CuSO 4

10 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu CuSO 4

11 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 2– Cu 2+

12 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 2– Cu 2+

13 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 2– Cu 2+

14 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 Cu

15 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu CuSO 4 Cu

16 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 2– Cu 2+ Cu

17 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 2– Cu 2+ Cu

18 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 2– Cu 2+ Cu

19 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu SO 4 Cu

20 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu CuSO 4

21 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu Výsledek: Koncentrace roztoku CuSO 4 zůstává stále stejná, anoda postupně ubývá a katoda se pokrývá tenkou vrstvou mědi.

22 Příklady elektrolýzy: Katoda C Anoda Cu Výsledek: Koncentrace roztoku CuSO 4 zůstává stále stejná, anoda postupně ubývá a katoda se pokrývá tenkou vrstvou mědi. Využití tohoto typu elektrolýzy: Pokovování (pokrývání tenkou vrstvou kovů – např. chrómu, zinku, zlata atd.)

23 Katoda Pt Anoda Pt Příklady elektrolýzy: Elektrolyt – roztok H 2 SO 4

24 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: H 2 SO 4

25 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 2– H+H+ H+H+ H+H+ H+H+

26 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 2– H+H+ H+H+ H+H+ H+H+

27 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 2– H+H+ H+H+ H+H+ H+H+

28 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 H2H2 H2H2 H2OH2O H2OH2O

29 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: H2H2 H2H2 O2O2 H 2 SO 4

30 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: H2H2 H2H2 O2O2 SO 4 2– H+H+ H+H+ H+H+ H+H+

31 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 2– H+H+ H+H+ H+H+ H+H+

32 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 2– H+H+ H+H+ H+H+ H+H+

33 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: SO 4 H2H2 H2H2 H2OH2O H2OH2O

34 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: H2H2 H2H2 O2O2 H 2 SO 4

35 Anoda Pt Katoda Pt Příklady elektrolýzy: Výsledek: Koncentrace roztoku H 2 SO 4 se postupně zvyšuje (ubývá vody), na katodě vznikají bublinky vodíku, na anodě bublinky kyslíku. Využití tohoto typu elektrolýzy: Výroba plynů.

36 Vložíme-li elektrody do vhodného elektrolytu, dojde na jejich povrchu k chemické reakci. Ionty mohou přecházet do elektrolytu, případně se na povrchu elektrod vytvářejí tenké vrstvy sloučenin. Galvanické články

37 ZnCu Vložíme-li elektrody do vhodného elektrolytu, dojde na jejich povrchu k chemické reakci. Ionty mohou přecházet do elektrolytu, případně se na povrchu elektrod vytvářejí tenké vrstvy sloučenin. H 2 SO 4 Příklad: zinková nebo měděná elektroda v roztoku kyseliny sírové. Galvanické články

38 Vložíme-li elektrody do vhodného elektrolytu, dojde na jejich povrchu k chemické reakci. Ionty mohou přecházet do elektrolytu, případně se na povrchu elektrod vytvářejí tenké vrstvy sloučenin. Galvanické články ZnCu H 2 SO 4 Příklad: zinková nebo měděná elektroda v roztoku kyseliny sírové. V důsledku chemických změn se přeskupí náboje na rozhraní kovu a elektrolytu. Vzniká elektrická dvojvrstva a mezi kovem a elektrolytem se vytvoří elektrické napětí.

39 Galvanické články ZnCu H 2 SO 4 V Takováto soustava (článek) může fungovat jako zdroj elektrického napětí.

40 Galvanické články Příklady: název elektrody elektrolyt napětí Voltův článek Cu(+) ; Zn(–) H 2 SO 4 1 V

41 Galvanické články Příklady: název elektrody elektrolyt napětí Voltův článek Cu(+) ; Zn(–) H 2 SO 4 1 V Suchý článek C(+) ; Zn(–) NH 4 Cl + MnO 2 1,5 V

42 Galvanické články Příklady: název elektrody elektrolyt napětí Voltův článek Cu(+) ; Zn(–) H 2 SO 4 1 V Suchý článek C(+) ; Zn(–) NH 4 Cl + MnO 2 1,5 V Alkalický článek MnO 2 (+); Zn(–) KOH 1,5 V

43 Galvanické články Příklady: název elektrody elektrolyt napětí Voltův článek Cu(+) ; Zn(–) H 2 SO 4 1 V Suchý článek C(+) ; Zn(–) NH 4 Cl + MnO 2 1,5 V Alkalický článek MnO 2 (+); Zn(–) KOH 1,5 V Olověný akumulátor Pb (+, –) H 2 SO 4 2 V Poznámka: Akumulátory jsou zvláštní typy článků, které lze využívat opakovaně. Po připojení k vnějšímu zdroji se změní chemické složení na povrchu elektrod (nabití akumulátoru) a článek je schopen po jistou dobu dodávat elektrický proud. Po vyčerpání kapacity je možno akumulátor znovu nabít.

44 Galvanické články voltův sloup (několik sériově zapojených článků) suchý článek alkalický článek olověný akumulátor (autobaterie)

45 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "Elektrický proud v kapalinách Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je."

Podobné prezentace


Reklamy Google