Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.www.eucitel.czlicenčních podmínekobjednání licence Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

2 Elektrický proud © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. Elektrický proud Zjednodušená představa vedení elektrického proudu v kovech - ionty kovu pevně vázané v krystalové mřížce - volné elektrony

4 El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Elektrický proud

5 El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Elektrický proud

6 El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Poznámka: pokud náboje procházejí vodičem nerovnoměrně, určuje tento vztah průměrnou hodnotu elektrického proudu. Okamžité hodnotě se přiblížíme tím více, čím kratší bude časový úsek t. Elektrický proud

7 El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Poznámka: pokud náboje procházejí vodičem nerovnoměrně, určuje tento vztah průměrnou hodnotu elektrického proudu. Okamžité hodnotě se přiblížíme tím více, čím kratší bude časový úsek t. Jednotka elektrického proudu: 1 C · 1 s -1 = 1 A 1 ampér Elektrický proud

8 Skutečný pohyb nabitých částic E Elektrický proud Pokud jsou nosiče náboje kladné, pohybují se ve směru intenzity elektrického pole. Pokud jsou záporné, pohybují se proti směru.

9 Skutečný pohyb nabitých částic E Elektrický proud Pokud jsou nosiče náboje kladné, pohybují se ve směru intenzity elektrického pole. Pokud jsou záporné, pohybují se proti směru. Dohodnutý směr proudu Jako dohodnutý směr proudu volíme vždy směr, jakým by se pohybovaly kladně nabité částice.

10 Měření elektrického proudu Elektrický proud se projevuje svými účinky – tepelné, světelné (např. rozžhavení vlákna žárovky), chemické (využívá se např. při výrobě některých kovů, plynů atd.), magnetické (silové účinky na magnety). Některé účinky se využívají k jeho měření. Elektrický proud

11 Měření elektrického proudu Elektrický proud se projevuje svými účinky – tepelné, světelné (např. rozžhavení vlákna žárovky), chemické (využívá se např. při výrobě některých kovů, plynů atd.), magnetické (silové účinky na magnety). Některé účinky se využívají k jeho měření. Elektrický proud Ampérmetr Přístroj na měření elektrického proudu. Schematická značka: A

12 Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami).

13 Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + – U U... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce.

14 Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + – U U... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory)

15 Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + – U U... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory) fotočlánky

16 Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + – U U... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory) fotočlánky termočlánky

17 Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + – U U... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory) fotočlánky termočlánky elektrodynamické zdroje (dynama, alternátory)

18 Zdroj elektrického napětí + – U Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. E

19 Zdroj elektrického napětí + – U Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. E

20 Zdroj elektrického napětí + – U Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí U e = se nazývá: W Q elektromotorické napětí zdroje

21 Zdroj elektrického napětí + – U Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí U e = se nazývá: W Q elektromotorické napětí zdroje Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromotorickému:

22 Zdroj elektrického napětí + – U Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí U e = se nazývá: W Q elektromotorické napětí zdroje Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromotorickému: Po připojení vnějšího obvodu je vždy:

23 Zdroj elektrického napětí + – U Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí U e = se nazývá: W Q elektromotorické napětí zdroje Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromotorickému: Po připojení vnějšího obvodu je vždy: Poznámka: Pomocí měřicího přístroje (voltmetru) naměříme vždy svorkové napětí; elektromotorické napětí je vnitřní vlastností zdroje a přímo se měřit nedá.

24 Zdroj elektrického napětí Schematická značka pro elektrický zdroj stejnosměrného napětí: + – U

25 Elektrický obvod Spojení elektrického zdroje a jedné nebo více součástek a měřicích přístrojů, např.: + – U

26 Elektrický obvod Spojení elektrického zdroje a jedné nebo více součástek a měřicích přístrojů, např.: Schematické znázornění: A V Značky : A – ampérmetr (měřič elektrického proudu) V – voltmetr (měřič elektrického napětí) – žárovka – zdroj stejnosměrného napětí – spojovací vodič

27 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "Elektrický proud Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití."

Podobné prezentace


Reklamy Google