Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kruhový děj s ideálním plynem Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kruhový děj s ideálním plynem Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je."— Transkript prezentace:

1 Kruhový děj s ideálním plynem Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 270,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.www.eucitel.czlicenčních podmínekobjednání licence Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

2 Kruhový děj s ideálním plynem © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. p, V 1 T1T1 S

4 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. p, V 1 T1T1 p, V 2 T2T2 S S

5 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. p, V 1 T1T1 p, V 2 T2T2 ss S S

6 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. V1V1 p, V 1 p p V T1T1 p, V 2 T2T2 V2V2 ss S S

7 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. V1V1 p, V 1 p p V T1T1 p, V 2 T2T2 V2V2 W = F ·  s ss S S

8 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. V1V1 p, V 1 p p V T1T1 p, V 2 T2T2 V2V2 W = F ·  s = p · S ·  s ss S S

9 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. V1V1 p, V 1 p p V T1T1 p, V 2 T2T2 V2V2 W = F ·  s = p · S ·  s W = p · (V 2 – V 1 ) = p ·  V ss S S

10 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. V1V1 p, V 1 p p V T1T1 p, V 2 T2T2 V2V2 W = F ·  s = p · S ·  s ss S S W W = p · (V 2 – V 1 ) = p ·  V

11 Práce vykonaná plynem Izobarický děj p = konst. V1V1 p p V V2V2 W = F ·  s = p · S ·  s W Práce vykonaná plynem při zvětšení jeho objemu odpovídá ploše pod křivkou znázorňující závislost tlaku na objemu. W = p · (V 2 – V 1 ) = p ·  V

12 Práce vykonaná plynem V1V1 p V V2V2 W Práce vykonaná plynem při zvětšení jeho objemu odpovídá ploše pod křivkou znázorňující závislost tlaku na objemu. Poznámka: Toto platí pro libovolný děj (nejen izobarický).

13 Kruhový děj V1V1 p1p1 p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 1, V 1 Příklad: Počáteční stav

14 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 1, V 1 Příklad: Počáteční stav V1V1 p1p1 přiložíme ohřívač

15 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 1, V 2 Příklad: 1. děj - izobarický V2V2 V1V1 p1p1

16 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 1, V 2 Příklad: 1. děj - izobarický V2V2 Plyn vykonal práci a přijal teplo. W1W1 V1V1 p1p1

17 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 1, V 2 Příklad: V2V2 V1V1 p1p1 přiložíme chladič zablokujeme píst

18 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 2, V 2 Příklad: 2. děj - izochorický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2

19 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 2, V 2 Příklad: 2. děj - izochorický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Plyn nekonal práci a odevzdal teplo.

20 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční p 2, V 2 Příklad: V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 stlačíme píst přiložíme chladič

21 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční Příklad: 3. děj - izobarický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 p 2, V 1

22 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční Příklad: 3. děj - izobarický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Vnější síly konaly práci, plyn odevzdal teplo. W2W2 p 2, V 1

23 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční Příklad: V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 přiložíme ohřívač zablokujeme píst p 2, V 1

24 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční Příklad: 4. děj - izochorický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 p 1, V 1

25 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční Příklad: 4. děj - izochorický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Plyn nekonal práci a přijal teplo. p 1, V 1

26 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční Příklad: 4. děj - izochorický V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Konečný stav plynu je stejný jako počáteční. p 1, V 1

27 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 W1W1..... práce, kterou plyn vykonal během 1. fáze cyklu W1W1 Práce při kruhovém ději:

28 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 W2W2..... práce, kterou plyn vykonal během 1. fáze cyklu W1W1 Práce při kruhovém ději:..... práce, kterou vykonaly vnější síly během 3. fáze cyklu W2W2

29 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykonal během jednoho cyklu (ve 2. a 4. fázi se práce nekonala): W = W 1 – W 2..... práce, kterou plyn vykonal během 1. fáze cyklu: W1W1 Práce při kruhovém ději:..... práce, kterou plyn vykonal během 3. fáze cyklu: W2W2

30 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykonal během jednoho cyklu (ve 2. a 4. fázi se práce nekonala): W = W 1 – W 2..... práce, kterou plyn vykonal během 1. fáze cyklu: W1W1 Práce při kruhovém ději:..... práce, kterou plyn vykonal během 3. fáze cyklu: W2W2

31 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykonal během jednoho cyklu (ve 2. a 4. fázi se práce nekonala): W = W 1 – W 2..... práce, kterou plyn vykonal během 1. fáze cyklu: W1W1 Práce při kruhovém ději:..... práce, kterou plyn vykonal během 3. fáze cyklu: W2W2

32 W Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykonal během jednoho cyklu (ve 2. a 4. fázi se práce nekonala): W = W 1 – W 2..... práce, kterou plyn vykonal během 1. fáze cyklu: W1W1 Práce při kruhovém ději:..... práce, kterou plyn vykonal během 3. fáze cyklu: W2W2

33 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykoná během jednoho cyklu kruhového děje, odpovídá obsahu plochy uvnitř křivky zobrazující příslušný děj v p-V diagramu: W

34 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykoná během jednoho cyklu kruhového děje, odpovídá obsahu plochy uvnitř křivky zobrazující příslušný děj v p-V diagramu: W Počáteční a konečný stav je stejný, proto se vnitřní energie plynu během jednoho cyklu nezmění:  U = 0

35 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykoná během jednoho cyklu kruhového děje, odpovídá obsahu plochy uvnitř křivky zobrazující příslušný děj v p-V diagramu: W Počáteční a konečný stav je stejný, proto se vnitřní energie plynu během jednoho cyklu nezmění:  U = 0 Celková práce vykonaná během cyklu je rovna výslednému teplu, které plyn přijal (rozdílu tepla přijatého od teplejšího tělesa a tepla odevzdaného studenějšímu tělesu). W = Q 1 – Q 2

36 Kruhový děj p V Děj s ideálním plynem, při němž je konečný stav soustavy stejný jako počáteční V2V2 V1V1 p1p1 p2p2 Celková práce, kterou plyn vykoná během jednoho cyklu kruhového děje, odpovídá obsahu plochy uvnitř křivky zobrazující příslušný děj v p-V diagramu: W Počáteční a konečný stav je stejný, proto se vnitřní energie plynu během jednoho cyklu nezmění:  U = 0 Celková práce vykonaná během cyklu je rovna výslednému teplu, které plyn přijal (rozdílu tepla přijatého od teplejšího tělesa a tepla odevzdaného studenějšímu tělesu). W = Q 1 – Q 2 Účinnost kruhového děje:  = = W Q 1 – Q 2 Q 1

37 Tepelné motory Periodicky pracující stroje fungující na principu kruhových dějů v plynu. Tepelný motor přijímá teplo od teplejšího tělesa (ohřívače), část z něj odevzdá chladnějšímu tělesu (chladiči) a část přemění na mechanickou práci.

38 Tepelné motory Periodicky pracující stroje fungující na principu kruhových dějů v plynu. Tepelný motor přijímá teplo od teplejšího tělesa (ohřívače), část z něj odevzdá chladnějšímu tělesu (chladiči) a část přemění na mechanickou práci. Schematické znázornění: T 1 – ohřívač T 2 – chladič T 1 > T 2 Q1Q1 Q2Q2 W

39 Tepelné motory Periodicky pracující stroje fungující na principu kruhových dějů v plynu. Tepelný motor přijímá teplo od teplejšího tělesa (ohřívače), část z něj odevzdá chladnějšímu tělesu (chladiči) a část přemění na mechanickou práci. Schematické znázornění: T 1 – ohřívač T 2 – chladič T 1 > T 2 Q1Q1 Q2Q2 W Dá se dokázat, že maximální účinnost tepelného motoru pracujícího mezi teplotami T 1 a T 2 je:  max = = 1 – T 1 – T 2 T 2 T 1

40 Tepelné motory Ideální tepelný motor by pouze přijímal teplo a vykonal stejně velkou mechanickou práci: T 1 – ohřívač Q1Q1 W

41 Tepelné motory Ideální tepelný motor by pouze přijímal teplo a vykonal stejně velkou mechanickou práci: T 1 – ohřívač Q1Q1 W Takový stroj (perpetuum mobile 2. druhu) by neodporoval zákonu zachování energie - 1. termodynamickému zákonu, přesto ho sestrojit nelze. Druhý termodynamický zákon Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by pouze přijímal teplo od ohřívače a konal ekvivalentní práci.

42 Tepelné motory Ideální tepelný motor by pouze přijímal teplo a vykonal stejně velkou mechanickou práci: T 1 – ohřívač Q1Q1 W Takový stroj (perpetuum mobile 2. druhu) by neodporoval zákonu zachování energie - 1. termodynamickému zákonu, přesto ho sestrojit nelze. Druhý termodynamický zákon Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by pouze přijímal teplo od ohřívače a konal ekvivalentní práci. Jiná formulace: Není možné, aby studenější těleso samovolně předávalo teplo tělesu teplejšímu. T 1 – ohřívač T 2 – chladič

43 Tepelné motory Ideální tepelný motor by pouze přijímal teplo a vykonal stejně velkou mechanickou práci: T 1 – ohřívač Q1Q1 W T 2 – chladič Poznámka: Můžeme sestrojit periodicky pracující stroj, který odebírá teplo studenějšímu tělesu a odevzdává ho teplejšímu. Nepracuje však samovolně, ale je nutno mu z vnějšku dodávat energii (např. prostřednictvím konání mechanické práce). Na tomto principu pracuje třeba lednice. T 1 – ohřívač T 2 – chladič W

44 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "Kruhový děj s ideálním plynem Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je."

Podobné prezentace


Reklamy Google