Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Plyn uzavřený ve válci s pohyblivým pístem může konat práci pouze při zvětšování objemu. Práce plynu, kterou může plyn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Plyn uzavřený ve válci s pohyblivým pístem může konat práci pouze při zvětšování objemu. Práce plynu, kterou může plyn."— Transkript prezentace:

1 KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM

2 Plyn uzavřený ve válci s pohyblivým pístem může konat práci pouze při zvětšování objemu. Práce plynu, kterou může plyn vykonat je omezená. Aby mohl plyn konat práci „trvale“, je třeba, aby se plyn opakovaně vracel do původního stavu.

3 Průběh děje s ideálním plynem při konání práce 0 1 → 2 izochorické zahřívání 2 → 3 izotermická expanze 3 → 4 izochorické ochlazování 4 → 1 izotermická komprese

4 Kruhový (cyklický) děj 0 Kruhový děj je děj, při němž je konečný stav soustavy totožný s počátečním stavem.

5 Práce vykonaná plynem při kruhovém ději 0 W 1 - práce vykonaná plynem při izotermické expanzi W 2 - práce vykonaná vnějšími silami při izotermické kompresi

6 Práce vykonaná plynem při kruhovém ději 0 V pracovním diagramu je práce číselně rovna obsahu plochy pod příslušným grafem.

7 Práce vykonaná plynem při kruhovém ději 0 Práce vykonaná plynem během jednoho cyklu kruhového děje je dána obsahem plochy ohraničené uzavřenou křivkou, která daný děj znázorňuje v pV diagramu.

8 Celková práce W /, kterou vykoná pracovní látka během jednoho cyklu kruhového děje, rovná se celkovému teplu Q = Q 1 - Q 2, které přijme po dobu tohoto cyklu od okolí. Periodicky pracující tepelný stroj TS ohřívač chladič

9 Účinnost periodicky pracujícího tepelného stroje TS ohřívač chladič Z tepla Q 1, které odebereme ohřívači se jenom část využije na vykonání práce W /, zbylou část (teplo Q 2 ) odevzdá plyn chladiči. E získaná z přeměny E energie vstupující do přeměny

10 Druhý termodynamický zákon TS ohřívač chladič Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od určitého tělesa (ohřívače) a vykonával stejně velkou práci. TS ohřívač perpetuum mobile druhého druhu

11 Plyn přijal od ohřívače během jednoho cyklu teplo 7 MJ a odevzdal chladiči teplo 3 MJ. Jakou práci přitom vykonal? Jaká je účinnost tohoto cyklu? Řešte úlohu: W= 4 MJ,  57%

12 Z jakých dějů se skládá kruhový děj? Jakou práci vykoná plyn při jednotlivých dějích? Jakou celkovou práci vykoná plyn při kruhovém ději? 0 12345 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 6 0,6 Řešte úlohu:

13 Kruhový (cyklický) děj s ideálním plynem je děj, při němž: a) má soustava v konečném a počátečním stavu stejný objem, b) má soustava v konečném a počátečním stavu stejný tlak, c) má soustava v konečném a počátečním stavu stejný tlak a objem, d) je konečný stav soustavy totožný s počátečním stavem. Test 1

14 Obsah plochy uvnitř křivky, znázorňující v p-V diagramu kruhový děj, vyjadřuje: a) práci vykonanou vnější silou během jednoho cyklu, b) celkovou práci vykonanou pracovní látkou během jednoho cyklu, c) práci vykonanou pracovní látkou během jednoho cyklu, d) práci spotřebovanou pracovní látkou během jednoho cyklu. Test 2 V p 0 V1V1 V2V2

15 3 a) TS ohřívač chladič Schéma cyklicky pracujícího tepelného stroje je na obrázku: TS chladič ohřívač b) c) TS ohřívač chladič TS chladič ohřívač d)

16 Druhý termodynamický zákon zní: a)Je možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by teplo od určitého tělesa (ohřívače) jen přijímal a vykonával stejně velkou práci. b) Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by teplo od určitého tělesa (ohřívače) jen přijímal a vykonával stejně velkou práci. c) Je možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by teplo od určitého tělesa (chladiče) jen přijímal a vykonával stejně velkou práci. d) Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by teplo od určitého tělesa (chladiče) jen přijímal a vykonával stejně velkou práci. Test 4

17 Z tepla Q 1, které odebereme ohřívači se jen část využije na vykonání práce W /, zbylou část (teplo Q 2 ) odevzdá plyn chladiči. Potom účinnost tepelného děje je dána vztahem: Test 5

18 6 Schéma tepelného stroje - perpetuum mobile druhého druhu - je na obrázku: a) TS ohřívač b) TS ohřívač c) TS ohřívač d) TS ohřívač


Stáhnout ppt "KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Plyn uzavřený ve válci s pohyblivým pístem může konat práci pouze při zvětšování objemu. Práce plynu, kterou může plyn."

Podobné prezentace


Reklamy Google