Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní energie, práce, teplo Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní energie, práce, teplo Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní energie, práce, teplo Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.www.eucitel.czlicenčních podmínekobjednání licence Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

2 Vnitřní energie, práce, teplo © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 Vnitřní energie tělesa Opakování: Zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích zůstává celková mechanická energie izolované soustavy konstantní. E m = E k + E p

4 Vnitřní energie tělesa Opakování: Zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích zůstává celková mechanická energie izolované soustavy konstantní. E m = E k + E p Odraz míčku po volném pádu na podložku

5 Vnitřní energie tělesa Opakování: Zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích zůstává celková mechanická energie izolované soustavy konstantní. E m = E k + E p Odraz míčku po volném pádu na podložku

6 Vnitřní energie tělesa Opakování: Zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích zůstává celková mechanická energie izolované soustavy konstantní. E m = E k + E p Odraz míčku po volném pádu na podložku Odraz podle zákona zachování mechanické energie

7 Vnitřní energie tělesa Opakování: Zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích zůstává celková mechanická energie izolované soustavy konstantní. E m = E k + E p Odraz míčku po volném pádu na podložku Odraz podle zákona zachování mechanické energie Skutečný odraz

8 Vnitřní energie tělesa Část mechanické energie se musela přeměnit na jinou formu energie. Opakování: Zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích zůstává celková mechanická energie izolované soustavy konstantní. E m = E k + E p Odraz míčku po volném pádu na podložku Odraz podle zákona zachování mechanické energie Skutečný odraz

9 Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie – součet kinetických energií neuspořádaného pohybu částic a jejich vzájemných potenciálních energií. Značíme většinou písmenem U, jednotka je 1 J... joule.

10 Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie – součet kinetických energií neuspořádaného pohybu částic a jejich vzájemných potenciálních energií. S rychlostí (a tedy i kinetickou energií) neuspořádaného pohybu částic přímo souvisí teplota tělesa: Navenek se zvýšení (snížení) vnitřní energie projeví většinou zvýšením (snížením) teploty. Značíme většinou písmenem U, jednotka je 1 J... joule.

11 Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie – součet kinetických energií neuspořádaného pohybu částic a jejich vzájemných potenciálních energií. S rychlostí (a tedy i kinetickou energií) neuspořádaného pohybu částic přímo souvisí teplota tělesa: Navenek se zvýšení (snížení) vnitřní energie projeví většinou zvýšením (snížením) teploty. Změny vnitřní energie: – konáním mechanické práce (např. tření, stlačení plynu, pád tělesa z výšky atd.) – tepelnou výměnou (např. smíchání teplé a studené vody, ohřívání tělesa plamenem atd.) Značíme většinou písmenem U, jednotka je 1 J... joule.

12 Tepelná výměna, teplo Tepelná výměna: Děj, při němž částice teplejšího tělesa narážejí do částic studenějšího tělesa a předávají jim část své energie.

13 Tepelná výměna, teplo Tepelná výměna: Děj, při němž částice teplejšího tělesa narážejí do částic studenějšího tělesa a předávají jim část své energie. Teplo: Fyzikální veličina; udává množství vnitřní energie, kterou předalo teplejší těleso studenějšímu při tepelné výměně. Značíme většinou písmenem Q, jednotka je 1 J... joule.

14 Kalorimetr: Tepelně izolovaná nádoba, v níž provádíme měření tepla přijatého nebo odevzdaného tělesem. V kalorimetru směšujeme dvě kapaliny o různých teplotách, nebo vkládáme pevná tělesa do kapaliny atd. Měříme teplo, které odevzdalo teplejší těleso a přijalo chladnější.

15 Přijme-li těleso teplo Q, zvýší se jeho teplota. Rozdíl teplot závisí na: – hmotnosti tělesa (m) – měrné tepelné kapacitě (c) Q = c · m · (t 2 – t 1 ) = c · m ·  t Měrná tepelná kapacita: Fyzikální veličina charakteristická pro danou látku za daných podmínek. Určuje, jaké teplo je třeba dodat 1 kg látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1 K. c = Q m ·  t Jednotka 1 J · kg -1 · K -1

16 Do tepelně izolované nádoby (kalorimetru) vložíme dvě látky (dvě kapaliny nebo kapalinu a pevnou látku) s rozdílnými teplotami t 1 a t 2 (předpokládejme např. t 1 > t 2 ). Po dosažení rovnovážného stavu se teplota ustálí na výsledné teplotě t. Q 1 = c 1 · m 1 · (t 1 – t) Teplo odevzdané teplejším tělesem: Jelikož nedocházelo k tepelné výměně s okolím, musí platit: Kalorimetrická rovnice Q 2 = c 2 · m 2 · (t – t 2 ) Teplo přijaté studenějším tělesem: Q 1 = Q 2 ; tedy: c 1 · m 1 · (t 1 – t) = c 2 · m 2 · (t – t 2 )

17 Pokud bychom nezanedbali tepelnou výměnu mezi látkou a kalorimetrem, musíme započítat i teplo, které přijme kalorimetr od teplejšího tělesa (předpokládáme, že na počátku měl stejnou teplotu jako studenější těleso, tedy t 2 ). Q k = C k · (t – t 2 ) Teplo přijaté kalorimetrem: Kalorimetrická rovnice při započtení tepelné kapacity kalorimetru: Kalorimetrická rovnice C k... tepelná kapacita kalorimetru c 1 · m 1 · (t 1 – t) = (c 2 · m 2 + C k ) · (t – t 2 ) Jednotka 1 J · K -1

18 1. termodynamický zákon Opakování: Vnitřní energii tělesa (soustavy) lze měnit: – konáním mechanické práce – tepelnou výměnou Uvažujeme-li pouze termodynamické děje, nelze vnitřní energii měnit jinými procesy.

19 Při všech termodynamických dějích se přírůstek vnitřní energie soustavy rovná součtu mechanické práce, kterou na tuto soustavu vykonaly vnější síly a tepla, které tato soustava přijala. Matematické vyjádření: 1. termodynamický zákon  U = W + Q Opakování: Vnitřní energii tělesa (soustavy) lze měnit: – konáním mechanické práce – tepelnou výměnou Uvažujeme-li pouze termodynamické děje, nelze vnitřní energii měnit jinými procesy.

20 Při všech termodynamických dějích se přírůstek vnitřní energie soustavy rovná součtu mechanické práce, kterou na tuto soustavu vykonaly vnější síly a tepla, které tato soustava přijala. Matematické vyjádření: 1. termodynamický zákon  U = W + Q Opakování: Vnitřní energii tělesa (soustavy) lze měnit: – konáním mechanické práce – tepelnou výměnou Uvažujeme-li pouze termodynamické děje, nelze vnitřní energii měnit jinými procesy. 1. termodynamický zákon je vlastně zákon zachování energie pro termodynamické děje

21 Při všech termodynamických dějích se přírůstek vnitřní energie soustavy rovná součtu mechanické práce, kterou na tuto soustavu vykonaly vnější síly a tepla, které tato soustava přijala. Matematické vyjádření: 1. termodynamický zákon  U = W + Q Opakování: Vnitřní energii tělesa (soustavy) lze měnit: – konáním mechanické práce – tepelnou výměnou Uvažujeme-li pouze termodynamické děje, nelze vnitřní energii měnit jinými procesy. 1. termodynamický zákon je vlastně zákon zachování energie pro termodynamické děje Dohoda o znaménkách:  U>0 pokud se vnitřní energie soustavy zvýšila;  U<0 pokud se vnitřní energie snížila W>0 pokud vnější síly konaly práci; W<0 pokud soustava konala práci Q>0 pokud soustava přijala teplo; Q<0 pokud soustava odevzdala teplo

22 Vedením – částice spolu přímo sousedí, předávají si svou kinetickou energii Přenos vnitřní energie Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

23 Vedením – částice spolu přímo sousedí, předávají si svou kinetickou energii Přenos vnitřní energie zahřívání kovové tyče Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

24 Vedením – částice spolu přímo sousedí, předávají si svou kinetickou energii Přenos vnitřní energie zahřívání kovové tyče Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

25 Vedením – částice spolu přímo sousedí, předávají si svou kinetickou energii Přenos vnitřní energie zahřívání kovové tyče Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

26 Vedením – částice spolu přímo sousedí, předávají si svou kinetickou energii Přenos vnitřní energie zahřívání kovové tyče únik tepla stěnami domu Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

27 Vedením – částice spolu přímo sousedí, předávají si svou kinetickou energii Přenos vnitřní energie Různé látky mají různou tepelnou vodivost. Dobré vodiče tepla: kovy Špatné vodiče tepla (dobrá tepelná izolace): dřevo, voda, vzduch Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

28 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

29 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

30 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

31 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

32 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

33 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě vytápění místnosti Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

34 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě vytápění místnosti Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

35 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě vytápění místnosti Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

36 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě vytápění místnosti Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

37 Prouděním – teplejší látka se pohybuje a proniká do studenější Přenos vnitřní energie ohřívání vody v nádobě vytápění místnosti Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

38 Zářením – teplejší látka vyzařuje elektromagnetické záření (při běžných teplotách infračervené), dopadá-li záření na studenější látku, zahřívá ji. Přenos vnitřní energie Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

39 Zářením – teplejší látka vyzařuje elektromagnetické záření (při běžných teplotách infračervené), dopadá-li záření na studenější látku, zahřívá ji. Přenos vnitřní energie Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

40 Zářením – teplejší látka vyzařuje elektromagnetické záření (při běžných teplotách infračervené), dopadá-li záření na studenější látku, zahřívá ji. Přenos vnitřní energie Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

41 Zářením – teplejší látka vyzařuje elektromagnetické záření (při běžných teplotách infračervené), dopadá-li záření na studenější látku, zahřívá ji. Přenos vnitřní energie Ohřívá-li se studenější těleso (nebo jeho část) od teplejšího, může k tomu docházet různými způsoby:

42 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "Vnitřní energie, práce, teplo Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je."

Podobné prezentace


Reklamy Google