Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon Doležal Jan, 8.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon Doležal Jan, 8.A."— Transkript prezentace:

1 16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon Doležal Jan, 8.A

2 Práce plynu Práce vykonaná plynem při izobarickém ději je rovna součinu tlaku plynu a přírůstku jeho objemu

3 Práce vykonaná při izobarickém ději, při němž plyn přejde ze stavu A do stavu B, je znázorněna obsahem obdélníku ležícího v p-V diagramu pod izobarou AB. Diagram p-V se nazývá pracovní diagram

4 Práce vykonaná plynem při zvětšení jeho objemu je v prac. diagramu znázorněna obsahem plochy, krterá leží pod příslušným úsekem křivky p=f(V)

5 Kruhový děj Děj při kterém je konečný stav soustavy totožný s počátečním stavem, se nazývá kruhový (cyklický) děj

6 Obsah plochy uvnitř uzavřené křivky zobrazující v pracovním diagramu kruhový děj znázorňuje celkovou práci vykonanou pracovní látkou během jednoho cyklu. tzv. užitečná práce

7 Celková práce W´, kterou vykoná pracovní látka během jednoho cyklu kruhového děje, se rovná celkovému teplu Q=Q 1 +Q´ 2 přijatému během tohoto cyklu od okolí. Účinnost ŋ libovolného kruhového děje je určena vztahem a je vždy menší než jedna

8 Druhý termodynamický zákon 1.Není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by jen přijímal teplo od určitého tělesa(ohřívače) a vykonával stejně velkou práci 2.Při tepelné výměně těleso o vyšší teplotě nemůže samovolně přijímat teplo od tělesa s nižší teplotou

9 Cyklicky pracující tepelný stroj Perpetum mobile druhého druhu

10 Carnotův cyklus Carnotův cyklus označuje vratný kruhový děj ideálního tepelného stroje, který se skládá ze dvou izotermických a dvou adiabataických dějů.

11 I.Izotermická expanze II.Adibatická expanze III.Izotermická komprese IV.Adiabatická komprese

12 Nicolas Léonard Sadi Carnot •Se narodil 1.června 1796 a zemřel 24. srpna 1832 •Je to známý francouzský fyzik, zakladatel termodynamiky, známý především svými teoretickými pracemi o tepelných strojích

13 Tepelné motory Hnací stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii pohybovou Libovolný tepelný motor se skládá z pracovní látky, ohřívače a chladiče Pro účinnost tepelného motoru, který pracuje s ohřívačem o teplotě T 1 a chladičem o teplotě T 2,platí:

14 Tepelné motory můžeme rozdělit na: Parní Spalovací-plynová turbína -zážehový motor čtyřdobý -zážehový motor dvoudobý -vznětový motor -proudový motor -raketový motor

15 Činnost zážehových motorů

16 Entropie Veličina vyjadřující směr energetických přeměn (vývoje) zkoumaného systému. Entropie vyjadřuje tendenci systému přecházet z méně pravděpodobných (uspořádanějších) stavů do stavů pravděpodobněji realizovatelných (méně uspořádaných). Entropie (ozn. S) je mírou neuspořádanosti (poloh a rychlostí částic) systému. Pro dokonale uspořádaný systém (krystalická mřížka při 0 K) je S = 0. Se vzrůstající teplotou a klesajícím tlakem roste. Entropie je termodynamická stavová veličina.

17


Stáhnout ppt "16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon Doležal Jan, 8.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google